Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:19
(16/05/2001 - 22/05/2001)


Editorial:
Criticul fără însuşiri
de Nicolae Manolescu

Împreună cu G. Călinescu, Ş. Cioculescu, Perpessicius, T. Vianu şi Vladimir Streinu, Pompiliu Constantinescu (1901-1946) face parte din cea de a tre...

Actualitatea:
Ordinea - dezordinea
de Val Gheorghiu

Urcat la Cetăţuia, în paradisul priveliştii, ochii îţi cad - pedeapsă! - pe monstrul părăsit al C.U.G.-ului. Pentru că monstru a fost şi în gîfîiala...

Centenar:
Mai este actual Pompiliu Constantinescu?
de Gheorghe Grigurcu

Pompiliu Constantinescu a fost prin excelenţă un critic al actualităţii. Faptul are o semnificaţie aparte acum cînd, marcînd un centenar de la naşte...

Scrisori portugheze:
25 aprilie
de Mihai Zamfir

Pe 25 aprilie 2001, dimineaţa, în cea mai celebră sală publică din Portugalia - sub cupola Parlamentului - avea loc, ca în fiecare an, festivita...

Cronică Literară:
Recital George Pruteanu
de Alex. Ştefănescu

Austeritate şi dorinţă de spectacol Este greu să citeşti o carte de George Pruteanu fără să-ţi vină în minte înfăţişarea autorului. Fru...


Scrieri ale cărturarilor blăjeni
de Ion Buzaşi

Perioada amarului exil, de aproape un pătrar de veac (1745-1768), la Roma, a episcopului Inochentie Micu-Klein, a fost investigată mai ales sub ...

Lecturi la zi:
O privire în cărţile lui Dumnezeu
de Cătălin Constantin

O privire în cărţile lui Dumnezeu La sfârşitul anului 2000, televiziunile şi presa din lumea întreagă s-au întrecut în a descoperi şi a prezent...

Diagonale:
Timpul ce ni s-a luat
de Monica Lovinescu

Pentru volumul ei de memorii publicat la Editura Vitruviu, Annie Bentoiu a ales un titlu într-adevăr frumos: Timpul ce ni s-a dat. Accentul este a...

Păcatele Limbii:
Alte motoare, alte linkuri...
de Rodica Zafiu

Din cînd în cînd e cazul să revenim asupra terminologiei mediilor electronice, cu noutăţile şi oscilaţiile ei, cu schimbările rapide de concepte ş...

Literatură:
Duminica norilor
de Horia Zilieru

Teamă mi-e că vine-un mâne că trec lume-n altă lume şi în urma mea rămâne numai umbra altui nume. Deschide graiul psalt...

Cerşetorul De Cafea:
Cui îi place să interpreteze?
de Emil Brumaru

(Onestă propunere: Horaţiu Mălăele) Întins pe masa aceea lată. Legat de mîini şi de picioare. Cu laringele cocainizat. Ca să suport intrarea ...

Cronica ediţiilor:
Eminescu şi Mite
de Z. Ornea

E. Lovinescu era un mare critic literar şi sociolog al culturii româneşti, cînd, în 1927, îşi începe cariera de romancier, cu Viaţa dublă, urmat şa...

Adnotări:
Centrul de foc
de S. Damian

Schiţă de profil Reconstitui extrem de sumar faze ale carierei lui Mircea Cărtărescu, atent să nu-l încremenesc în tipare. Mircea Cărtărescu e ...

Centenar:
Criticul şi familia sa de spirite
de Barbu Cioculescu

Martor, în adolescenţă, unor intime colocvii, ca şi unor publice luări de poziţii ale criticilor ce redactaseră, în 1928-29, revista Kalende, înfiin...


Mircea Ciobanu - inedit: Jurnal
de Cristina Cioabă

15 decembrie *) Dimineaţa - pierdere de vreme. Pe la ora 11,30 - convorbire telefonică: Adrian Anghelescu (aproape trei sferturi de oră) - ni...

Prepeleac:
Amintiri cu poeţi
de Constantin Ţoiu

De obicei, poeţii înclină mai mult spre artele plastice decît prozatorii care preferă de regulă muzica. Sunt şi excepţii, desigur. Deunăzi, stî...

Cronica Dramatică:
Electra în 2001
de Marina Constantinescu

De ce tînărul regizor Dan Vasile a ales să pună în scenă piesa lui Petru Dumitriu Preludiu la Electra, rămîne o întrebare la care n-am găsit răspuns...

Cronica Plastică:
Un pictor aproape uitat: Eustaţiu Stoenescu (II)
de Pavel Şuşară

La Academia Julian, de pildă, adolescentul Stoenescu dă un examen strălucit cu un bătrîn pictor academist, William-Adolphe Bouguereau, în vărstă de ...

Cinema:
Filme europene la Bucureşti
de Viorica Bucur

Pentru cinefili luna mai înseamnă Festivalul Filmului de la Cannes. Pentru cinefilii români - mai exact cei bucureşteni - ea înseamnă, de câţiva ani...

Dans:
Lumi paralele
de Liana Tugearu

În avanpremieră, înaintea începerii primei ediţii a Festivalului Internaţional BucureESTI-VEST, Centrul Multi Art Dans a prezentat un spectacol de d...

Ochean:
Sfatul de noapte
de Paul Miron

A doua zi am urcat din nou la palat, de data asta cu fiul meu cel mic, mezinul. Am intrat amîndoi şi am rămas neclintiţi în mijlocul încăperii. Tă...

Cartea Straina:
Războiul din Bosnia
de Andreea Deciu

Într-un spital din Stockholm o femeie încă tînără naşte un copil care e rodul nefericit al unor repetetate violuri. Ezitînd între uriaşa dorinţă ...

Pornind de la Valery:
Din când în când, şi despre Cioran
de Livius Ciocarlie

Citesc: "...orice poet adevărat este în mod necesar un critic de prim ordin" (I, 1335). Ezit un moment. Puţin îmi pasă, în fond. Azi noapte, pe l...


Martha Bibescu - Însemnări 1915
de Vasile Zincenco

28 martie, Duminica Floriilor Regele şFerdinandţvine să-şi petreacă după-amiaza la Mogoşoaia. He says: "I have seen Pau, Paget and von der Golt...


Jan Kott despre animale
de Olga Zaicik

Destinul cimpanzeilor Casca îi era - se vede - prea mare, fiindcă îi tot aluneca pe frunte. Dar pe această fotografie veche de treizeci...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Caragiale şi Minulescu Deşi d-sa e supărat pe noi, cum remarcam de curînd într-un articol, în ce ne priveşte, îl citim pe dl Alexandru George î...

La microscop:
Popularitatea lui Adrian Năstase
de Cristian Teodorescu

Dacă ne luăm după sondaje, dl Năstase e marele favorit al opiniei publice în ultima vreme. Premierul se bucură de cea mai mare încredere ca om pol...


Lista Autorilor din numarul curent