Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:20
(23/05/2001 - 29/05/2001)


Editorial:
Jocuri şi concursuri
de Nicolae Manolescu

După jocurile de noroc numite bingo, care acaparaseră la un moment dat televiziunile, e rîndul acum să fie în vogă al unor concursuri de cunoşti...

Contrafort:
Spioni din toate ţările, integraţi-vă!
de Mircea Mihăieş

Despre dl. Timofte, şeful SRI, s-au spus şi s-au scris în ultimii ani tot felul de lucruri spectaculoase, între care cel mai cu moţ e apartenenţa l...


Aniversare G. Ibrăileanu: Emil Codrescu faţă cu socialismul
de Mihai Zamfir

Există autori a căror operă nu se poate aprecia în afara vieţii lor, iar Ibrăileanu mi se pare a reprezenta cazul tipic. Mari poeţi ori prozatori a...

Restituiri:
Fundoianu, eseist, filozof şi profet
de Gina Sebastian Alcalay

Cine citeşte prozele lui B. Fundoianu apărute la Editura Hasefer sub îngrijirea lui Leon Volovici - semnatar, de asemenea, al unei comprehensive pr...

Păcatele Limbii:
Situl, saitul...
de Rodica Zafiu

Terminologia mediilor electronice fiind una dintre cele mai instabile şi mai inovatoare domenii ale limbii române actuale, cred că merită să ne m...

Cronică Literară:
Bacovia sau paradoxul degradării
de Gheorghe Grigurcu

Daniel Dimitriu supune poezia lui Bacovia unei noi, substanţiale, lecturi, al cărei rod e volumul intitulat Bacovia după Bacovia. E încă o dovadă a ...

Lecturi la zi:
Mitul pasiunii
de Catrinel Popa

Mitul pasiunii Nu cu multă vreme în urmă, în colecţia Sinteze a Editurii Univers a fost publicată o carte de referinţă a culturii occidentale. ...

JE EST UN AUTRE:
Muzeul figurilor de cerneală
de Ioana Pârvulescu

Apariţia Agendelor lui E. Lovinescu ar fi trebuit să fie un eveniment literar şi să facă vîlvă enormă într-o viaţă literară în care, de o jumătate ...


Colonist în Ţara lui Amenhotep
de Angela Furtună

3.mă desprind de gîtul lui Amenhotep/ de aur sînt de nicăieri mă înfiripez într-un sunet specific deşertăciunii/ privesc la îngerul ce mă strigă de...

Cerşetorul De Cafea:
Sonetul vechiului cotoi
de Emil Brumaru

Crin înţărcat mi-e dragostea de-acuma? Chiar dacă-ţi pipăi şoldul, sînul, ceafa, În gură nu-mi mai plescăie lin apa, Pe creieri mă ap...

Cronica ediţiilor:
Integrala Rebreanu spre final
de Z. Ornea

Am a aduce la cunoştinţă cititorilor mei în sfîrşit, o veste bună. În această atmosferă de gravă criză a cărţii care înseamnă, deopotrivă, o prăbuş...

La o noua lectura:
Ştefan Bănulescu
de Alex. Ştefănescu

Ştefan Bănulescu s-a născut în comuna Făcăieni din judeţul Ialomiţa la 8 septembrie 1926, ca al optulea dintre cei unsprezece copii ai lui Ion Bănu...


ŞTEFANA VELISAR TEODOREANU - CORESPONDENŢĂ INEDITĂ: Scrisori din roase plicuri
de Cornelia Pillat

În ultima vacanţă în Anglia (1997), invitată de Pia, sora soţului meu Dinu Pillat, am primit din partea sa un plic burduşit cu zeci şi zeci de scris...


Un impecabil anonim
de Ilie Constantin

Sâmbătă, 13 ianuarie, 1996 Profesorul Al. Călinescu a sosit la mine spre sfârşitul dimineţii cu un instrument de "tortură": un magnetofon por...

Prepeleac:
Diverse supoziţii
de Constantin Ţoiu

Ideea că toate comunităţile legate printr-o experienţă asemănătoare, fie ea eroică, tragică, mizerabilă, cum este la noi; sau de gînduri, sentimen...

Teatru:
Viens voir les comediens!
de Marina Constantinescu

Două întîmplări m-au determinat să scriu această altfel de cronică, o mică abatere de la regula şi obişnuinţa fiecărei săptămîni. Nu de mult, aflî...

Cronica Plastică:
Un pictor aproape uitat: Eustaţiu Stoenescu (III)
de Pavel Şuşară

În acest spaţiu al ficţiunii securizante şi al abstracţiunii morale, Eustaţiu Stoenescu poate să facă, fără a da senzaţia vreunei slăbiciuni sau...

Cinema:
Made in Europa
de Viorica Bucur

Cu o întârziere de trei ani, şi publicul nostru (de fapt o anumită parte a acestuia: cei 400 de cinefili bucureşteni, majoritatea tineri, care au...

Dans:
Eveniment coregrafic european
de Liana Tugearu

Vreme de trei săptămâni, între 11 şi 27 mai, Bucureştiul este un important centru de dans contemporan european, găzduind prima ediţie a unui Festi...


Mai
de Gabriela Ursachi

Un filozof arab din secolul al XIV-lea era de părere că omul nu trebuie să se deplaseze mai repede decît mersul unei cămile, deoarece graba l-ar p...

Ochean:
Ce adevăr e adevărat?
de Paul Miron

Interlocutorul meu mă părăsi de cîteva ori căutînd cu un ochean pe cealaltă parte a pămîntului convoiul unor credincioşi care, sub pretextul că v...

Cartea Straina:
Jurnalul unei singurătăţi
de Andreea Deciu

Alfred Kazin reprezintă criticul literar prin excelenţă, comentatorul cu priză la text, receptiv la literatura zilei înainte de orice, înainte de ...

Pornind de la Valery:
Contradictoriu, despre esenţa poeziei
de Livius Ciocarlie

"Poezia nu e decât literatura redusă la esenţa principiului ei activ" (II, 548). Chiar dacă nu eşti în stare - e cazul meu - să argumentezi ideea...


Wieslaw Kot - Andrzej Stasiuk un răzvrătit sentimental
de Ion Petrică

Anul 1989 s-a dovedit a fi un adevărat cutremur pentru literatura polonă, deşi în alt sens decât se aştepta majoritatea scriitorilor şi cititori...


Scrisul feminin şi dicţionarul său
de Mihaela Mudure

În cunoscuta serie Who's Who a Editurii Routledge a apărut recent dicţionarul Who's Who in Contemporary Women's Writing (Cine este cine în scrisul ...


Scrisoare din Los Angeles: Studii româneşti la U.C.L.A.
de Mihai Iacob

University of California, Los Angeles - "U.C.L.A." e una dintre cele mai mari şi mai prestigioase instituţii de învăţământ din lume. În "campu...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Uniunea Scriitorilor între Kafka şi Buzzati În OBSERVATORUL CULTURAL (nr. 58), în ancheta pe tema alegerilor de la Uniunea Scriitor...

La microscop:
Violenţa şi autorităţile
de Cristian Teodorescu

Pare de mirare că la 11 ani de la revoluţie, într-o ţară în care au avut loc mai multe rînduri de alegeri şi s-au perindat la putere toate partid...


Lista Autorilor din numarul curent