Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:29
(24/07/2002 - 30/07/2002)


Editorial:
Turul Franţei ca literatură
de Nicolae Manolescu

Acum cîteva decenii, Roland Barthes consacra una din faimoasele lui Mitologii Turului ciclist al Franţei. Ca şi biftecul, competiţia anuală de cicl...

Contrafort:
Doi operatori ontologici: copy şi paste
de Mircea Mihăieş

Recent încheiatul bacalaureat a adus în prima pagină a ziarelor un nou tip de corupţie: corupţia autodenunţaţilor. Nu ştiu exact ce prevede legea în...

Actualitatea:
Sighet 2002
de Gabriel Dimisianu

Fundaţia "Academia civică" a organizat la începutul lunii iulie, la Sighet, a zecea ediţie a Simpozionului de istorie contemporană. Tema ediţiei: "...

Lecturi la zi:
O ediţie bilingvă
de Catrinel Popa

Cu cîtăva vreme în urmă a apărut la Editura Libra o ediţie bilingvă, româno-portugheză, cuprinzînd selecţii din operele a doi poeţi reprezentativ...

Lecturi la zi:
Utopii trădate
de Iulia Popovici

Probabil că întuneric la amiază este una dintre cele mai cunoscute cărţi scrise vreodată despre infernul în care s-a transformat utopia comunistă...

Lecturi la zi:
Despre femei şi morală
de Iulia Alexa

În Convenio, Despre natură, femei şi morală, reeditarea volumului din 1996, Mihaela Miroiu încearcă fundamentarea unei etici feministe sau a unei...

Lecturi la zi:
Generaţii
de Cristina Ionica

Vară fără sfîrşit, cartea Marianei Tomescu publicată anul trecut la Editura Elion, este un roman rotund. Elementul care deschide, traversează şi î...

Lecturi la zi:
Vis cu magnolii în iarnă
de Roxana Racaru

S-a vorbit mult despre scriitura feminină, şi deşi nu întotdeauna o asemenea încadrare este şi relevantă pentru un text, acesta e primul lucru la ca...

Cronică Literară:
Integrala poeziei Marianei Marin
de Luminiţa Marcu

Mariana Marin este o poetă iubită. Chiar dacă nu e o poetă importantă, în sensul în care sînt consideraţi la noi poeţii importanţi: prezenţă în m...

Cerşetorul De Cafea:
Îngerul mototolit (3)
de Emil Brumaru

(monolog) Şi, iată, apare un fel de înger de tranzacţie, de transpiraţie, de tăvăleală-n fulgi mototoliţi, cu nimbul tuns de vechea-i străl...

Poezii:
Scurta albastră
de Constantin Abăluţă

in memoriam Gellu Naum 1. îmbrac scurta albastră de la gellu găsesc în buzunar o bancnotă mototolită pe care sunt scrise cît...

Semn De Carte:
Despre un Dumnezeu estet
de Gheorghe Grigurcu

Evident, în centrul creaţiei poetice a lui Adrian Popescu se află Paradisul. Poetul se mărturiseşte astfel: "Lumea de aici mi-a evocat mereu lumea d...

La o noua lectura:
Ov.S. Crohmălniceanu
de Alex. Ştefănescu

(Urmare din numărul trecut) Desfiinţarea literaturii Imediat după eliminarea brutală a opoziţiei de pe scena vieţii politice de cătr...

30 de ani de la moarte:
Basil Munteanu
de Alexandru Niculescu

- marele nostru european ignorat - "Pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate" Virgil Ierunca La mai mult de o sută de ani de...

Prepeleac:
Act dotal
de Constantin Ţoiu

(traducere din limba greacă) Mitropolitul oraşului Coritza certifică autenticitatea semnăturii de pe verso a preotului paroh Traianos dată la 1...

Păcatele Limbii:
Vecinătăţi argotice
de Rodica Zafiu

Numărul cel mai recent al revistei La linguistique (Paris, PUF; fascicula 1, 2002) este consacrat argourilor: temă cu tradiţie respectabilă în ling...

Inedit:
Acedia şi terapiile ei
de George Ardeleanu

(corespondenţă N. Steinhardt - Emil Cioran) În intervalul 1978-1980 N. Steinhardt vizitează, în două rânduri, Elveţia, Franţa şi Belgia. La Par...

Literatură:
Spectacolul democraţiei
de Tudorel Urian

Cea mai memorabilă definiţie a noţiunii de �politolog" am auzit-o în timpul uneia dintre lungile şi incitantele discuţii cu mereu surprinzătorul Al...

Literatură:
Cenzură şi camuflaj
de Ioan Morar

De la bun început, şi pentru a elimina orice bănuială, susţin că e foarte bine că a apărut o carte (Opisul emigraţiei politice. Destine în 1222 de ...

Dans:
Caragiale... pe scena teatrului liric
de Dumitru Avakian

A-l pune astăzi în scenă pe Caragiale presupune asumarea unei poziţii, a unei răspunderi; o altfel de răspundere decât cea artistică, cea pe care ...

Dans:
La douăşpe trecute fix
de Liana Tugearu

După ce companiile de balet din România au ratat posibilitatea de a participa atât la Anul Eminescu cât şi la Anul Brâncuşi, fără recenta premie...

Cronica Plastică:
O sculptură în timp
de Pavel Şuşară

Ampla expoziţie de la Muzeul Naţional de Artă, unul dintre cele mai importante evenimente ale acestui sezon, aşază personalitatea artistică a lui P...

Ochiul Magic:
Vara prin Europa
de Ioana Pârvulescu

Îl înţeleg foarte bine pe Titu Maiorescu: a nota în fiecare zi în jurnalul intim noi surprize legate de vreme şi la cîte grade se ridică termometrul...

Meridiane:
Furtună într-un pahar cu apă tulbure
de Rodica Binder

Un autor respectat (Martin Walser), care trece drept unul din cei mai mari prozatori germani în viaţă, scrie un roman intitulat Moartea unui critic....

Interviu:
Jean Cuisenier - "Nu putem proiecta în viitor integralitatea culturilor vechi"
de Ion Pop

(Urmare din numărul trecut) În Maramureş, există un staroste, care rosteşte, la nuntă, un text tradiţional de rămas bun... Iată......

Cronica TV:
Un criminal în transmisiune directă
de Telefil

În JURNALUL LITERAR din iunie-iulie 2002, dl. Laszlo Alexandru publică o zguduitoare tabletă cu titlul pe care l-am pus acestei false cronici t.v...

Scrisori portugheze:
Memorial
de Mihai Zamfir

Cînd prietenul meu portughez - bun cunoscător al României, unde a petrecut mulţi ani şi al cărui popor a sfîrşit prin a-l îndrăgi - m-a întrebat ...

La microscop:
Disidenţii au supărat Securitatea
de Cristian Teodorescu

Unul dintre succesele Securităţii după 1990, aşa desfiinţată cum era, e că a pus surdină asupra activităţii disidenţilor şi că i-a încondeiat în o...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Precizare În numărul 26 al revistei noastre, Cronicarul a publicat, între altele, o notă intitulată: A fost Adrian Păunescu agentul lui Ceauşes...


Lista Autorilor din numarul curent