Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:31
(07/08/2002 - 13/08/2002)


Editorial:
Scriitorii vechi şi criticii noi
de Nicolae Manolescu

Ideea acestui editorial pleacă de la cronica literară pe care o publicăm în numărul de faţă al revistei, ca şi de la alte articole, recenzii ori ...

Contrafort:
Ecorşeul lui Arvinte
de Mircea Mihăieş

Când pe ocolite, când direct, când voalat, când asurzitor, zvonul că foarte curând nu vor fi bani pentru plata pensiilor răzbate tot mai frecvent ...

Actualitatea:
Obsesiva, irepresibila imagine
de Barbu Cioculescu

Când duiosul voievod, cu oarecari variaţii de temperament, Vlad Ţepeş - vezi corul istoricilor de profesie patrioţi - armoniza cerinţele simţurilor...

Lecturi la zi:
Istorii care se repetă
de Iulia Popovici

Tacit e de departe cel mai cunoscut şi, mai ales, citat dintre istoricii latini, dar e, în acelaşi timp, şi cel mai actual dintre ei. Cu toate ace...

Lecturi la zi:
Parodia paranormalului?
de Alexandra Olivotto

Dacă nu ar fi el însuşi o parodie (dar este?), discursul lui Ioan Buduca ar fi demn de ridiculizarea şi de oprobriul lui Antisthius (pseudonimul ado...

Lecturi la zi:
Amintiri despre copiii sovietici
de Roxana Racaru

Iepurii nu mor e un roman în care lumea sovietică văzută prin ochii unui copil amestecă absurdul (de tip suprarealist) cu un soi de radiografie a ...

Lecturi la zi:
Cum reuşim să ne facem de rîs
de Ioana Pârvulescu

A apărut, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor, ediţia a treia, revăzută şi îmbunătăţită, a unei antologii lirice în limba germană, "de la...

Cronică Literară:
Aceeaşi veche poveste
de C. Rogozanu

Nimic nou în romanul Voinţa de putere, volumul II, al lui Nicolae Breban. Din 600 de pagini, 300 păstrează buna tradiţie a ilizibilităţii, a pălăvr...

Cerşetorul De Cafea:
Înger la conovăţ (2)
de Emil Brumaru

(monolog) Interpretează Victor Rebengiuc Mă mişc stîngaci, hainele atîrnă pe mine, transpir artezian şi mi se pare (ba chiar sînt sigur!) ...

Poezii:
Poezie
de Alexandru LUNGU

Fum dăruitor în faptul serii pipa iveşte volute de fum alt tărâm crestează ochiul neştiute sonuri şiroiesc în auz ...

La aniversara:
Ironicul domn Barbu Cioculescu
de Gheorghe Grigurcu

Scriitor polivalent (poet, prozator, critic, eseist, gazetar, traducător, editor), Barbu Cioculescu are parte de previzibilul handicap al acestui t...

La o noua lectura:
Ovidiu Genaru
de Alex. Ştefănescu

(Continuare din numărul trecut) Răzvrătire graţioasă Nu numai în Flori de câmp, dar şi în celelalte volume de versuri publicate de O...

Ochiul Magic:
Invitaţie la castel
de Marina Constantinescu

Canicula a topit, aproape la propriu, Bucureştiul. Ploile îl acoperă, îl transformă acum, la sfîrşitul lui iulie, într-un monstru subacvatic. Pr...

Cronica ediţiilor:
Integrala Caragiale (I)
de Cornelia Ştefănescu

După cât s-a scris, după câte ediţii au fost concepute din opera lui I. L. Caragiale, mai mult sau mai puţin cuprinzătoare, mai mult sau mai puţin ...

JE EST UN AUTRE:
Bunii şi răii
de Ioana Pârvulescu

Jurnalul lui Mircea Zaciu ar trebui citit periodic şi studiat la Facultăţile de Litere, la cursurile de literatură contemporană. Chiar dacă judecăţ...

Prepeleac:
Schneider
de Constantin Ţoiu

Casa lui Călinescu (martie 1961). Exiguitate extremă. "Bordeiul" de lângă poartă. Impresie de Stat major refugiat într-o cazemată. Totul este proie...

Centenar:
Centenar Saşa Pană
de Nicolae Tone

"Prin nesfârşiturile de pampas ale poemului" Unu şi cu unu fac unu" scria, imprimat cu litere mari, pe coperta numărului 21 (ianuarie 1930) a ...

Memorii:
Şapte ani la Heidelberg
de Gelu Ionescu

Mi-am petrecut ultimii ani de carieră profesională la Heidelberg, ca lector de limbă şi literatură română al Seminarului de romanistică al faimo...

Document:
Cicerone Ioniţoiu: Victimele terorii comuniste
de Alex. Ştefănescu

- dicţionar - În săptămânile care urmează, Editura Maşina de scris va pune în circulaţie încă două volume (II şi III, cuprinzând literele C şi,...

Teatru:
Gloria de după glorie
de Magdalena Boiangiu

A fost nevoie ca patru oameni de teatru să muncească la textul lui Noel Coward ca să-l facă demn de exigenţele Naţionalului bucureştean, deşi auto...

Cartea de teatru:
Fenomenul "Piatra-Neamţ"
de Marina Constantinescu

În biografia marilor noştri actori şi regizori nu se poate să nu găsim momentul T.T. Adică, acela al Teatrului Tineretului. Dincolo de istoria care...

Arte:
Anatol Vieru: Fragmentarium
de ---

Răsfoind hârtiile rămase de la soţul meu găsesc o mulţime de însemnări ale unor gânduri notate instantaneu, pe câte o foaie disparată, pe o margin...

Cronica Plastică:
Artişti în penumbră
de Pavel Şuşară

Camelia Crişan Matei, martor şi agent provocator Într-o lume butaforică, animată de cortine, efecte scenice şi grile care individualizează şi c...

Avanpremieră editorială:
Günter Grass - În mers de rac
de Maria-Gabriela Constantin

Sunt momente dramatice din existenţe particulare, care nu-şi pot găsi altă explicaţie decât banalul "istoria se repetă". În noua nuvelă a lui Günter...

Cartea Straina:
La concurenţă cu Debussy
de Grete Tartler

La concurenţă cu Debussy Ca orice muzician atras de estetica mallarméană, Şerban Foarţă îşi demonstrează virtuozitatea creativă, glissând, arpe...

Cronica TV:
Muntele pleşuv
de Telefil

Cel mai fascinant spectacol t.v. al verii ni-l oferă Turul Ciclist al Franţei pe Eurosport. În mod inexplicabil, paginile sportive ale cotidianelor...

Scrisori portugheze:
José Luís Peixoto
de Mihai Zamfir

Cum apare în orizontul literaturii un scriitor extraordinar? Pe neaşteptate, pe nesimţite, din întîmplare: există nenumărate adverbe şi locuţiuni ad...

La microscop:
Uimiri de ministru
de Cristian Teodorescu

Parcă mai întristătoare chiar decît catastrofele de la concursul de titularizare pe post din învăţămînt e uimirea d-nei Ecaterina Andronescu, minist...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

A.P., ambasadorii şi mesele festive A doua oară, într-un interval de timp relativ scurt, actualul senator şi fostul poet Adrian Păunescu se com...


Lista Autorilor din numarul curent