Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:21
(31/05/2000 - 06/06/2000)


Editorial:
Şi eu i-am cunoscut...
de Nicolae Manolescu

Citesc, între alte noutăţi editoriale, Trecut-au anii..., fragmentele din jurnalul de exil al lui Virgil Ierunca, publicat la Humanitas, laolaltă ...

Contrafort:
Mâhniri de tânăr colportor
de Mircea Mihăieş

Articolul meu de acum câteva săptămâni, "Doar "o răfuială între bandiţi"?" ("România literară", nr. 17, p. 2) mi-a atras replica plină de indignare ...

Inedit:
Ştefan Bănulescu
de Ştefan BĂNULESCU

S-au împlinit la 25 mai doi ani de la moartea lui Ştefan Bănulescu. Pentru a marca această comemorare, d-ra Sultana Bănulescu, fiica marelui prozato...

Cronică Literară:
Cartea neagră a literaturii române
de Alex. Ştefănescu

O instanţă critică la Târgu-Jiu Nimeni nu se poate ascunde de Gheorghe Grigurcu. De acolo, din Târgu-Jiu, unde locuieşte în continuare,...

Cronică Literară:
Poeţi ai "Şcolii nemţene"
de Gheorghe Grigurcu

1. În versurile sale ostentativ orînduite în tiparul prozei, Nicolae Sava deplînge civilizaţia. E o atitudine, desigur, cunoscută, pe care poetul ...

Lecturi la zi:
Vârsta şi scriitura inocenţei
de Roxana Pană-Oltean

Cunoscut cititorilor prin poeziile concentrate, hieroglife poate, şi sincronizat cu tendinţele unui postmodernism "hard", Daniel Pişcu, care a debu...

Lecturi la zi:
Un debut
de Ioan Holban

Un debut vizibil în poezie, s-a petrecut odată cu apariţia volumului Călăuza tăcerii semnat de Andreea-Luciana Dumitriu. Aflată acum puţin peste v...

Alfabetul Domnilor:
Bărbatul ideal
de Ioana Pârvulescu

Cît de bine arată bărbatul ideal din paginile literaturii române? Cît de elegant sau de neglijent se îmbracă, cum vorbeşte, ce fel de prieteni îşi ...


Poezie
de Ion Murgeanu

Alceste şi Mira Nu ne-am întâlnit la timp. Niciodată niciodată nu ne vom mai întâlni. Trandafirul care moare în acest pahar p...

Cronica ediţiilor:
Opera românească a lui Cioran
de Z. Ornea

D-na Marta Petreu e o personalitate cu dimensiuni care, de obicei, nu se tolerează reciproc. D-sa e o poetă şi o eseistă din spaţiul chiar al filoso...

Păcatele Limbii:
"A plusa"
de Rodica Zafiu

Locul pe care l-a ocupat pînă nu de mult în viaţa socială jocul de cărţi - pentru a deveni apoi chiar obiect de investigaţie semiotică şi de istor...


Cartea de psihanaliză: Concepte, dificultăţi, criterii
de Dorin-Liviu Bîtfoi

Amintind despre persoanele de la noi care sunt şi serioase, şi bine orientate în elaborarea unor lucrări de gen am epuizat, cred, cam toate deget...

Dreptul la replica:
Prezenţa poetului
de Ion Cârnu

În nr. 12 al României literare din aprilie a.c., P.P. Gogan analizează cu destulă uşurinţă un colaj fotografic realizat pe 22 noiembrie 1881, ...

Dreptul la replica:
O ediţie neconcludentă?
de Mircea Handoca

Dl Z. Ornea a publicat în România literară în ultimii nouă ani 11[unsprezece] cronici [circa o sută de pagini dactilografiate] despre activitatea me...

Interviu:
Emilian Galaicu-Păun: Uneori, şi un poet singur poate ţine loc de generaţie
de Mihai Vakulovski

Mihai Vakulovski: Servus, Emil. Încep astfel pentru că v-am auzit spunînd că sînteţi pe jumătate ardelean. Asta în legătură cu faptul că sînteţi red...

Documente:
Un om ataşat valorilor naţional-liberale: dr. Wilhelm Filderman
de Boris Marian

Sub egida Fundaţiei dr. W. Filderman, a apărut de curând, în două volume, o lucrare de un deosebit interes pentru cunoaşterea istoriei politice ...

Teatru:
Aventura conjugală
de Monica Gheţ

De-ar fi fost plasat în Bucureşti, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj ar fi luat cu asalt seară de seară. Într-adevăr, Tompa Gabor şi colectivul său...

Cronica Plastică:
Amurgul unui răsărit: Alexandra Nechita
de Pavel Şuşară

Cu patru ani în urmă, la prima ei expoziţie în România, pe atunci patronată înalt de Ion Iliescu, nimfeta de geniu a picturii universale, pe num...

Cinema:
Confiscarea şanselor
de Valerian Sava

"Script"-ul care finalizează lucrul asupra textului are forme şi funcţii variabile în realizarea unui film, cu atît mai relativizate în cinematogra...

Muzică:
Marile spirite se întâlnesc cu George Enescu
de Dumitru Avakian

S-au împlinit patru decenii şi jumătate de la intrarea în eternitate a lui George Enescu. A fost primul muzician român care a ridicat rostirea mu...

Prepeleac:
Exact cum a fost
de Constantin Ţoiu

În acest jurnal pe sărite, trebuie să arăt mai pe larg printre altele cum am fost exclus din partid în anul 1949, cu prilejul Verificărilor. De f...

Ochean:
De veghe
de Paul Miron

Uriel aprinse o lumînare şi o îndesă tare în opaiţ. Deodată grădina se schimbă, parcă trezită la bătaia unui clopot. Frunzele de aur ale stejarilo...

Cartea Straina:
Generozitatea filozofilor
de Andreea Deciu

În februarie anul acesta filozoful german Hans-Georg Gadamer a împlinit vîrsta de 100 de ani. Un asemenea eveniment, pentru cei conştienţi de im...

Eveniment editorial:
Cartea neliniştirii
de Mioara Caragea

În ultimele decenii, odată cu traducerea operei sale în diferite limbi, Fernando Pessoa s-a impus ca un caz cu totul aparte în contextul liter...


John Updike în "holodeck"
de Cosana Nicolae

Atunci cînd personajele din Star Trek doresc să-şi ofere variaţii existenţiale intră în holodeck, spaţiul ştiinţifico-fantastic privilegiat unde...

Pornind de la Valery:
Se poate preda literatura?
de Livius Ciocarlie

"Nu m-ai citi dacă nu m-ai fi înţeles deja" (I, 638). Aşa formulează Valéry principiul lecturii comode. Oamenii nu acceptă uşor o lectură ce presupu...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Neagra jubilaţie Dan C. Mihăilescu îşi începe cronica din revista 22 nr. 20, la volumul lui Alexandru George Confesiuni împotrivă (Ed. ...

La microscop:
Votul bucureştenilor
de Cristian Teodorescu

Un recent sondaj de opinie pentru alegerile locale dezvăluie că afacerea Costea n-a avut nici un efect asupra cetăţenilor cu drept de vot din ...


Lista Autorilor din numarul curent