Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:29
(26/07/2000 - 01/08/2000)


Editorial:
Peştele pe uscat
de Nicolae Manolescu

Dl Cristian Tudor Popescu scria că demisia mea din P.N.L. reprezintă un mare cîştig pentru literatura română. Şi subînţelegea probabil că pentru...

Contrafort:
Ţara cantoanelor părăsite
de Mircea Mihăieş

Frecvenţa menţionării ca soluţii-miracol a substantivelor proprii Stolojan şi Isărescu e unul din indicii siguri ai disperării societăţii române...

Centenar:
Un mare lingvist şi profesor
de Mioara Avram

Legenda, frumoasă, spune că s-a născut şi a murit în aceeaşi zi de 9 iulie. Realitatea este mai prozaică în privinţa tulburătoarei coincidenţe...

Cronică Literară:
Poezie fără frontiere
de Alex. Ştefănescu

O nouă sensibilitate Daniel Bănulescu, Mihail Gălăţanu, Ioan Es. Pop, Lucian Vasilescu şi încă doi-trei autori de vârsta lor (în jur de...

Cronică Literară:
Vis şi delicatese
de Gheorghe Grigurcu

Poezia optzecistă se caracterizează în genere prin desubiectivizare. Eului ocolit, suspectat, persiflat i se substituie proiecţia obiectivă a lu...

Lecturi la zi:
Miniaturi în proză
de Catrinel Popa

Volumul Întâmplări al lui Alex. Ştefănescu reuneşte texte amuzante, foarte diverse, în aparenţă greu de clasificat, al căror numitor comun rămâne ...

Lecturi la zi:
Un poet despre poeţi
de Iulia Popovici

În spaniolă, frunza şi foia de hârtie poartă celaşi nume - hoja; niciodată însă n-am avut mai intens sentimentul acestei strânse legături decât în m...

Lecturi la zi:
Zile de lagăr? 3322
de Ioan Holban

Cu totul frapantă şi, de aceea, greu de încadrat ultima carte de proză a lui Vasile Iancu, Prizonierul. Infernul din imperiul sovietic. Reportaj...

Comentarii Critice:
Cercul Literar de la Sibiu
de Antonio Patraş

Mulţi scriitori au ajuns astăzi să regrete faptul că nu mai sunt "uniţi", că nu mai reprezintă o "forţă", uitând, se pare, că nici sentimentele fr...

Păcatele Limbii:
Vampiri şi strigoi
de Rodica Zafiu

Mi se pare că nu ar fi lipsită de interes o examinare a raportului semantic şi stilistic dintre cuvintele vampir şi strigoi: relativa suprapunere...


Şapte melancolii de dragoste
de Liviu Antonesei

Puterea renunţării. O poveste Acum, împreună ar trebui să fim - dar nu ne vom vedea niciodată. Niciodată! ...

Cronica ediţiilor:
Viaţa lui Bacovia
de Z. Ornea

Cu opera lirică a lui Bacovia s-a întîmplat un lucru extraordinar. A debutat în volum în 1916, cu placheta sa fundamentală Plumb, de nimeni băgat...

Cronica melancoliei:
Spovedania lui Emil
de Ileana Mălăncioiu

Voi începe prin a spune că am pierdut momentul istoric în care s-a transmis pentru prima oară declaraţia prin care d-l preşedinte a anunţat că n...

Insolite:
Închipuieşte-ţi plastografie!
de Ştefan Cazimir

Nemulţumitului i se ia darul? Nu e neapărat nevoie: uneori îl refuză singur! Are rezerve, ezitări şi dubii. Nu e sigur de autenticitatea giuvaer...


Între iubire şi ură
de Boris Marian

Am avut intenţia, înainte de a scrie aceste rânduri, să fac câteva nominalizări, dar prefer adagiul "nomina odiosa", un îndemn înţelept şi un me...


Liber, îndrăgostit, visător
de Ioana Pârvulescu

Poemele lui Gellu Naum atrag cititorul spre o experienţă puternică, spre o lectură de esenţă specială, în care, repetînd creaţia, cititul presupune...

Profil:
George Teodorescu - un regizor complet
de Pascal Bentoiu

Unul din cei mai temeinici, interesanţi şi fermăcători oameni de teatru, George Teodorescu - Ginel, cum îl numea toată lumea - ne-a părăsit nu c...

Istorie Literară:
Mutaţii în interpretarea modernismului
de Henri Zalis

Şcoala, manualele şcolare difuzează de multe decenii imaginea unor curente literare imuabil înscrise în tipare date. De tot atîta vreme cercetar...

Prepeleac:
Sprichwaswahrist
de Constantin Ţoiu

Dec. 1975. G.B. spre bătrîneţe devine cîrcotaş, dispreţuitor. El jigneşte cu un fel de delicateţe teatrală oamenii, cu un glas alterat de o uşoară...

Dans:
Cei mai tineri coregrafi au ceva de spus
de Liana Tugearu

Între 8 şi 11 iunie 2000 s-au desfăşurat la Bucureşti Zilele dansului contemporan, eveniment care a reuşit, în sfârşit, să atragă un public numeros...

Cronica Plastică:
Permanenţe 2000
de Pavel Şuşară

De şase ani, Centrul Cultural ,,George Enescu" din Tescani organizează tabere în care sînt invitaţi artişti plastici şi oameni de cultură din ...

Muzică:
Întâlnirea de la Innsbruck
de Elena Zottoviceanu

În inima Alpilor, fericita îngemănare a naturii grandioase cu o arhitectură elegantă îndulcită de picturalitatea profuziunii de flori, rod al ...

Ochean:
Visul
de Paul Miron

Moise visa că şedea pe puntea unei corăbii cu pînze despuiate şi în acelaşi timp trăgea din toate puterile de odgonul cu care era legată nava ...

Cartea Straina:
Femei şi/sau bărbaţi?
de Andreea Deciu

Deşi nu m-am lăsat niciodată ispitită să trişez sărind direct la ultima pagină a unei cărţi, şi cu atît mai puţin să recomand sau să încurajez...

Pornind de la Valery:
Un sentiment fără model
de Livius Ciocarlie

"Poetul se foloseşte atât de limba comună - care nu satisface decât cu condiţia de a se face înţeleasă şi este, deci, exclusiv tranzitivă - cât şi ...


Trei proze de Octavio Paz
de Tudora Şandru-Mehedinţi

Octavio Paz se situează - alături de Carlos Fuentes, - în fruntea celor mai de seamă scriitori mexicani contemporani, fiind totodată una din person...

Cronica Traducerilor:
Africa şi Vera
de Voichiţa Năchescu

"Nimic din ceea ce spun sau scriu nu e mai adevărat decît operele mele de ficţiune", declara Nadine Gordimer în discursul de recepţie a Premiului ...

Scrisori portugheze:
Vară
de Mihai Zamfir

Se pare că în întreaga Europă au început (de bine, de rău, tîrîş-grăpiş) vara şi vacanţa. În toate limbile Vechiului Continent există cuvîntul va...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Pe verticală VIAŢA ROMâNEASCĂ 3-4 (redactor de număr Liviu Ioan Stoiciu) ne face martori la o tulburătoare întîlnire postumă - ce dovedeşte iar...

La microscop:
Combinaţii fără Constantinescu
de Cristian Teodorescu

Chiar dacă între timp editorialiştii au întors pe toate feţele şi decizia şi discursul prin care preşedintele Constantinescu a motivat ieşirea sa di...


Lista Autorilor din numarul curent