Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:19
(17/05/2000 - 23/05/2000)


Editorial:
Cum trăiau românii în Evul Mediu
de Nicolae Manolescu

Un tînăr istoric a publicat o carte despre cum trăiau românii între anii 600 şi 1800. E vorba despre Bogdan Murgescu şi cartea Istorie românească -...

Contrafort:
România: un ecorşeu (2)
de Mircea Mihăieş

Argumentul cel mai solid că nu există nici un fel de preocupare sistematică pentru soarta ţării e inexistenţa oricărui interes pentru ceea ce se...

Actualitatea:
Practica mizeriei
de Dorin-Liviu Bîtfoi

Capitala României este de mai multă vreme şi capitala europeană a gunoaielor. O maree de reziduuri inundă permanent străzile, parcurile şi maidanel...

Cronică Literară:
România, mon amour
de Alex. Ştefănescu

Clarviziune şi gravitate Scriitorii români stabiliţi în alte ţări sunt preocupaţi în continuare - unii până la obsesie - de România. îi...

Semn De Carte:
O existenţă artistică: Val Gheorghiu
de Gheorghe Grigurcu

Pictor şi prozator, Val Gheorghiu îşi compune o existenţă artistică centrată pe începutul de veac XX. Tablourile d-sale sînt stăpînite de linia expr...

Lecturi la zi:
Caragiale numărat
de Luminiţa Marcu

Ştefan Gencărău este lector de stilistică şi dialectologie la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca şi lucrarea sa despre Caragiale, devenită carte...

Lecturi la zi:
Pantelimon Ioan Es. Pop
de Dorina Bohanţov

Cartea lui Ioan Es. Pop Pantelimon 113 bis oferă o imagine a oraşului Bucureşti, o viziune personală, transfigurată a unuia dintre cartierele lui...

Lecturi la zi:
O alegorie a depărtării
de Alina Chiriac

Imaginarul clasic dezvăluie în viziunea lui Toma Pavel lumi bogate şi bine desprinse de universul empiric. Arta îndepărtării. Eseu despre imaginaţi...

Alfabetul Domnilor:
Trîmbiţa faimei
de Ioana Pârvulescu

Asemenea fetiţei din ţara minunilor, care nu-şi poate controla dimensiunile, devenind cînd uriaşă, de-ar trebui să comunice prin scrisori cu ea îns...

Păcatele Limbii:
Pansele şi panseuri
de Rodica Zafiu

Între substantivul neutru panseu şi cel feminin pansea există una dintre acele legături etimologice mai puţin prezente în conştiinţa comună a vorbit...

Cronica ediţiilor:
O nouă exegeză despre Topîrceanu
de Z. Ornea

Prin anii cincizeci, cînd marea poezie românească interbelică era practic interzisă, făcea mare vogă opera lui Topârceanu, mereu reeditată şi supra...

Dreptul la replica:
Apărarea are cuvântul
de Edgar Reichmann

În nr. 12 din 29/3/2000, Dl. N. Manolescu semnează în România literară un articol intitulat Precizări necesare pe marginea unei polemici. Text...

Dreptul la replica:
Calomnii
de Andrei Ursu

În virtutea dreptului la replică, vă rog a binevoi să publicaţi următoarele rînduri într-un spaţiu similar celui dedicat rubricii "Contrafort": ...

Aniversare:
GEO DUMITRESCU
de ---

Opera VERSURI. Aritmetică (semnat Felix Anadam), Bucureşti, Colecţia revistei Albatros, 1941 * Libertatea de a trage cu puşca, Bucureşti, Fu...

Interviu:
Adrian Popescu - Echinox n-a fost o anticameră ci chiar salonul literar al generaţiei '70
de ---

Stimate domnule Adrian Popescu, din ce cauză credeţi că pentru mulţi creatori de frumos paradisul este o zonă interzisă, sau o mare pată albă pe h...

Teatru:
Fidelitate
de Magdalena Boiangiu

Probabil că amintirile celor care au văzut premiera din 1975 şi curiozitatea celor care doar au auzit de ea au determinat atragerea atîtor instituţi...

Cronica Plastică:
Transparenţele picturii decorative
de Pavel Şuşară

În aceeaşi perioadă s-au deschis în Bucureşti două expoziţii de pictură, pînă la un punct foarte asemănătoare: ambele aparţin unor autori de origi...

Cinema:
Cum să-ţi pierzi capul după Tim Burton
de Ioana Comanac

Dacă ignorăm convenţia în virtutea căreia orice film de Tim Burton ţine mai mult sau mai puţin de lumea basmului, atunci ultimul dintre ele poate f...

Dans:
Bucuria comunicării
de Dumitru Avakian

Marinel Ştefănescu... o prezenţă artistică vie. Vie şi emoţionantă... Căci gestul său coregrafic este comunicativ, este expresiv. Prezenţă vie şi ...

Prepeleac:
Los Angeles
de Constantin Ţoiu

Un hotel mic cu o copertină albă de cînepă din cartierul Westwood păstrînd o umbră zgîrcită în amiaza toridă a zilei californiene. Soare generos, lă...

Ochean:
Prin codrii de stejar
de Paul Miron

Cei doi drumeţi se opriră, fermecaţi de priveliştea ce li se deschidea spre munte şi cîmpie, pe podul de piatră. Jos, în adînc, se strecura un f...

Cartea Straina:
Misterele conştiinţei
de Andreea Deciu

Antonio Damasio este un autor neobişnuit. Portughez la origine, format la Universitatea din Lisabona dar lansat, profesional, ca atîţia alţii, î...


Pornind de la Valéry
de Livius Ciocarlie

Titlul mai exact, însă prea lung, al divagaţiilor ce urmează şi vor continua cât timp vor fi răbdate, ar fi fost Pornind în toate direcţiile de la V...


Hugo von Hofmannsthal
de Miron Kiropol

În cazul lui Hugo von Hofmannsthal putem să vorbim de un miracol. Nimic nu apare din vânt sau tocmai din Vânt apare ca un polen transmis germi...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Presă şi ziarişti Celor care persistă, împotriva evidenţei sesizabile chiar la o răsfoire superficială a colecţiei din ultimul deceniu,...

La microscop:
Afacerea albumului
de Cristian Teodorescu

E caraghios să acuzi de diversiune politică oficialităţile din Bucureşti, pentru o anchetă de care se ocupă magistraţii din Franţa. Diversiune...


Lista Autorilor din numarul curent