Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

România Literară Nr:27
(09/07/2003 - 15/07/2003)


Editorial:
SCRISORI CĂTRE EDITORIALIST
de ---

Domnule Manolescu,
           
Dau curs invitaţiei dv. şi vă comunic un scurt text. Vă rog să-...

Contrafort:
Octav-Baba şi cei patruzeci ori patruzeci de hoţi
de Mircea Mihăieş

Deşi se agită cât o turbină, Adrian Năstase nu poate ieşi din contradicţia care i-a marcat existenţa politică: să ofere o identitate modernă unui part...

Actualitatea:
Cum se distruge o cultură
de Al. Săndulescu

Victor Frunză a avut buna idee de a reedita o carte ( ?), mai degrabă o prea lungă listă de neagră amintire, intitulată Publicaţii interzise, apărută ...

Actualitatea:
Amintirea lui Lucian Boz
de Barbu Brezianu

"Criticul literar, prozatorul şi poetul" Lucian Boz - născut în Moldova, la Hârlău, în 1908 şi stins din viaţă la aproape o sută de ani la Sydney, în ...

Lecturi la zi:
La o primă şi ultimă lectură
de Marius Chivu

Până la urmă de ce nu s-ar scrie şi despre literatura proastă? Măcar din când în când. La cursul de teoria literaturii un profesor ne compătimea că nu...

Lecturi la zi:
De la Camus la Nuova Guardia
de Tudorel Urian

Veşnic subiect de controversă între critici şi membrii cu sau fără nume ai grupurilor şi grupusculelor literare, rămas, după tragica dispariţie a lui ...

Lecturi la zi:
Sonetele lui Gheorghe Pituţ
de Geo Vasile

Au trecut deja 12 ani de la stingerea poetului "Stelelor fixe", printre primii chemaţi la Tatăl ceresc, din generaţia lui. Abia depăşise pragul celor ...

Cerşetorul De Cafea:
Eu mă logodesc, mă căsătoresc cu cărţile
de Emil Brumaru

Stimate domnule Lucian Raicu,
           
Nici cafeaua, nici geamul deschis, nici creionul bin...

Semn De Carte:
"Sclavă şi regină”
de Gheorghe Grigurcu

Poetă "şaizecistă", Ileana Roman ( născută în 1940) suportă, precum o seamă de congeneri ai d-sale, fascinaţia materiei. E cu putinţă ca această întoa...

La o noua lectura:
Miron Radu Paraschivescu
de Alex. Ştefănescu

Reverii de poet al clasei muncitoare
           
În tinereţe, Miron Radu Paraschivescu visa să...

Profil:
Îngeri albaştri cu faţa matură
de Ilie Constantin

Într-o perioadă ce începea a fi fastă pentru literatura română de sub comunism, printre veştile bune ce se îmbulzeau ( ar trebui să amintesc aici măca...

Cronica ediţiilor:
Tensiunea lecturii
de Cornelia Ştefănescu

Cu Întrebarea "De ce o hermeneutică a «Psaltirii în versuri»?, Dan Buciumeanu, autorul cărţii Dosoftei poetul. O hermeneutică a "Psaltirii în versuri"...

Prepeleac:
Rugăciune pe o carapace de broască ţestoasă
de Constantin Ţoiu

China. 24 iunie-4 iulie 1989. De neuitat imaginea Himalayei,... piscurile dese, sterpe, ascuţite, senzaţia de pericol, de puritate, de sfinţenie prime...

Păcatele Limbii:
Provocare
de Rodica Zafiu

Un clişeu lexical obsedant şi caracteristic pentru discursul ultimilor ani e provocare: cuvîntul şi-a modificat profund sensul şi mai ales conotaţiile...

Literatură:
Pe urmele lui Monciu-Sudinski
de Ion Manolescu

Detectivistică literară
           
Preface astăzi traseul bio-bibliografic al lui Alexandru M...

Literatură:
Vremea proverbelor
de Dina Hrenciuc

Românul a trecut de la poezie la proză

De câte ori trebuie să completez un formular tipizat, mi se spune (sau aud eu ecouri) următorul lucru: H...

Ochiul Magic:
Pagina albă
de Tudorel Urian

Patru mii de semne în faţă şi nici un gînd în minte. Singur, în faţa imensităţii albe a paginii, te simţi ca un naufragiat în mijlocul oceanului, care...

Cronica Pesimistei:
Oglinzile de piatră
de Ioana Pârvulescu

Undeva, în Ţara Soarelui-Răsare, se spune că există o grădină de statui în care fiecare dintre noi îşi poate întîlni imaginea. Avem, cu toţii, acolo, ...

Teatru:
Zile de naştere
de Marina Constantinescu

Am încercat să mă retrag tot mai mult din lume. Să fragmentez, într-un fel, legăturile cu agitaţia şi cu derizoriul ei. Stau şi-mi construiesc proprii...

Primim:
O mărturie subiectivă
de Irinel Anghel

Am citit cu mirare crescândă în paginile acestei reviste, un ( foarte eliptic) "Jurnal de festival" semnat de Liviu Dănceanu, ce prezintă ultima ediţi...

Muzică:
Meseriaşul
de Liviu Dănceanu

Marile pasiuni sunt rare, precum capodoperele. Şi unele şi altele purifică, emoţionează, însufleţesc, aidoma forţelor ce se opun leneviei şi inerţiei,...

Cronica Plastică:
Imagini ale interregnului
de Pavel Şuşară

La galeria filialei UAP din Bistriţa, una dintre cele mai frumos amenajate ca spaţiu şi mai dinamice ca substanţă culturală din ţară, s-a deschis rece...

Meridiane:
O condamnare a vanităţii
de Mircea Constantin

Prosper Mérimée - 200
           
E o prejudecatĂ că a fi stilist înseamnă să încarci fraza în...

Cronica Traducerilor:
Orele deşertăciunii noastre
de Iulia Alexa

Cartea lui Michael Cunningham e mai complicată decât ar sugera-o reţeta intertextualităţii şi a celorlalte şmecherii postmoderne, de aplicat cu lucidi...

Interviu:
Fiona Sampson
de Lidia Vianu

Poeta britanică Fiona Sampson s-a născut la Londra în 1963. A urmat cursurile Academiei Regale de Muzică din Londra ( vioară) şi apoi a studiat la Oxf...

Eseu:
Literatura de apartament
de Alexandru Matei

A existat de-a lungul timpurilor o literatură "inconştientă" şi alta "conştientă" a doua, conform teoreticienilor post-marxişti şi post-nietzscheeni, ...

Actualitatea:
POST-RESTANT
de Constanţa Buzea

Decât în fals dialog şi în ton defensiv, cu ironia în fapt sufocată de umilinţă, decât aşteptând neinspirată puţinul, nimicul, nădăjduind să se schimb...

Actualitatea:
Consiliul Uniunii Scriitorilor
de ---

Luni 30 iunie a.c. a avut loc şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor. O informare asupra activităţii Uniunii de la ultima şedinţă de Consiliu a prez...

Actualitatea:
Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2002
de ---

Juriul alcătuit din Cezar Ivănescu (preşedinte), Adrian Alui Gheorghe, Vitalie Ciobanu, Al. Cistelecan, Horia Gârbea, Micaela Ghiţescu, Mircea Ghiţule...

La microscop:
Criză de formol
de Cristian Teodorescu

Zilele trecute, la Spitalul de neurochirurgie din Iaşi s-au amînat operaţiile cîteva zile fiindcă lipseau nişte adjuvante fără de care chirurgii nu-şi...

Actualitatea:
REVISTA REVISTELOR
de Cronicar

Vocaţia de traducător
           
Ignoraţi de cei care citesc o carte tradusă ca şi cum ar fi ...


Lista Autorilor din numarul curent

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara