Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:31
(09/08/2000 - 15/08/2000)


Editorial:
Despre colaboraţionism
de Nicolae Manolescu

Cuvîntul din titlul editorialului a fost prima oară întrebuinţat, cu sensul precis, de astăzi, în presa franceză postbelică, referitor la intelect...

Contrafort:
La adio (2)
de Mircea Mihăieş

O capcană, ceva mai subtilă de data aceasta, a fost împingerea d-lui Constantinescu în jocurile internaţionale. Să recunoaştem, întâlnirile cu di...

Controverse:
Lancea ruptă
de S. Damian

Sînt cărţi rotunde şi împlinite, care par că stau pe picioare proprii şi-şi fac singure un drum prin lume. Totuşi impresia înşeală, ele n-au părăsi...

Cronică Literară:
PRIVIREA CARE îNNOBILEAZĂ TEXTELE
de Alex. Ştefănescu

Criticul ca amfitrion Este o plăcere să citeşti o carte de critică literară de Ion Simuţ. Autorul este plin de solicitudine faţă de cit...

Cronică Literară:
Arta şi sacrul
de Gheorghe Grigurcu

Nietzsche proclama, după cum se ştie, o eră a neîncrederii. A unei neîncrederi generalizate, răsturnătoare a tuturor valorilor, dar, în primul rînd,...

Lecturi la zi:
Comediile lui I. Valjan
de Iulia Popovici

Personalitate faimoasă a epocii interbelice, I. Valjan, pe numele adevărat Al. Jean Vasilescu, reuşeşte într-un mod miraculos să se facă remarcat în...

Lecturi la zi:
Lupus in Fabula
de Alexandra Olivotto

O recenzie e, cel mai adesea, o luptă corp la corp cu textul; nu şi însă în cazul volumului Visul lupului de stepă (Editura Dacia, colecţia Discobol...

Lecturi la zi:
Trasee eminesciene
de Ion Buzaşi

N-aş fi crezut că o asemenea temă, Eminescu şi Teleormanul, poate constitui substanţa unei cărţi, o contribuţie de biografie eminesciană. Dl. Stan...

JE EST UN AUTRE:
Jurnalul unui francmason
de Ioana Pârvulescu

"...Pe cine am vîndut? [...] Pe cine am furat ? Pe cine am pizmuit? Pe nimin, afară din toţi cîţi au neveste frumoase şi ştiinţă multă. Şi apoi as...


Odăile
de Constantin Abăluţă

1.Omul se naşte printr-un schimb de locuinţă din odaia amniotică trece-n odaia casei părinteşti şi-apoi viaţa lui nu-i decît un şir ...

Cronica ediţiilor:
Un scriitor de raftul doi
de Z. Ornea

Perpessicius a propus odată o sintagmă care a prins şi, de aceea, s-a menţinut. E o sintagmă care apreciază scriitorii în funcţie de valoare şi, p...

Cronica melancoliei:
Cursa cu înlocuitori
de Ileana Mălăncioiu

Atunci cînd d-l Emil Constantinescu a abandonat cursa, un distins senator afirma că dumnealui era calul pe care miza. O clipă mi-a trecut fără să...

Păcatele Limbii:
"Ditai", "ditamai", "cogeamite"...
de Rodica Zafiu

Fenomenul stilistic şi sociolingvistic de pătrundere a registrului familiar în scris, manifestat mai ales în publicistica actuală, are, în timp,...

CARTEA NEAGRĂ A COMUNISMULUI:
REVOLTELE ŢĂRĂNEŞTI DIN 1950
de Alex. Ştefănescu

*La 31 decembrie 1947, la numai o zi după alungarea regelui din ţară, Gheorghe Gheorghiu-Dej anunţă că ţăranii vor avea obligaţia de a preda "o co...

Aniversare:
Profesorul Heitmann
de Mariana Şora

Când ţii să feliciţi pe cineva din toată inima, să-i aduci laude care sunt totodată expresia simpatiei tale, nu e neapărat necesar s-o faci de ziu...

Noi contribuţii:
Eminescu şi colaborarea la Brockhaus
de Horst Fassel

Elementele generale ale acestui episod sînt în linii mari cunoscute: colaborarea dintre Maiorescu, A.D. Xenopol şi Eminescu s-a produs cu ocazia ...

Prepeleac:
După ce lovitura s-a dus
de Constantin Ţoiu

Scenă ce figurează şi în Galeria. Dar care, atunci, atît de adevărată, avea mai mult o valoare estetică, fictivă... A trebuit să treacă ceva v...

Cartea de teatru:
"Să citeşti în palma scenei"
de Marina Constantinescu

Revista Teatrul azi a scos împreună cu Ministerul Culturii şi Teatrului Naţional din Craiova un supliment mai special: o carte. O carte mărturie, do...

Cronica Plastică:
Spovedania unui înger
de Pavel Şuşară

A apărut anul acesta, la Editura Hasefer, o carte ieşită din comun care, inexplicabil, a trecut aproape neobservată: Viaţa mea, de Marc Chagall. Ce...

Cinema:
Cinematograful în Evul Mediu
de Mihai Chirilov

Serge Daney spunea despre filmele lui Paradjanov că te fac să-ţi imaginezi cum ar fi arătat cinematograful în Evul Mediu. Poate părea un promo uşor...

Dans:
O fericită simbioză artistică
de Liana Tugearu

La sfârşitul stagiunii 1999-2000 au avut loc, în sfera dansului, un număr destul de însemnat de evenimente. Între ele se înscrie şi spectacolul Req...

Comentarii Critice:
Procesul Caracostea
de Mircea Anghelescu

Într-un mod curios, dacă ne gîndim bine, principala înfruntare între direcţiile critice din perioada interbelică - cele din care se nutreşte î...

Cartea Straina:
Cosmopolitanismul
de Andreea Deciu

Jason D. Hill nu este un scriitor de marcă, deşi a publicat deja cîteva cărţi care nu au trecut neobservate peste ocean. Sosit la vîrsta de 20 de...

Pornind de la Valery:
În răspăr
de Livius Ciocarlie

Secretul lui Cioran: a spune adevărul într-un fel cât mai paradoxal. Al lui Valéry: a-l spune cât mai exact. Atât de exact încât uneori tresari î...

Interviu:
Aglaja Veteranyi - Salt mortal de la circ la literatură
de Rodica Binder

Cu un titlu de o cruzime suprarealistă, care trimite cu gîndul la unele imagini din filmele lui Buñuel, la tablouri de Salvador Dali sau la manife...

Corespondenţă:
Pentru o estetică relaţională
de Delia Dună

De unde provin neînţelegerile ce planează asupra artelor plastice occidentale din anii '90, dacă nu dintr-un deficit al discursului teoretic? Crit...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Cult şi cultură În APOSTROF nr. 7-8 e tipărit discursul pe care Gelu Ionescu l-a rostit, în deschiderea unui recital de poezie eminesciană, la ...

La microscop:
Jocurile politice ale verii
de Cristian Teodorescu

Deşi premierul a anunţat că nu va decala alegerile cu de la sine putere, subiectul e discutat cu aprindere, în presă mai ales. Bugetul, se spune, t...


Lista Autorilor din numarul curent