Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:23
(13/06/2001 - 19/06/2001)


Editorial:
Cartea la televiziune
de Nicolae Manolescu

Ideea că televiziunea agresează cartea şi, la limită, o scoate din viaţa noastră este mai veche şi ţine de o anumită predispoziţie apocaliptică a s...

Contrafort:
Baronesa de fier
de Mircea Mihăieş

Din trei în trei luni, baronesa de Winterbourne transmite românilor câte un mesaj ultimativ. El poate fi rezumat la fraza-tip: "Oameni buni, ori ...

Actualitatea:
Convocare la Secţia de Presă şi Propagandă a CC al PCR
de Alex. Ştefănescu

(Orice asemănare între titlul acestui articol şi cuprinsul lui este întâmplătoare.) Miercuri, 6 iunie 2001, ora 9, 45. Mă aflu în faţa uneia ...

Lecturi la zi:
Viena, sau sentinţa de muncă interdisciplinară
de Dorin-Liviu Bîtfoi

Viena, sau sentinţa de muncă interdisciplinară Cartea lui Johnston este condamnată, ca majoritatea pe această temă, la erudiţie, dată fiind ext...

Cronică Literară:
Scriitorul deghizat în jurnalist
de Luminiţa Marcu

Multe nume ilustre s-au rostit în jurul cărţii lui Cristian Tudor Popescu, Un cadavru umplut cu ziare (o selecţie de editoriale). De-ar fi fost do...

Comentarii Critice:
Dialogurile lui Ovidiu Cotruş
de Gheorghe Grigurcu

Pe Ovidiu Cotruş l-am cunoscut în vara 1965, la Oradea, în zilele de neuitat, de-o fericită înfrigurare, în care se pregătea reapariţia revistei Fa...

JE EST UN AUTRE:
Emoţii date la maximum
de Ioana Pârvulescu

La ce bun frica, dacă nu reuşeşte să te ferească de răul de care te temi, de răul pe care încerci să-l îndepărtezi tocmai prin intermediul ei ? Ru...


Poezii
de Mariana Filimon

Strada mierlei în vis strada mea se deschide în mare cât vezi cu ochii nemărginirii valul se aruncă peste rigole ...

Cerşetorul De Cafea:
Cîntec vesel de iubire
de Emil Brumaru

Ea doarme-mbrăcată. Eu scriu. Voi lua o cafea foarte-amară. Iubita-mi tîrăşte-un sicriu, Prin somn, către mine, de-o sfoară. ...

Cronica ediţiilor:
Un interviu incitant cu H.H. Stahl
de Z. Ornea

Henri H. Stahl, născut în 1907, a fost, la şcoala monografică a lui Dimitrie Gusti, unul dintre factorii de conducere şi organizare, alături de Tra...

Păcatele Limbii:
Cazuistică
de Rodica Zafiu

Pentru o discuţie serioasă despre politizarea dicţionarelor româneşti în timpul regimului comunist e nevoie de o analiză atentă a unei mari divers...

Însemnări:
Lucian Blaga pamfletar
de Elvira Sorohan

Orice om de cultură şi-a construit imaginea unui Blaga izolat în studiu, încovoiat meditativ asupra fiinţei trăitoare în "orizontul misterului", ar...

Interviu:
Val Gheorghiu : "Mă bucur de această flanare benevolă, în spirit, pe trotuar"
de Liviu Antonesei

Liviu Antonesei - Val Gheorghiu, te-aş provoca la o discuţie, neconvenţională, despre scriitorul şi pictorul Val Gherghiu. Val Gheorghiu - ... ...


Texte inedite
de Anatol Vieru

La 8 iunie Anatol Vieru ar fi împlinit 75 de ani. Textele de mai jos aparţin fondului de manuscrise lăsate de compozitor. Titlurile au fost adă...

Prepeleac:
Praznicul
de Constantin Ţoiu

(variantă) 2 mai 1970. Jurilovca. Morunul, ca nuvelă... fragment... (de roman). Ideea ispăşirii păcatelor. Praznicul cu mîncăruri aduse de li...


Cele două orfeline
de Ştefan Cazimir

Între cele două surori era o diferenţă de nouă ani: Elisabeta se născuse în 1848, Zoe - în 1857. Sentimentele celei mari faţă de mezină au dobînd...

Cronica Plastică:
O somaţie
de Pavel Şuşară

Născut la 24 mai 1920 în oraşul Feteşti, ca descendent al unor ardeleni transhumanţi stabiliţi în Bărăgan, sculptorul Ion Vlad ar fi împlinit anul ...

Dans:
Teatrul Bolşoi - peste 200 de ani de tradiţie
de Liana Tugearu

Anul 1776 este considerat drept anul începutului companiei de balet a Teatrului Mare (Bolşoi) din Moscova, deşi prima clasă de balet se deschisese, ...

Cinema:
"Contaminări" transoceanice
de Irina Coroiu

Desigur întîmplarea face ca la ceas aniversar (pe 9 iulie împlineşte 45 de ani!), Tom Hanks să fie mai mult ca niciodată în atenţia cinefililor româ...


Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi
de Dumitru Avakian

Hotărât lucru, promovarea creaţiei româneşti la nivelul unei structuri festivaliere echivalează cu promovarea identităţii înseşi a creaţiei noastre ...

Ochean:
O doamnă mică ia cuvîntul
de Paul Miron

La cantină am cerut un pahar de apă de la o brunetă sulimenită pînă dincolo de urechi. Am aşteptat mai mult de o oră să se întoarcă, nu venea. Am ap...

Cartea Straina:
Din pură plăcere
de Andreea Deciu

La ce bun efortul de a deprinde un instrument muzical, ori de a picta cu migală un tablou, ştiind totuşi că rezultatul nu va fi nimic altceva decît...

Pornind de la Valery:
Dragoste, iubire...
de Livius Ciocarlie

Voluptatea e o mască a înfrângerii în actul sexual. Acesta promite, parcă, ceva indefinit, o limită depăşită. "Dar care să fie scopul fiinţei sale? ...

Interviu:
Patrick Deville - "Literatura franceză n-o duce deloc rău"
de Ion Pop

Pe Dl. Patrick Deville am avut plăcerea să-l cunosc în urma unei invitaţii primite din partea Casei Scriitorilor Străini şi a Traducătorilor (Maison...


Brenda Walker - o englezoaică românizată
de Antoaneta Ralian

De curînd, la începutul lunii mai a anului 2001, cînd a avut loc la Cluj-Napoca Festivalul Lucian Blaga, a fost lansată masiva şi superba culegere C...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Unde sînt poveştile de altădată Să vedem ce se mai scrie şi pe la alţii. Le Monde des Livres din 25 mai îl redescoperă pe romancierul america...

La microscop:
Prefectul clonator al Coloanei
de Cristian Teodorescu

Ce ghinion pe Coloana lui Brâncuşi! Mai întîi a stat ani frumoşi în coteţele d-lui Radu Varia. După ce a fost restaurată, cît pe ce s-o deoache d...


Lista Autorilor din numarul curent