Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:28
(19/07/2000 - 25/07/2000)


Editorial:
Minorat cultural
de Nicolae Manolescu

Am avut dintotdeauna bănuiala, devenită aproape certitudine cu vremea, că o anumită periodică înclinaţie a scriitorului român spre "cultura minoră...

Contrafort:
Problema spinoasă a yalelor
de Mircea Mihăieş

Ziarele de săptămâna trecută au adus două ştiri şocante. Abia înscăunat la Primăria Bucureştiului, dl. Băsescu a anunţat ritos că nu va părăsi lo...

Actualitatea:
Ce nu se ştie despre PEN CLUBUL ROMâN
de Alex. Ştefănescu

Despre PEN Clubul Român nu se ştie aproape nimic. Şi aceasta nu pentru că nu ar merita să se ştie, ci pentru că aşa suntem noi, românii: risipit...

Cronică Literară:
LITERATURĂ ŞI SPECTACOL
de Alex. Ştefănescu

Un autor îndrăgostit de literatură Luni, 10 iulie 2000, la ora 14, la sediul Uniunii Scriitorilor, în aristocratica "sală a oglinzilor"...

Cronică Literară:
Un anticomunist
de Gheorghe Grigurcu

Deşi nu credem în "criza criticii" actuale (ajunge să deschidem orice revistă literară pentru a ne da seama că e plină de texte critice), nu putem ...

Lecturi la zi:
Jurnal din anii postmoderni
de Iulia Popovici

Autor, împreună cu Mariana Vartic, al unei interesante antologii despre evoluţia genului romanesc în literatura română (Bătălia pentru roman, Ed. ...

Lecturi la zi:
Un singur bărbat...
de C. Rogozanu

Mulţi dintre comentatorii care se apropie de opera unui scriitor nipon (oricare ar fi el) se lovesc de cîteva cuvinte puternice, precise şi extrem ...

Lecturi la zi:
În exces
de Bogdan Iancu

După volumul Psalmii maimuţei, publicat în 1997, Claudiu Soare revine cu un nou volum de poezie, Evul relei credinţe. Coperta a IV-a oferă schemat...

JE EST UN AUTRE:
Enigma jurnalelor
de Ioana Pârvulescu

Oare toţi oamenii păţesc la fel? (Jeni Acterian, Jurnalul unei fiinţe greu de mulţumit) Cărţile cele mai neliniştitoare din bibliote...


Cartea pomelnicelor
de Octavian Soviany

1 Vânat cu şbilţul ca pungaşii Cândva pe uliţe pustii Tu frate bun cu toţi apaşii Şi straşnic stâlp de puşcării Puţind a crâşmă şi-a povarnă ...

Cronica ediţiilor:
Un excepţional eveniment editorial
de Z. Ornea

Mi-a fost dat să trăiesc, ca istoric literar, un eveniment extraordinar, al cărui precedent nu îl cunosc într-o viaţă de şapte decenii. E, negreş...

Cronica melancoliei:
O filă pentru Dosarul "Marin Preda"
de Ileana Mălăncioiu

Dosarul "Marin Preda" alcătuit de Mariana Sipoş are subtitlul Viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale, declaraţii, arhive ale Securităţ...


IULIE
de Gabriela Ursachi

Alexandru Ivasiuc a părut întotdeauna, celor care l-au cunoscut sau cel puţin l-au citit, un om invadat de idei. Născut la 12 iulie 1933, la Sighetu...

Comentarii Critice:
Un ceas de hârtie
de Ioan Holban

Una dintre cele mai importante apariţii editoriale ale anului 1999, în domeniul aşa-zis al "restituirilor", rămîne, fără îndoială, ediţia crit...

Păcatele Limbii:
"Din toţi rărunchii"; "din toţi bojocii"
de Rodica Zafiu

Termenii perechii sinonimice rinichi - rărunchi au o îndepărtată origine comună, pentru că provin din latina populară, din două diminutive (renu...


Răul la români
de Fernanda Osman

Cine încearcă astăzi, în plină modă "mentalistă", să schiţeze un portret al omului obişnuit din secolele trecute, nu poate lăsa de o parte însem...


O librărie din Brăila
de Gabriel Dimisianu

După încheierea unei frumoase cariere în marina militară, vechiul meu prieten şi fost coleg de liceu Valeriu Avramescu, ieşind la pensie, s-a put...

Teatru:
Forma şi limitele vremii
de Magdalena Boiangiu

Probabil că nu doar toţi actorii vor să joace Hamlet, aşa cum scria Carl Sandburg, ci şi toţi regizorii vor să spună ce au înţeles din viaţă, mo...

Cronica Plastică:
O negaţie a cenuşii
de Pavel Şuşară

Cu trei ani în urmă, un incendiu devastator mistuia, odată cu atelierul, tot ceea ce adunase în mai bine de treizeci de ani de creaţie pictorul Fl...

Cinema:
Ne-poveşti familiare
de Adina Brădeanu

(Patru documentare din Republica Moldova) Se constată din ce în ce mai des, în ultimul deceniu, faptul că filmul documentar are nevoie - la n...

Muzică:
Un festival al rezistenţei în zona culturii europene
de Dumitru Avakian

Ne vine să credem sau nu, cea de a 10-a ediţie - ediţie jubiliară - a festivalului muzicii contemporane, a avut totuşi loc. În ciuda dificultăţilo...

Prepeleac:
Ţărani pe plajă
de Constantin Ţoiu

1952. "Sîntem mizerabili, mîncăm seminţe." Replică epocală, auzită din gura lui Dinu Dumitru, membru S.M.T. 1952. Schiţă. Echipa de lămuri...

Ochean:
Diavolul în casă
de Paul Miron

Uriel îşi simţi fruntea biciuită de dureri. "Spune odată! Pentru care motiv te-a trimis?" Lot se bîlbîi neputincios: "Am ştiut ... iaca ştiu. Ar...

Cartea Straina:
Despre frumuseţe şi singurătate
de Andreea Deciu

Colecţia "Cartea de pe noptieră" a Editurii Humanitas este nu doar remarcabil de valoroasă, ci şi unitară, cel puţin după cum o recomandă volumele...

Eseu:
LEGITIMITATEA PUTERII
de Paul Alexandru Georgescu

Teorii, procese, mutaţii Puterea politică se defineşte prin bivalenţă: pe de o parte este un fapt real, impactant prin comandă şi constrâ...

Cronica Traducerilor:
Satyricon, varianta Pasolini
de Geo Vasile

Chiar dacă ar fi fost autorul acestui singur roman publicat postum, Petrol (Ed. Pontica, traducere de Ştefania Mincu), Pasolini s-ar fi impus defi...

Pornind de la Valery:
Artişti şi artizani
de Livius Ciocarlie

"În zilele noastre, operele care cer timp nelimitat şi opere făcute să dureze secole nu se mai întreprind" (I, 652). Este şi nu este adevărat. În m...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Cei mai importanţi poeţi ai secolului Număr comemorativ al JURNALULUI LITERAR, 9-12, mai-iunie: cu Mircea Zaciu pe prima pagină, şi apoi la 8 ş...

La microscop:
Un Hamlet al sondajelor
de Cristian Teodorescu

Rezultatele alegerilor locale ar fi trebuit să dea de gîndit autorilor de sondaje de opinie, iar pe unii dintre ei - mă refer la instituţii, nu la...


Lista Autorilor din numarul curent