Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

România Literară Nr:27
(11/07/2008 - 18/07/2008)


Actualitatea:
Un liceu, o bibliotecă...
de Ioan Lăcustă

Au trecut 42 de ani, de când, după un examen de Bacalaureat care, evocat astăzi, ar părea desprins din cine ştie ce pagină de pură ficţiune, îmi "înch...

Carnet:
Memorie de pictor
de Val Gheorghiu

Dacă e de acceptat că vizualul - memorie a celor văzute - se poate substitui memoriei ca atare, atunci îngăduiţi-i pictorului să-şi asume aceasta cu p...

Contrafort:
De ce nu se scriu biografii ale scriitorilor români?
de Mircea Mihăieş

Am abordat acest subiect şi în urmă cu vreun an şi jumătate. El a rămas, ca mai toate articolele vremii noastre nombriliste, fără nici un ecou. Deşi p...

Actualitatea:
Tu şi eu
de Ioana Pârvulescu

"Cel cAruia nu-i spui dumneata" - este una din definiţiile cele mai simple pe care Arghezi le dă divinităţii. Şi nu în poezie, ci într-un banal careu ...

Cronica Ideilor:
Cartea morţilor
de Sorin Lavric

Suferim de o ipocrită şi la nimic folositoare pudoare atunci cînd, vorbind de împrejurările morţii cuiva, îi trecem sub tăcere cauzele decesului. Disc...

Cronică Literară:
La închiderea ediţiei
de Cosmin Ciotloş

Gazetărie, nu proză. Deşi tot - după tipic - meşteşugită migălos, cu amănuntul. Asta s-ar spune că face Dan Lungu în ultimele file ale reeditării prim...

Poezii:
Poezie
de Carolina Ilica

Minune A scrie un poem e o minune! E ceva sfînt, ca tot ce este viu. De parcă Dumnezeu în gînd l-ar spune, Iar eu să îl aud şi să-l trans...

Festivalul "Zile şi Nopţi de Literatură":
Ultimii scriitori
de Mihai Zamfir

Da, suntem probabil ultimii scriitori în sensul propriu al cuvîntului, dar asta înseamnă mai degrabă o fatalitate, o consecinţă a evoluţiei ineluctabi...

Cerşetorul De Cafea:
Îmi spui că-i seară...
de Emil Brumaru

Îmi spui că-i seară. Ziua a fost blîndă Cu tine, mai şopteşti, mă-nvălui, darnic, Cu-aroma ta neomenescă încă... O, îngere,-ţi răspund, tu-mi sta...

Reacţii imediate:
Un nou roman de Mirela Stănciulescu
de Alex. Ştefănescu

Modul cum a fost primit primul roman al Mirelei Stănciulescu, Copilul de foc, apărut în primăvara anului 2007, ilustrează blazarea criticii noastre de...

Cartea Românească:
Iluzii pierdute (II)
de Daniel Cristea-Enache

InsuŞi titlul cărţii lui Eugen Negrici, Iluziile literaturii române, indică traiectoria critică urmată de către autor şi domeniul său de investigare. ...

Comentarii Critice:
Ultimul mohican (II)
de Gheorghe Grigurcu

Azi, dar cîte nu se întîmplă azi? În zona gri, în care nuanţele amestecului dintre factorii ante şi postdecembrism sunt practic infinite, în care, "aş...

Comentarii Critice:
Canonul literar proletcultist
de Ion Simuţ

De ce nu există o istorie completă a literaturii române pentru uzul epocii proletcultiste? Una care să vină până în prezentul imediat. Răspunsul mi se...

Lecturi la zi:
Textualism basarabean
de Tudorel Urian

Redescoperită cu mult entuziasm imediat după căderea comunismului, pe vremea "podurilor de flori", literatura basarabeană pare să fi intrat în anii di...

Prepeleac:
Note cu femei
de Constantin Ţoiu

O premieră la 14 martie 1958. Femei elegante, contrastând cu cenuşiul modei proletare, al celorlalte surori, puţine nepotrivite cu teatrul, în care la...

Păcatele Limbii:
Pifan, pufan, pufarez, pufarin...
de Rodica Zafiu

In continuarea discuţiei de săptămîna trecută, mă voi opri asupra unui cuvînt-cheie din argoul militar, folosit chiar în titlul volumului coordonat de...

Istorie Literară:
Maitreyi şi criticii săi interbelici
de Mircea Handoca

După fulminantul succes (de critică şi public) al romanului Maitreyi, după obţinerea doctoratului în filozofie cu calificativul magna cum laudae, Mirc...

Scriitori în arhiva CNSAS:
Alexandru Ivasiuc şi "minirevoluţia culturală" din 1971
de Ioana Diaconescu

Intre scriitorii deceniului şapte al veacului trecut, Alexandru Ivasiuc "e un prozator original, cu imaginaţia ideii, modern în obsesiile sale, preocu...

Lecturi:
Geo Bogza şi tinerii scriitori ardeleni
de Ion Buzaşi

Pentru scriitorii din deceniul '70 - '80, mai ales pentru cei tineri, Geo Bogza era un reper moral. I se atenuase entuziasmul comunist sau al simpatii...

Însemnări:
Anevoioasa desprindere de ţărm
de Ilie Constantin

Ideea acestor relecturi autocritice mi-a fost dată de Umberto Saba care, spre vârsta de 50 de ani, şi-a consacrat un foarte util şi respectabil studiu...

Restituiri:
O epistolă a lui I.G. Duca către Dumitru Drăghicescu
de Mihai Sorin Rădulescu

"Dragă Drăghicescu Profit de plecarea lui Brat1 [sic] pentru a-ţi trimite aceste câteva rânduri. Intâi mulţumiri şi felicitări pentru rodnica activit...

Cronica Dramatică:
Şaptesprezece pentru teatru (II)
de Marina Constantinescu

Vorbeam în numărul trecut despre o clasă de absolvenţi 2008 de la secţia de actorie a Facultăţii de Teatru şi Televiziune din cadrul Universităţii "Ba...

Arte:
Visele mari sunt pentru Dumnezeu
de Mihai Mălaimare

Multe lucruri s-au petrecut în timpul şederii lui Szajna la Bucureşti, cu ocazia Festivalului Măşti europene la Masca, multe lucruri am aflat de la el...

Cronica Filmului:
Cu elefantul în parcul paranoic
de Angelo Mitchievici

Ce distinge într-o clipă filmele lui Gus Van Sant este ceea ce definea ca un modus vivendi Salvador Dali citind lumea în textura ei intimă, dincolo de...

Cronica Plastică:
Întoarcerea lui Ion Vlad
de Pavel Şuşară

Născut la 24 mai 1920, în oraşul Feteşti, ca descendent al unor ardeleni transhumanţi stabiliţi în Bărăgan, sculptorul Ion Vlad ar fi împlinit anul ac...

:
Philippe Palini Eclipsa
de Mihaela Hriţcu

Debutul în roman - în spaţiul românesc - al unui tânăr prozator italian, licenţiat în jurnalistică şi ştiinţe politice, ne propune o scriitură densă, ...

Poezii:
Veaceslav SAMOŞKIN
de Ion Covaci

Şapte ani de-acasă Copil, eu ochii i-am deschis pe lagăr. Un şanţ din Zonă şiroia, buimac ducând cu el duhoarea ei întreagă spre râul nos...

Actualitatea:
Actualitatea
de Constanţa Buzea

Nu sunt acum decât cinci la număr poemele de care dispun pentru a convinge, a încerca iarăşi să conving cititorul atent la talentul unei debutante, pe...

Prin anticariate:
Contribuţii
de Simona Vasilache

Despărţit de arhaizantul "-ţiune", contribuţie e sloganul modernităţii. De la contribuţiile în bani, pentru construirea sau renovarea vreunui edificiu...

La microscop:
Despărţirea de Europa Liberă
de Cristian Teodorescu

Cu cîteva zile în urmă am scris pe blog un text despre cei care se bucură că de la 1 august departamentul românesc al Europei Libere va fi desfiinţat....

Din Cartea cu fleacuri:
Retragere din peisaj
de Livius Ciocarlie

Nu vreau să fiu personaj public, deşi în scurte perioade am fost, fiindcă nu am destulă personalitate ca să nu fiu, atunci, bien pensant. Spun cam ce ...


Lista Autorilor din numarul curent

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara