Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

România Literară Nr:25
(21/06/2013 - 04/07/2013)


Editorial:
Două estetici
de Nicolae Manolescu

Cu ocazia unei discuţii de la Radio România Cultural, Teodora Stanciu mi-a pus o întrebare interesantă despre cum funcţionează, sub raportul construcţ...

Puzzle:
Viaţa literară
de Gabriel Chifu

A fost o perioadă de vârf a activităţii USR: Colocviul de proză, Turnirul de poezie, reunirea Consiliului Naţional şi a Comitetului Director, decernar...

Actualitatea:
Proiectul unificator
de Mircea A. Diaconu

Cele două volume de versuri publicate de Liviu Georgescu în 2012 (Katanamorfoze, Editura Brumar, postfaţă de Al. Cistelecan, şi Ziua de dinainte, Ed...

Calendar:
CALENDAR
de Nicolae Oprea

24.06.1939 - s-a născut Sânziana Pop 24.06.1945 - s-a născut Constantin Voinea Bujor 24.06.1947 - s-a născut Dinu Flămând 24.06.1950 - s-a născu...

Lecturi libere:
Vladimir Streinu, altă ipostază
de Gabriel Dimisianu

Dintre criticii maiorescieni din generaţia sa, Vladimir Streinu este acela care l-a urmat pe Maiorescu nu numai în plan literar. S-a dedicat, la fel c...

Semn De Carte:
Un poet de excepţie
de Gheorghe Grigurcu

Sebastian Reichmann: Perioada translucidă. Poeme 1965-2012, prefaţă de Ion Bogdan Lefter, Ed. Paralela 45, 2012, 400 p. Suprarealismul are ...

Însemnări:
însemnări
de Livius Ciocarlie

Mult timp m-a muncit frustrarea că nu aveam destul timp ca să lucrez la „marile realizări”. Pe urmă, când, pensionar, a devenit inevitabil să recuno...

Cronică Literară:
Câinele bătrân şi acronimele
de Cosmin Ciotloş

Andrei Bodiu, China. Jurnal în doi timpi, Bucureşti, Editura Tracus Arte, 2013, 116 pag. Pe lângă poezie, pe lângă critică literară, pe lângă ...

Actualitatea:
„Lacrima întăreşte“
de Jean-Pierre Siméon

„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii/Şi nu ucid cu mintea tainele ce le-ntâlnesc!” spunea Lucian Blaga. Iată o afirmaţie ce corespunde perfect st...

Poezii:
Poezie
de Dinu Flămând

O voce mică „viaţa mănâncă viaţă” – îşi vorbea-n coşul pieptului cu vocea mică pe care spaima şi-o găseşte atunci când tace îi rămăses...

Cronica Ideilor:
Un candelabru duios
de Sorin Lavric

Ioana Revnic, Convorbiri cu Alex Ştefănescu, Editura Allfa, 2013, 275 pag. Este o eroare să vezi în vocaţie o condiţie a împlinirii, aidoma un...


Alte apariţii recente
de ---

Lucian Dan Teodorovici, Celelalte poveşti de dragoste,roman, Editura Polirom 2013, 224 pag. Adrian Năstase, Lumea, americanii şi noi, eseu poli...

Comentarii Critice:
Poezia ca bio-Biblio-grafie
de Paul Cernat

Sorin Mărculescu, Partea din toate (Carte singură, VI), Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2013, 184 pag. În cazul lui Sorin Mărculescu, em...

Cartea Românească:
Tînărul Mureşan (I)
de Daniel Cristea-Enache

Ion Mureşan, Cartea de iarnă, ediţia a II-a, Cuvînt înainte de Mihai Şora, „Cuvînt înapoi” al autorului, Bistriţa, Editura Charmides, 2013, 58 pa...

actualitatea – colocviul romanului românesc:
Dimensiunile romanului şi ispitele ideologiei
de Radu Aldulescu

La origini, romanul a fost un gen eminamente popular, care se adresa claselor de jos, vulgului, negustorimii, micii burghezii, servitorimii. Elita cul...

actualitatea – colocviul romanului românesc:
Romanul şi suprasarcina nonficţiunii
de Radu Mareş

Ca orice absolvent de Filologie, deşi fără practica profesoratului, nu mi-e străin jocul cu termenii elementari sau mai sofisticaţi ai teoriei lite...

actualitatea – colocviul romanului românesc:
Realitatea ficţiunii sau despre măsluire
de Irina Petraş

Am avansat, la Colocviul romanului românesc de la Alba Iulia (ediţia a treia), un crochiu al relaţiei dintre istorie, ficţiune, evaziune. Revin asupra...

actualitatea – colocviul romanului românesc:
Confesiunea mincinoasă
de Doina Ruşti

Un roman este o operă de ficţiune, iar orice plăsmuire presupune un act de evadare. Chiar faptul de a crea o poveste include inevitabil dorinţa de a i...

actualitatea – colocviul romanului românesc:
Autobiografie şi ficţiune
de Gheorghe Schwartz

Niciodată nu am fost atras de autobiografiile intitulate „roman”. Scrise la persoana întâi sau ascunse după un alt nume şi narate la persoana a treia,...

actualitatea – turnirul de poezie de la gyula:
Povestea continuă...
de Gabriela Gheorghişor

Şi fost-am la Gyula, în mândra cetate… Aici s-a născut, între 1551-1556, o Cantio de militibus pulchra (Cântec frumos despre viteji). Vitejii noştri a...

actualitatea – turnirul de poezie de la gyula:
Nimic dinspre Urbino
de Ioan Moldovan

Tot ce spun s-a-ntors deja demult împotriva mea Îmi ridic ochii şi alţi inşi ar trebui să-mi poarte ţeasta Sunt patetic dimineaţa, uneori seara sun...

actualitatea – turnirul de poezie de la gyula:
Mireasa
de Vasile Dan

Nu mai văzui o mireasă atît de bătrînă. Aştepta puţin ameţită, nerăbdătoare în alcoolul tare al nopţii. Ne aflam în cel de-al doilea echinox din...

actualitatea – turnirul de poezie de la gyula:
Liber
de Vlad Moldovan

Liber de corp cu adevărat cu cerul în faţă coborând arhipelag confuz. Liber de dorinţe aştept ca timpul să încheie un segment. Dar mă ...

actualitatea – turnirul de poezie de la gyula:
Poezie
de Romulus Bucur

un cadavru de pasăre pe traverse doi puşti pun o monedă de zece bani pe şină după ce trec roţile peste ea se lăţeşte ca scuipatul proi...

actualitatea – turnirul de poezie de la gyula:
Papa Benedict al XVI-lea
de Aurel Rău

Ce a văzut papa Benedict al XVI-lea în călătoria lui în Mexic, de, când s-a-ntors, a luat decizia, dintr-o dată, să-şi dea demisia? ...

Eseu:
De ce sunt evreii din România altfel
de Andrei Oişteanu

Pe 17 februarie a.c., la Centrul Comunitar Evreiesc din Bucureşti, a avut loc Simpozionul „Evreii din România”. Au participat Andrei Pleşu, Neagu D...

Actualitatea:
Talent şi tenacitate Un crochiu biografico-stilistic
de Ion Bogdan Lefter

Unul dintre cei mai rafinaţi „aperceptivi” ai prozei şi ai literaturii române şi totodată un mare stilist, cu o excepţională vocaţie de observator al ...

Actualitatea:
Revista revistelor
de Cronicar

Primăvara cu Lettre internationale Revista LETTRE INTERNATIONALE, editată de ICR, pare să nu fi resimţit „seismul” care, de un an încoace, încea...

Comentarii Critice:
Terapia captivităţii
de Marius Miheţ

Dora Pavel, Do Not Cross, Editura Polirom, Iaşi, 2013, 184 pag. Tot ce-a scris până acum Dora Pavel ţine de ideea de captivitate. Începând cu id...

Restituiri:
Dan Simonescu şi unul dintre discipolii săi
de Nicolae Scurtu

Istoricul literar şi excelentul bibliolog Dan Simonescu (1902–1993) s-a format la şcoala de cercetare literară şi bibliologie a lui Nicolae Cartojan...

Poşta redacţiei:
Pisica înserării şi sufletul „grohotesc“
de Horia Gârbea

Ioan Bodiu. Mă bucur că un inginer petrolist scrie poezie pentru că din această profesiune au ajuns pe culmile liricii doi autori foarte dragi mie: ...

Prin anticariate:
Amintire din Waikiki
de Simona Vasilache

Un poet cântând la chitară, în buna tradiţ ie a trubadurilor, poate fi o imagine comună. Unul, însă, exersând la ukulele, o chitară mai mică, având ...

Cartea de proză:
Despre viciile lumii postmoderne
de Adina Diniţoiu

Gheorghe Crăciun, Viciile lumii postmoderne, prefaţă de Carmen Muşat, Bucureşti, Editura Tracus Arte, 2011, 116 pag. Apărut în 2011 la Editu...

Cronica muzicală:
Suprimarea muzicii în contextul primei democraţii europene?
de Dumitru Avakian

Greu de crezut, greu de acceptat! Prima orchestră simfonică a Greciei a fost desfiinţată în urma unui decret guvernamental! Este unul dintre ansamblur...

teatru-dans:
Despre noi şi ale noastre
de Marina Constantinescu

Scriu aceste rînduri din admiraţie pentru Răzvan Mazilu. Şi cu nostalgie. Miriam Răducanu, Gigi Căciuleanu, Jancsi Korossy, Johnny Răducanu. „Noctur...

Cronica Filmului:
Viaţa la ţară cu Jirí Menzel
de Angelo Mitchievici

Sătucul meu (Vesnicko ma strediskova, 1985) Regia: Jirí Menzel. Scenariul: Zdenek Sverák. Cu: Marián Labuda, Rudolf Hrusínský. Genul filmului:...

Meridiane:
Necunoaştere şi iresponsabilitate (Despre unele „traduceri“)
de Leo Butnaru

În felul său, cu dihotomică împărţire de simpatie, şi-a trăit despărţirea de Franţa năvalnicul, în toate (inclusiv în… glonţul pe care avea să şi-l...

amintiri de peste mări şi ţări:
New York
de Antoaneta Ralian

Î ntâmplător sau nu, la New York am avut parte de cele mai hazlii întâmplări. Aveam acolo o verişoară. Se născuse şi locuise la Berlin şi emigrse în S...

Meridiane:
Jurnalişti dispăruţi, jurnalişti întemniţaţi
de ---

Didier François, reporter cunoscut al canalului francez de televi- ziune Europa1, şi fotograful Edouard Elias sunt printre ultimii jurnalişti daţi dis...

Meridiane:
Perle
de ---

C redeţi că numai elevii români scot perle în tezele de la ba- calaureat? Iată câteva culese de o revistă din Franţa din te- zele bacului recent: „Pla...

Meridiane:
Interviu cu Martin Amis
de ---

„ Îmi iubesc ţara, dar ţara mea mă urăşte”, declară marele romancier englez într-un interviu recent din Le Nouvel Observateur de la mijlocul lui iun...

Meridiane:
Scriitorul şi ministrul
de ---

În Le Point din 13 iunie, romancierul Patrick Besson îi scrie ministrului francez al Culturii, doamna Aurélie Filippetti, o scrisoare deschisă referi...

Meridiane:
Şi băutorii au istoria lor
de ---

În Franţa există o tradiţie a cărţilor despre vin. Bernard Pivot a scris una foarte apreciată, după ce, în emisiunea lui de televiziune, „Apostrophes...

Ochiul Magic:
Ochiul magic
de Cronicar

Cazul „Tribuna“ Mâna duşmanului În vreme ce numeroşi scriitori pro- testează contra abuzurilor administrative şi a atitudinii incalificabile a n...


Lista Autorilor din numarul curent

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara