Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:31
(08/08/2001 - 14/08/2001)


Editorial:
Scriitorul român faţă cu reacţiunea comunistă
de Nicolae Manolescu

O revistă se pregăteşte să scoată un număr consacrat Tezelor din iulie '71. Recent, o emisiune de la TVR1 a cerut părerea cîtorva scriitori despre...

Contrafort:
Luciditatea e un cuvânt franţuzesc
de Mircea Mihăieş

Vizita premierului francez Jospin la Bucureşti a dezamăgit multă lume. Mă refer, desigur, la cei care cred, pe de o parte, în bunăvoinţa absolută a...

Actualitatea:
PEN-Cluburile Europene - Argumente ale unei Europe Unite
de Adriana Bittel

Înfiinţat acum 80 de ani, PEN-Clubul Internaţional are astăzi centre în aproape 90 de ţări şi peste 12.000 de membri. Secţia română datează din 192...

Lecturi la zi:
Poezia şi compoziţia chimică a vieţii
de Marius Chivu

Poezia şi compoziţia chimică a vieţii Debutul în volum al lui Cristian Sturza stă sub semnul unei exuberanţe specifice adolescenţei ("explozia ...

Cronică Literară:
Precizări etice şi estetice
de Luminiţa Marcu

Dacă n-ai mai citit nici o carte de Radu Cosaşu şi dacă nu-l cunoşti decît din simpatica lui rubrică din Dilema, atunci cartea aceasta, Autodenunţur...

Semn De Carte:
Oscilaţiile lui Constantin Noica (II)
de Gheorghe Grigurcu

Cu toate acestea, dacă nu există în gîndirea autohtonă o "filosofie a conştiinţei", ar putea fi una a "existenţei". Cu perspicacitate, deşi în op...

JE EST UN AUTRE:
Încăpăţînare
de Ioana Pârvulescu

O singură dată, în tot Jurnalul filozofic face Constantin Noica o afirmaţie care-l priveşte numai pe el, care ţine de imaginea lui printre contem...

Cerşetorul De Cafea:
Distrugerea fluturilor
de Emil Brumaru

Printre multe, dulci virtuţi Ai şi-aceea să săruţi Pe ochi fluturi surdo-muţi, Rătăcind din miez în miez, în sălbatice c...

Cronica ediţiilor:
Receptarea dramaturgiei lui Caragiale
de Z. Ornea

Demult n-am mai scris despre Caragiale, bătrînul. Şi mi-o reproşez adînc. Mai ales că în ultimii ani s-au produs deconcordantele aprecieri negative...


Momentul literar 1945-1948: Frunzele nu mai sunt aceleaşi de Mihail Villara
de Gabriel Dimisianu

Spuneam în articolul anterior din această serie că în primii trei ani postbelici libertatea scrisului încă nu fusese lichidată în România, drept car...

Păcatele Limbii:
Imagini şi desemnări ale copilului
de Rodica Zafiu

Despre cuvintele care au dezvoltat conotaţii ironice stabile am mai vorbit şi altă dată; cum se ştie, mulţimea lor în română e legată de resursele...

La o noua lectura:
ION NEGOIŢESCU
de Alex. Ştefănescu

O operă lăsată în dezordine Opera lui Ion Negoiţescu arată ca o cameră percheziţionată de Securitate şi lăsată vraişte. Nimic nu este dus până ...


August
de Gabriela Ursachi

În Fals tratat despre psihologia succesului, punînd în discuţie "detaliile de biografie", S. Damian înşiră ciudăţeniile unor mari scriitori. Aflăm ...

Prepeleac:
Panorama scriitorilor
de Constantin Ţoiu

În stânga, cum urci scara spre România literară, dai de atelierul-foto al meşterului Ion Cucu. De fapt, este o debara plină de materiale de tot felu...

Ochean:
Sfîrşit
de Paul Miron

Iubite cititor, Ocheanul s-a spart. Nu mai e. L-a lovit gerul. Iubite cititor, mă despart de domnia-ta conştient că la puţine cîte ţi-am dat,...

Muzică:
Oameni care sunt
de Elena Zottoviceanu

Omagiu unui profesor Oricât de nedrept este, uitarea se aşterne cel mai adesea asupra acelor oameni care construiesc alţi oameni; în ur...

Cronica Dramatică:
Garajul Domnului Barnier
de Marina Constantinescu

Teatrul Nottara şi-a încheiat stagiunea cu două spectacole. Unul dintre ele se numeşte Oscar de Claude Magnier. Situaţia acestui teatru bucureştea...

Cronica Plastică:
Arta românească între 1945-1964
de Pavel Şuşară

(o schiţă istorică) Sfîrşitul celui de-a doilea război mondial găseşte România într-o situaţie economică dezastruosă, altminteri tipică pentr...

Cinema:
Ciocolată şi film
de Irina Coroiu

Versiunea pleonastică a titlului Chocolat - Ciocolată cu dragoste - m-a trimis cu gîndul la o producţie autohtonă - Ciocolată cu alune (1979, reg...


Şase poeţi uitaţi
de Geo Vasile

Utilă şi rarissimă, ca gest moral în aceste vremuri egolatre, este recuperarea şi restituirea unui sextet de poeţi uitaţi, redescoperiţi de carte...


Jurnalul de la Păltiniş în traducere englezească
de Andreea Deciu

Am dat din întîmplare pe rafturile unei biblioteci universitare din America de Jurnalul de la Păltiniş al lui Gabriel Liiceanu, tradus în engleză...

Pornind de la Valery:
Ars amandi
de Livius Ciocarlie

Din când în când, cade câte un cuvânt frivol şi amuzant care descreţeşte fruntea, aduce aer proaspăt în batiscaful minţii cufundate în "adâncimi". A...


Petrarca
de Miron Kiropol

Dau aici cîteva încercări ale unei vechi pasiuni faţă de Rimele (Canţonierul) lui Petrarca, pe care Blaga îl considera, pe drept cuvînt, unul din...

Cartea Straina:
Clipa cea repede şi alte plăceri minuscule
de Simona Brînzaru

Cu Philippe Delerm "sîntem împreună fără efort". Ceea ce, desigur, explică succesul: volumul La Première gorgée de bière et autres plaisirs minuscul...


Ridicolul căutat cu lumânarea
de Oana Boşca-Mălin

Despre Giordano Bruno este îndeobşte cunoscut că a fost filozof şi literat, însă numele scriitorului martirizat acum 400 de ani rezonează şi în dr...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Bîrfa Să începem cu un lung citat: "Etimologia exactă a termenilor italieni pettegolezzo (bîrfă) şi pettegolo (bîrfitor, clevetitor) este necun...

La microscop:
Banii pentru săraci
de Cristian Teodorescu

Guvernul Năstase s-a gîndit să înfiinţeze magazine pentru săraci. Ideea n-ar fi rea, ca soluţie de criză, dar în profunzime ea e insultătoare. O ...


Lista Autorilor din numarul curent