Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:20
(04/06/2010 - 10/06/2010)


Editorial:
Nu tot ce se repetă semnifică
de Nicolae Manolescu

Am făcut în ultimele luni o cură de romane franţuzeşti apărute în deceniul din urmă, multe premiate. O cură care s-a dovedit la fel de puţin plăcută...

Puzzle:
Personajele-limită
de Gabriel Chifu

Propunând ca temă a lunii iunie pentru România literară chiar tema din acest an a colocviului de la Neptun, Mărirea şi decăderea personajului în fic...

tema lunii : marirea şi decăderea personajului în :
Lecţie deschisă despre scris
de Emilian Galaicu-Păun

Marele cartograf are mînă uşoară: desenează în acuarelă pe globul de păpădie - fără a-i frînge tulpiniţa, fără a-i da pe vînt semincioarele - hărţi ...

Cronica Pesimistei:
Antipaseiştii
de Ioana Pârvulescu

Există câţiva tineri inocenţi, în ambele sensuri ale cuvântului, adică fără gând rău si fără informaţii bune, care au un soi de dispreţ aprioric faţ...


Recenzii
de ---

Cerul din burta de Ioana Nicolaie Bucureşti, Ediţia a Il-a, Editura Cartea Românească, 2010, 170 p. Romanul Cerul din burtă, a cărui primă ediţ...

Cronică Literară:
Masca transparentă
de Cosmin Ciotloş

Niciodată, absolut niciodată, romanul lui Dinu Pillat (Aşteptând ceasul de apoi) n-a fost citit altfel decât conjunctural. Chiar dacă editat abia ac...

Poezii:
Poezie
de Marta Petreu

TATĂL NOSTRU Tatăl nostru care eşti în ceruri dă-le morţilor mei un pămînt uşor dă-le viilor mei viaţă dă-i mamei nostre bucuria de a avea urm...

Cronica Ideilor:
Hristoşi în serie
de Sorin Lavric

Obişnuit a vedea în lucruri sensuri şi coerenţe, intelectualul este în genere o fiinţă fără apetit pentru obscurităţi. Crescut în credinţa că totul ...

Proză:
Un înger fără aripi
de Adina Rosetti

Ar fi putut fi o moarte ca oricare alta. În fiecare zi, zeci şi mii de oameni mor şi despre moartea lor nu apare nici măcar un rînd în paginile vreu...

Eseu:
În loc de Prefaţă la Amintirile… lui Creangă
de Ion Pecie

Ion Creangă este mai bătrân decât mine cu vreo 114 ani, că nici el nu s-a hotărât când s-a născut. Nu ştiu dacă e un interval suficient pentru o rei...

Interviu:
Péter Esterhàzy - „La început, eram încă un om normal“
de Anamaria Pop

Peter Esterhazy, este ştiut faptul că fiecare scriitor are metoda lui de lucru, superstiţiile proprii legate de asta şi iluziile unui anume răsfăţ. ...

Restituiri:
Ştefan J. Fay şi contemporanii săi
de Nicolae Scurtu

Prozator si memorialist din cei mai interesanţi, descendent al unei familii de nobili autentici, cu o biografie care traumatizează până si la lectur...

Prin anticariate:
Bagdadii
de Simona Vasilache

Cea mai comentată dintre Nopţile lui Mace-donski e-un vis de Bagdad. In micimea unei odăi, nu-i e dată împlinirea. Si nu e singura înfrângere, într-...

Păcatele Limbii:
Dragi, drage
de Rodica Zafiu

Conform normelor în vigoare (inclusiv din ultima ediţie, din 2005, a Dicţionarului ortografic, ortoepic si morfologic), formele de plural feminin ar...

Semn De Carte:
Muzele lui Blaga
de Gheorghe Grigurcu

A fost Blaga un Don Juan? In pofida unei conotaţii frivole a termenului, am putea socoti că da. Rămîne să stabilim profilul donjuanesc al personalit...

Prepeleac:
Regele cu şapcă
de Constantin Ţoiu

Relaţia stăpân-slugă. Sluga preia ura, antipatia stăpânului faţă de un al treilea, pe când stăpânul, mai inteligent, sau mai generos, s-a eliberat d...

Cronica Filmului:
Cannes 2010
de Angelo Mitchievici

Festivalul de la Cannes, aflat la a 63-a ediţie, a stat anul acesta sub semnul unei personalităţi excentrice, dar uluitoare, cineastul Tim Burton, a...

Arte:
Sibiul - pol efervescent al dansului
de Liana Tugearu

În plină perioadă nefastă pentru arta dansului, când baletul Teatrului de Operă şi Balet „Oleg Danovski" din Constanţa intră în şomaj pentru un răst...

Arte:
„Straniu“ sau „miraculos“?
de Codrin Liviu Cuţitaru

Reeditarea, la Editura ART, a faimoasei nuvele jamesiene The Turn of the Screw/O coardă prea întinsă (în - nu ezit să spun - excepţionala traducere ...

Meridiane:
Madeleine Thien (Canada) - Câini la periferie
de Irina Horea

Se culcă devreme si se trezesc în întuneric. E iarnă, nopţile sunt lungi, dar afară, unde frunzele s-au scuturat de pe crengi, răzbate lumina grea d...

Meridiane:
Rawi Hage (Canada) - Gândacul
de Irina Vainovski-Mihai

Sunt îndrogostit de Shohreh. Dar nu mai am încredere în sentimentele mele. Nici nu am trăit cu o femeie si nici nu am curtat vreuna cu adevărat. ...

Cartea Straina:
Maniheism la două capete (1)
de Felicia Antip

Îi sunt îndatorată pe viaţă lui Arthur Koestler. De asemenea, lui George Orwell. Ca şi profesorilor mei Dan Bădărău, Al. Claudian, N. Bagdasar, V.Pa...

Actualitatea:
Prima ediţie a Colocviului Naţional „Generaţia ’80 la maturitate“
de Dumitru Aug. Doman

În zilele de 27 şi 28 mai a.c., la Piteşti, Câmpulung Muscel şi Curtea de Argeş s-a desfăşurat prima ediţie a Colocviului Naţional „Generaţia '80 la...


Lista Autorilor din numarul curent