Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:1
(12/01/2000 - 18/01/2000)


Editorial:
Eminescu - scopul şi mijloacele
de Nicolae Manolescu

"Nu slăvindu-te pe tine... lustruindu-se pe ei". Cel puţin o vreme, cum e şi normal cînd vorbim de o operă literară, poezia lui Eminesc...

Contrafort:
Mântuirea prin academicieni
de Mircea Mihăieş

De ce să-şi savureze românul sarmaua în linişte, de ce să aibă el parte măcar de două-trei zile de bucurie, de ce să treacă dintr-un an în altul ...

Actualitatea:
Stalinismul toponimic
de Şerban Foarţă

Ucis din ordinul lui Stalin (sub incredibilul pretext, se zice, al unei pseudoceliotomii), faimosul Frunze, roş-gardistul, ajunge nume de oraş. Tot...

Păcatele Limbii:
Comunitari
de Rodica Zafiu

Merită, cred, să ne oprim puţin asupra reflexelor lingvistice ale unei realităţi contemporane despre care se vorbeşte destul de des: cîinii fără ...

Cronică Literară:
CONTESTAREA LUI EMINESCU ÎN STIL HIP-HOP
de Alex. Ştefănescu

Cezar Paul-Bădescu şi Monica Lewinsky în calitate de redactor al revistei Dilema, Cezar Paul-Bădescu s-a ocupat de realizarea unui număr temati...


EROTICON (II)
de Gheorghe Grigurcu

În plan erotic, femeia e mai curînd clasică, bărbatul mai curînd romantic. * Neuitata remarcă a lui Cesare Pavese, conform căreia femeil...

Lecturi la zi:
Despre "ardelenismul" eminescian
de Ion Buzaşi

Urmăresc de multă vreme în presa literară scrisul lui Graţian Jucan. România literară a consemnat, cu un an în urmă, prin editorialul d-lui N. Manol...

Lecturi la zi:
Desant epic pentru 2000
de Geo Vasile

"Trăieşte cititorul un complex de inferioritate din cauză că literatura e o nesfârşită aluzie culturală? Ce-i oferă scriitorul lui, cititorulu...

Lecturi la zi:
Un nou Saul
de Simona Drăgan

Publicat în 1968, romanul Saul de Miklós Mészöly reconstituie un episod biblic semnificativ: revelaţia credinţei la viitorul apostol Pavel, iniţial...

Diagonale:
Anul 2000
de Monica Lovinescu

Mă aflu pe pragul, atât de aşteptat, atât de temut, atât de sperat al unui Nou Ev. Şovăind: să împărtăşesc sau nu iluzia că pătrundem o dată cu anul...

Cronica ediţiilor:
O ediţie curioasă
de Z. Ornea

Constantin Rădulescu (mai tîrziu adăugîndu-şi particula Motru) a făcut parte din gruparea de studenţi pe care Titu Maiorescu, redevenit profesor, ...


Zeflemea şi critică
de Constantin Pricop

In studiul Termenul şi conceptul de critică literară1 de René Wellek evoluţia termenului critică este tratată ca un "capitol de semantică istoric...


Soarta manuscriselor eminesciene
de I. Hangiu

În cei şaptesprezece ani şi jumătate, cuprinşi între debutul din Familia (1866) şi ultima creaţie poetică din Convorbiri literare (1883), Mihai Em...


Cătălina, Hyperion, Cătălin
de Ilie Constantin

Dintre "vocile" eminesciene din "Luceafărul", cea a Cătălinei a fost mult timp rău înţeleasă şi simplificată. Să privim cu ochii şi cu simţurile fet...


Limbajul publicistic eminescian
de Ştefan Badea

Că unora le place, că altora nu (în fond, fiecare are dreptul să-i placă ce vrea, adică...doar ce poate înţelege, potrivit sensibilităţii, educaţi...

Teatru:
George Constantin sau aventura destinului
de Marina Constantinescu

Lumea teatrului a primit, în preajma Sărbătorilor, a Crăciunului, un dar cu totul special: o carte semnată de criticul de teatru Florica Ichim şi i...

Cronica Plastică:
Corneliu Baba, în absenţa aniversării
de Pavel Şuşară

Pe 18 noiembrie s-au împlinit nouăzeci şi trei de ani de la naşterea lui Corneliu Baba, iar pe 27 decembrie doi ani de la moartea sa. Din vacarm...

Cinema:
Eminescu şi posteritatea de celuloid
de Dorin-Liviu Bîtfoi

În urmă cu vreun an am avut ocazia să vizionez, în sala de proiecţii din Jilava a Arhivei Naţionale de Filme, mai multe filme despre poetul naţion...

Muzică:
În căutarea lui Enescu şi concerte la sala Pleyel din Paris
de Mihai Alexandru Canciovici

Un român care vizitează Parisul are o datorie de suflet de a se duce să vadă cimitirul istoric al Franţei Père Lachaise şi de a se închina la morm...

Prepeleac:
Nedemni de un potop
de Constantin Ţoiu

Puterea abstracţiei deseori înlocuieşte sau întrece legea naturii, peste care un gînd de-al nostru -, ivit în culmea civilizaţiei tehnice şi a de...

Ochean:
JUSTINA
de Paul Miron

Prea cuvioasa maică stareţă Justina de la Saon, o mănăstire de pe malul dobrogean al Dunării, se uita de pe cerdac în zare, aşteptînd sosirea vehico...

Cartea Straina:
Povestitorul singuratic
de Andreea Deciu

În 1936, Walter Benjamin pronunţa, într-un elegiac eseu cu aproape neaşteptate revelaţii teoretice, dispariţia epicului ca povestire, punînd-o pe s...


Herta Müller - Experienţa dictaturii şi forţa memoriei
de Rodica Binder

Cine îşi pune întrebarea cum este posibil ca la cei zece ani care au trecut de la prăbuşirea dictaturilor comuniste să existe încă mulţi care regre...


INFERNUL lui Dante Alighieri într-o nouă versiune românească
de Răzvan Codrescu

După ce au traversat Limbul, Vergiliu şi Dante trec în al doilea cerc al Infernului, păzit de înfricoşătorul Minos. Aici îşi ispăşesc pedepsel...


Există o criză a poeziei americane?
de Dan Croitoru

La ce bun poezia? Două eseuri despre poezia şi cultura americană este, probabil, cel mai neacademic studiu critic pe care l-am citit vreodată. Şi, î...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Pro domo Deşi toată lumea s-a lămurit că secolul şi mileniul încep abia peste un an, pragul subiectiv acum a fost, prin tradiţie cifrele rotu...

La microscop:
O altă Românie?
de Cristian Teodorescu

Am citit de nu mai ştiu cîte ori la noi în presă despre aşa-numitele interese oculte care manevrează media din Occident, pentru a înnegri România. N...


Lista Autorilor din numarul curent