Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:33
(22/08/2001 - 28/08/2001)


Editorial:
Estetismul, inamicul public numărul unu
de Nicolae Manolescu

Am ţinut acum doi ani o conferinţă, pe care ulterior am publicat-o, prescurtată, în ziarul Curentul, intitulată Elegie pentru estetic. Titlul îmi ...

Contrafort:
Graţiere şi greaţă
de Mircea Mihăieş

Complotul cinic prin care Stănculescu şi Chiţac vor fi scoşi basma curată are şi partea lui bună: el arată că în România capacitatea organizatoric...

Actualitatea:
Cui foloseşte pasul înapoi?
de Ştefan Badea

Cu patru ani în urmă, au fost introduse în învăţământul primar şi în cel gimnazial manualele alternative, program susţinut de Banca Mondială, în u...

Lecturi la zi:
Visând la Europa Centrală
de Iulia Popovici

Paradisul pierdut De câţiva ani, la Timişoara, există o fundaţie, A Treia Europă, asociată unui Centru de studii comparate central- şi sud-es...

Cronică Literară:
Performanţele lui Andrei Codrescu
de Luminiţa Marcu

În arhiva de la New York Times Book Review, un singur nume românesc apare constant şi îl puteţi regăsi chiar şi în ultimul număr: Andrei Codrescu. ...

Semn De Carte:
Un sol al "ireparabilului" (II)
de Gheorghe Grigurcu

Robusta îndoială argheziană, balansarea ţărănească a autorului Cuvintelor potrivite între "credinţă" şi "tăgadă" sînt devansate de acest discipol a...

Diagonale:
Dicţionarul suferinţei
de Monica Lovinescu

În mai toate amintirile din spaţiul concentraţionar, victimele întrezăresc o minimă speranţă atunci când unui deţinut i se încheie anii de pedeap...

Păcatele Limbii:
Producţie
de Rodica Zafiu

Faptul de a folosi pentru a desemna activităţile ilegale termeni generici rezervaţi de obicei ocupaţiilor legale e un fenomen larg răspîndit, care ...


Poezii
de Valeriu Stancu

vertij dansatoarea goală dezarmează imperii cu pubisul ei bronzat pernă de argint sub roiuri neînvăţate cu frîul luminii...

Cerşetorul De Cafea:
Scrisoare
de Emil Brumaru

Cum se aude pe ciment o bilă, Rostogolindu-se,-mi ţopăie clipa Pe creierii boţiţi. N-ai tiv de milă. Rîzi că-s pocnit în creştet cu aripa Gînsa...

Cronica ediţiilor:
Prejudecăţi antisemite
de Z. Ornea

Unii antropologi de astăzi neagă posibilitatea identificării unui grup specific de însuşiri comune la întregi popoare, stăruind în ideea că nu se ...

Istorie Literară:
Blaga şi cerchiştii
de Elvira Sorohan

Pentru cineva care îl consideră pe Blaga înainte de toate scriitor şi mai apoi gânditor cu sistem, poate să apară nedumerirea asupra faptului că tin...

Comentarii Critice:
Aproape totul despre "recenzioară"
de Georgeta Drăghici

Întotdeauna ideea de a aduna într-o carte articole critice răspîndite prin revistele literare de unii sau alţii dintre comentatorii producţiilor e...


Noi şi Dimitrie Cantemir
de Manuela Tănăsescu

Cultura română are, în peisajul ei restrîns, dar destul de pitoresc, o zonă primejdioasă: ceva ca nişte nisipuri mişcătoare, sau un sorb, sau mai de...


Arde "Matei Basarab"!
de Mihai Cantuniari

3 iunie 2001 Cum să nu simt aceeaşi nostalgie şi faţă de câţiva dintre profesorii de la "Matei Basarab", când unele păţanii de-ale mele din a...

Ecouri:
"Oficial" şi "ocazional"
de Ştefan Cazimir

Şi eu cred, ca şi Nicolae Manolescu (V. Alecsandri - 180, 182, 183, în România literară, nr. 27, 11-17 iulie 2001), că poetul Gintei latine s-a nă...

Prepeleac:
Doi fulgi de zăpadă
de Constantin Ţoiu

(se dedică doctoriţei Doina Constantinescu) Au fost odată ca niciodată un băiat eschimos şi-o fată eschimosă. Ei nu se cunoşteau, băiatul fii...


O poveste cu trei arbori
de Speranţa Rădulescu

E vorba de trei CD-ROM-uri produse între 1998 şi 2001 de fundaţia "Arte Vizuale": CD-ROMâNIA. I. Transilvania de sud; II. Maramureş - Bucovina; ...

Cronica Plastică:
Arta românească între 1945 -1964
de Pavel Şuşară

(o continuare a schiţei istorice) Împrumutîndu-şi ,,ideile" şi conceptele din vocabularul sumar al esteticii moscovite, ideologii şi construc...

Cinema:
Manifest împotriva operei inventate din nimic (II)
de Valerian Sava

Valerian Sava: Din ce ai spus în prima parte a interviului nostru rezultă, contrar opiniei cvasiunanime, că banii nu sînt singurul lucru care ne li...


Dialog epistolar între André Gide şi Roger Martin du Gard
de Ilie Constantin

I s-a reproşat îndelung lui André Gide că l-a refuzat pe Marcel Proust atunci când acesta dorise să fie publicat la prestigioasa NRF, cu care Gast...


Scandaluri din lumea cărţilor
de Adriana Bittel

Luigi Malerba (n. 1927) a devenit cunoscut în 1968, cu volumul Salto mortale, tradus şi la noi după ce în 1970 obţinuse în Franţa Premiul Médicis ét...


Bibliotecile virtuale
de Roxana Racaru

Enigmatic şi potenţial periculos, internetul nu este pentru mulţi decît un instrument al poştei electronice şi, eventual, posibilă sursă de plăcer...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Despre debutanţi. Numai de bine Sub acest titlu cu sugestie de postumitate îşi aşează dl Al. Cistelecan editorialul din VATRA nr. 4-5 din 200...

La microscop:
"Curăţeniile" lui Stendhal
de Cristian Teodorescu

În Jurnalul său, pe care nu cred că şi l-ar fi vrut publicat, necunoscutul Stendhal îşi nota aventurile amoroase şi scria, atît de amănunţit cît ...


Lista Autorilor din numarul curent