Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:2
(29/01/2010 - 04/02/2010)


Editorial:
Polemică şi pamflet
de Nicolae Manolescu

Distincţia din titlu o face, se ştie, Eugen Lovinescu în mo­no­gra­fia Titu Ma­io­rescu din 1940: polemica este o confruntare de idei, de opinii, pa...

Cărţi primite:
Tragism direct
de Alex. Ştefănescu

Mihai Radu, Hobby şi alte povestiri, Bucureşti, Ed. Vremea, 2009. 80 pag. Volum de debut remarcabil (meritând să stea în atenţia juriilor care acord...

Cronica Optimistei:
Modele şi antimodele
de Ioana Pârvulescu

Mi s-a întâmplat de câteva ori să fiu întrebată dacă am vreun model în viaţă şi m-am scuturat ca de o bănuială prea puţin flatantă. Ideea de mod...


Recenzii
de ---

Arme grăitoare de Emilian Galaicu - Păun Ca orice poeta faber (născut, totuşi, nu făcut), dublat însă de un poeta doctus (format, după moda op...

Cronică Literară:
Clan d’oeil
de Cosmin Ciotloş

A scăpat comentatorilor lui Daniel Bănulescu un detaliu important. Romanul Fugi din viaţa ta, revoltătoare şi slută, în cartea mea începe, în chiar ...

Poezii:
Poezie
de Anca Mizumschi

judecata de apoi Să nu faci niciodată nimic să stai ascuns sub nisip cu nisipul pe faţă şi nisipul să îţi curgă pe aripile nasului să îţi i...

Cronica Ideilor:
Fler ideologic
de Sorin Lavric

Nu poţi intra în hăţişul ideologiilor fără să simţi un gust stăruitor de deşertăciune. E ca şi cum te-ai cufunda în apa unui fluviu care, trăgăndu-t...

Polemici:
Trădarea criticii?
de Gheorghe Grigurcu

Neîndoios importantul romancier Nicolae Breban aruncă mănuşa criticii româneşti actuale, chiar din titlul ce nu lasă loc niciunei relativizări, al u...

Polemici:
Criticilor mei
de Marta Petreu

Respectând calendarul sebastianesc al anului 1934 – scriitorul a redactat Cum am devenit huligan în noiembrie-decembrie 1934 –, am aşteptat şi eu să ...

Poemul săptămânii:
Cîntec naiv
de Emil Brumaru

E-o mare greşeală de zîmbet Cînd mergi prin livada cu vişine: Ai putea să le faci să se rupă Dintre frunze, pe trup să te mişune; E-o mare gr...

Păcatele Limbii:
Emfatizare - emfazare
de Rodica Zafiu

M-a surprins în ultima vreme, apariţia (şi chiar relativa frec­ven­ţă) a verbului a emfaza şi a sub­stantivului nume de acţiune emfazare în mai mu...

Prin anticariate:
Două mii de chinezi
de Simona Vasilache

Pe limba puşcăriei, chinez se cheamă fie­care an de pe­deapsă. Pe limba lui Caragiale, chi­nezul e un codoş can-did, aducând ad portas, ca pe un tru...

Arte:
Watteau, poetul
de Edward Sava

Tema era de obicei impusă dar Antoine Watteau (1684-1721) a fost lăsat să-şi aleagă propriul subiect. După cinci ani de amânări, artistul propune o ...

Cronica muzicală:
Momente muzicale în miezul de stagiune
de Dumitru Avakian

Cu certitudine, momentul muzical european de maximă strălucire al ultimelor săptămâni, evenimentul de pla­netară audienţă, a fost Concertul de Anul ...

Cronica Filmului:
Un vis de New Orleans
de Angelo Mitchievici

Că ştie să extragă din­tr-un gen precum fil­mul expresionist o capo­doperă ca Nos­feratu: Phantom der Nacht (1979) sau din­tr-un actor care a con­sa...

Meridiane:
Franţa-Ionesco-România
de Letiţia Constantin

În perioada 6 octombrie 2009-3 ianuarie 2010, Biblioteca naţională a Franţei a propus pu­bli­cului o expoziţie de­di­cată lui Eugène Io­nesco, marcâ...

Cartea Straina:
Coetzee ca „J. C.”
de Felicia Antip

Romancierul cotat drept „cel mai mare scriitor de limbă engleză în viaţă” a considerat că a venit momentul să facă o schiţă de bilanţ a convi...

Ochiul Magic:
Actualitatea
de ---

Vis de sfîrşit de an Seriozitatea sibienilor nu se dezminte nici în domeniul gazetăresc. Revista de limba franceză Alkemie (Revue semestrielle de...

Actualitatea:
Pescuitorul de perle
de ---

Cosmin Prelipceanu, pornografia şi USR Într-o emisiune „Deschide lumea“ de pe Realitatea tv. de la începutul lui ianuarie, cunoscutul om de incul...


Lista Autorilor din numarul curent