Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:25
(28/06/2000 - 04/07/2000)


Editorial:
Ce fel de patriotism cultivă şcoala
de Nicolae Manolescu

Într-un număr recent al Dilemei consacrat patriotismului (16-22 iunie), dl Cezar Paul Bădescu a apelat la elevii unei şcoli generale bucureştene...

Contrafort:
Riţa-veveriţa reporteriţa
de Mircea Mihăieş

Ferice de jurnalistul român, ferice de ţara în care cuvintele nu au nici o valoare! Poţi scrie, ca ziarist, absolut orice, pentru că oricum nu te a...

Actualitatea:
Cine uită, nu merită dar... capătă!
de Eugen Uricaru

Luna iunie a anului 2000 a adus şi rememorarea (am folosit acest cuvînt pentru a scăpa de dilema "aniversare-comemorare") după zece ani a feno...

Cronică Literară:
CONSECVENŢĂ ŞI BUN-GUST
de Alex. Ştefănescu

Culegerea de articole ca operă După 1989, Gabriel Dimisianu a rămas Gabriel Dimisianu. A scris în continuare critică literară, dând pri...

Cronică Literară:
Sociabilitate şi solitudine
de Gheorghe Grigurcu

1. Poezia lui Paul Vinicius stă sub semnul sociabilităţii. Aceasta înseamnă că poetul evită a rămîne singur cu sine, preferînd contactul strîns cu...

Lecturi la zi:
Despre naivitate
de Nicoleta Ghinea

Romanul Îngerul veneţian semnat de Ion V. Strătescu are la bază o concepţie solidă asupra narativităţii. Personajele provinciei Călăraşi din peri...

Lecturi la zi:
Un bilanţ
de Geo Vasile

Între aspectul de etern petent persecutat (cu cravată şi plasă de plastic/ servietă) şi tenacitatea poetului Nicolae Sineşti nu e nici o legătură....

Lecturi la zi:
Metafora viitorului
de Iulia Alexa

"America nu e numai (sau exclusiv, sau înainte de toate) motorul schimbărilor pe care le vedem: America nu e în fond nici mesianică nici satan...


Corespondenţa Mihai Eminescu - Veronica Micle
de Ioana Pârvulescu

"Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri"... În preajma anului 1880, un bărbat şi o femeie aflaţi departe unul de altul, el la Bucureşti, ea...


Poezie
de Aura Christi

Grădini austere Cineva ne ţine neclintit în viaţă. Fiecare dintre noi e respirarea unei făpturi nevăzute. Când fiinţa ne est...

Cronica ediţiilor:
Un înţelept
de Z. Ornea

Acel care va fi arhicunoscut în Muntenia, în al treilea pătrar al secolului al XIX-lea, sub denumirea "vestitul în Ţara Românească", acel înţelept...

Cronica melancoliei:
O campanie încheiată fără şampanie
de Ileana Mălăncioiu

Cu cîteva zile în urmă, doamna Doina Cornea făcea onorurile Casei mulţumind d-lui Eckstein Peter că s-a retras din cursa pentru primăria Clujului ...

Ecouri:
Kitsch-ul nostru cel de toate zilele...
de Mihai Floarea

Mărturisesc a nu mă fi impresionat pînă la implicare publi(cisti)că impasul moral în care ne zbatem, de-a valma, toţi (supra)vieţuitorii din ace...

Păcatele Limbii:
"Deunăzi"
de Rodica Zafiu

Mijloacele numeroase de care dispune limba română pentru a indica vagul şi imprecizia ar merita să devină obiectul unei cercetări minuţioase. Mai mu...


"Causeries du lundi"
de Geo Şerban

- episod uitat cu Henriette Yvonne Stahl - Văzută de Cella Delavrancea ...Capul ei, fin tăiat peste umeri largi, este strâns deşirat, ca d...

Eseu:
Misterul sentimentelor
de Nicu Horodniceanu

Timpul Este trecutul mai şters, mai vag decît prezentul? Desigur! Şi viitorul mai clar decît prezentul? S-ar părea că da... căci lucrurile de...

Prepeleac:
Miscellanea
de Constantin Ţoiu

Dec. 1975. În timpul marilor cataclisme, incendii, inundaţii, rebeliuni, - o panică deşucheată... Care aduce un plus de viaţă, deşi grotescă, o ...

Teatru:
Descoperind AMERICI cu Andrei Şerban
de Irina Coroiu

A XVI-a ediţie a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamţ a stat sub semnul revenirii lui Andrei Şerban aici unde, în urmă cu peste trei decenii,...

Plastică:
Arta la Observator
de Pavel Şuşară

Pînă nu demult, România era singura ţară din Europa (necunoscînd exact situaţia din Etiopia, din Eritreea, din Somalia şi din alte ţări africane,...

Cinema:
ALMODRAMA
de Eugenia Vodă

A venit rîndul publicului bucureştean să se bucure de filmul lui Pedro Almodovar, Totul despre mama mea (multipremiat, considerat, din America pînă ...

Ochean:
În casa turcului
de Paul Miron

Cel de Sus nu se mai liniştea: "Ce-mi văd ochii? Jupînul Moisei, drăguţul, se odihneşte încă în pat!" Cu cîrja lui groasă înţepă de cîteva ori aşt...

Cartea Straina:
Iubiri suprapuse
de Andreea Deciu

"Te iubesc": este momentul în care memoria pune stăpînire pe experienţă. Memorie care mă invadează de foarte departe, amintire a ceea ce n-am trăit...

Pornind de la Valery:
Vesele şi triste
de Livius Ciocarlie

O dată ce ai descoperit un principiu, ce rost mai are să-l aplici? (cf. I, 631). E nerăbdarea minţii rapide, plictisită de concret, a lui Valéry. ...


François Mauriac şi totalitarismele secolului XX
de Sonia Cuciureanu

"Comunismul, ca şi hitlerismul de altfel, detestă orice viaţă spirituală care se sustrage concepţiei sale", scrie François Mauriac în mai 1936, ca ...


Mic manual de existenţialism
de Mihai Zamfir

În ultimii ani, o modă pentru mulţi inexplicabilă stăpîneşte aproape abuziv Vechiul Continent: e vorba de voga unui soi de jurnal intim al lui Fe...


Colocviul de la Neptun: Priorităţi şi strategii
de Adriana Bittel

Între 10-12 iunie, Uniunea Scriitorilor a invitat la Neptun traducători din 17 ţări , pentru a discuta priorităţile şi strategiile difuzării liter...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Canon şi violenţă O revistă în care găseşti totdeauna texte interesante şi bine scrise e MOZAICUL din Craiova, editată de Inspectoratul pentr...

La microscop:
Bilanţul perspectivelor
de Cristian Teodorescu

Chiar dacă nu şi-a făcut planul la primari, P.D.S.R. a dat o lovitură zdravănă la alegerile locale. P.D.-ul a cîştigat, probabil, mai mult decît se a...


Lista Autorilor din numarul curent