Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

România Literară Nr:16
(23/04/2003 - 29/04/2003)


Editorial:
Cunoaşterea inutilă
de Nicolae Manolescu

Cititorii vor fi recunoscut în titlul editorialului meu titlul unei cărţi a lui Jean-François Revel din 1990 ( ediţie românească, Humanitas, 1993, în ...

Contrafort:
Hoţul din Bagdad
de Mircea Mihăieş

Distanţa de aproximativ zece zile dintre momentul în care-mi scriu articolele şi apariţia lor în revistă m-a determinat să ocolesc până acum cel mai i...

Lecturi la zi:
Autopsie (Trafic de critică)
de Iulia Popovici

Editura Polirom şi-a lansat propria colecţie de literatură română contemporană, cu titlul, venit prin filiera Mihăieş, de Fiction Ltd. (şi o altă cole...

Lecturi la zi:
Memoriile unei marionete
de Gheorghe CeauŞescu

Editura Compania, instituţie care ne-a obişnuit cu cărţi importante editate în foarte bune condiţii, a publicat recent memoriile lui Petru Groza intit...

Lecturi la zi:
Primul Eliade
de Cristian Măgura

Eliade a însemnat mult timp doar Maitreyi, La ţigănci, un roman sau două în plus, în cazurile fericite, iar pentru cei mai "fideli", Sacru şi profan. ...

Lecturi la zi:
Călătorie cu un trabant australian
de Cătălin Constantin

Scriitoarea e româncă, probabil româneşti sînt şi prozele ei, deşi au fost traduse din engleză şi nu seamănă, prin atmosferă măcar, cu ceea ce se scri...

Lecturi la zi:
Elegii de histrion
de Tudorel Urian

Periodic, de vreo cincisprezece ani încoace, lumea literară de la noi află cu mereu proaspătă perplexitate că delicatul poet Ioan Morar este una şi ac...

Cerşetorul De Cafea:
Undeva unde sînt motani, şi dovleci, şi fluturi
de Emil Brumaru

Stimate domnule Lucian Raicu,
           
Nu trebuie să vă mire că ieri, în lista incompletă d...

Poezii:
Poezie
de Alexandru Muşina

Xistens

Lumina dimineţii nu poate să o sintetizeze
Nimeni. Nici chiar Magister Eminens.
Care, între retorte,-n hangarul lui imens,
Nu ...

Semn De Carte:
Subistorie şi supraistorie (I)
de Gheorghe Grigurcu

Tema postmodernismului se vădeşte cu atît mai incitantă cu cît însuşi conceptul e departe de-a avea o accepţie valabilă pentru toată lumea. Ceea ce îl...

La o noua lectura:
Radu Tudoran
de Alex. Ştefănescu

(urmare din numărul trecut)

Cei şapte magnifici ai călătoriei pe mări şi oceane
           ...

Restituiri:
Darul postum al Poetului
de Ilie Constantin

Ce fel de clasic al literaturii române este consilierul Curţii de Apel din Liov ( Lemberg, Lvov) Ion Budai-Deleanu ( 1760-1829)? Deşi aflat la început...

Literatură:
APRILIE
de Gabriela Ursachi

Prins în vîrtejul ce avea să înghită, simultan, cel puţin trei curente literare şi vreo două generaţii de scriitori, Barbu Ştefănescu Delavrancea ( 12...

Prepeleac:
Rău de octombrie
de Constantin Ţoiu

Totul e bine sau când începe, măcar, să se termine cu bine... Zguduiala de bază s-a dus. Ce te faci însă cu seismele, cu replicile, mărunte, impercept...

Păcatele Limbii:
Cum vorbim
de Rodica Zafiu

Au apĂrut recent două volume de mare interes pentru lingvişti. În ultimele decenii, pragmatica şi analiza conversaţiei au atras tot mai multe cercetăr...

Document:
Un abate francez la Curtea de Argeş în anul 1879
de Constantin Ionescu-Boeru

În anul 1889 a apărut la Paris, la Editura Plon, volumul Athosul, note dintr-o excursie prin peninsulă şi pe muntele călugărilor, autor fiind abatele ...

Actualitatea:
Exagerare, pasiune, fanatism
de Gina Sebastian Alcalay

Vorbind cu cineva despre tematica lucrării lui André Glücksman, Cea de a 11-a poruncă, vehiculînd, sub semnul îngrijorării faţă de evoluţia evenimente...

Poezii:
POEZIE
de Monica Pillat

Dualitate

Mi-aduc aminte, Doamne,
De-o viaţă netrăită
Care-ncepea cu Tine
Mijind din întuneric,
Se pogora subţire
Pe licărirea S...

Ochiul Magic:
Cu mărul în braţe
de Constanţa Buzea

N-am mai văzut-o de luni de zile pe femeia cu făptură transparentă care cerşea fără să ceară, fără să scoată un cuvânt. Când vremea era năpraznică, in...

Poezii:
Epistole
de Constantin Hrehor

I

pe vechi alunecări de suflet lupii se-nmulţesc
în trupul meu frumos în februarie
prima ninsoare a umplut cosmosul cu surîs
şi Tu nev...

Literatură:
Păpuşile lui Eugen Ionescu
de Ioana Pârvulescu

Copiii din poezia lui Eugen Ionescu sînt nişte mici oameni mari. Trăiesc într-un univers complet şi complicat, redus la scară, la dimensiunile jucării...

Cronica Dramatică:
O etapă
de Marina Constantinescu

Acum vreo lună, am plecat curioasă spre Braşov, spre teatrul de acolo, pe care îl cunosc bine, părîndu-mi-se interesantă oferta. Două spectacole, tota...

Cronica Filmului:
Gemeni hollywoodieni
de Eugenia Vodă

Cu siguranŢĂ, orice spectator care "a umblat la literatură" la viaţa lui va înţelege şi va gusta în mod special Hoţul de orhidee, în regia celui care ...

Dans:
Satira coregrafică
de Liana Tugearu

De curând, Fundaţia Proiect DCM ( Dans, Cultură, Management), în colaborare cu ARCUB ( Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti) a prez...

Cronica Plastică:
Alexandru Ţipoia
de Pavel Şuşară

...

Meridiane:
Vocaţia scenografică
de Amelia Pavel

120 de ani de la naşterea lui Franz Kafka

La 30 decembrie 1911, Kafka nota în Jurnal: "Impulsul meu de a imita nu are în el nimic actoricesc, î...

Cronica Traducerilor:
Farmecul desuet al legendelor
de Magda Teodorescu

Era inevitabil ca luxurianta viaţă a prinţesei Martha Bibescu, trufaşa, inteligenta stăpînă a Mogoşoaiei, scriitoare pariziană de succes, să nu fie în...

Meridiane:
Poezie românescă în engleză
de Mihaela Mudure

Oricât ar părea de ciudat, poezia, cu toată aura ei de inefabil, are nevoie şi de arida de muncă a documentaristului. O cercetare privind cunoaşterea ...

Actualitatea:
POST-RESTANT
de Constanţa Buzea

Pornind de la eminescianul "Turma visurilor mele eu o pasc ca oi de aur", continuaţi astfel, eminescianizând impecabil: "Ele sunt a mea trăire, eu le ...

Cronica TV:
Întoarcerea fiicei risipitoare
de Telefil

Sosirea marelui star Ioana Maria Vlas din Israel a înfocat sistemul televizionistic românesc: crainici şi reporteri, moderatori şi analişti, toţi înfo...

Actualitatea:
VOCI DIN PUBLIC
de ---

Dragă revistă "România literară",
           
Am 33 de ani; primul număr al revistei "România ...

La microscop:
Papucul anti Saddam
de Cristian Teodorescu

Trec des pe lîngă ambasada Irakului la Bucureşti. E adăpostită într-o clădire impunătoare, chiar foarte impunătoare, care în ultimii doi, trei ani a î...

Actualitatea:
REVISTA REVISTELOR
de Cronicar

Pe scurt

În OBSERVATOR CULTURAL (nr. 143) şi în 22 (nr. 683), e publicată o scrisoare demnă şi plină de învăţăminte în care Rodica Culcer, Nadi...


Lista Autorilor din numarul curent

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara