Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:15
(18/04/2001 - 24/04/2001)


Editorial:
Alegere de stareţ
de Nicolae Manolescu

La 20 aprilie, la Uniunea Scriitorilor, vor fi alegeri. Consiliul de Conducere, Comitetul Director şi toate organismele vor fi înnoite. Bătălia c...

Contrafort:
Ţara puciurilor liniştite
de Mircea Mihăieş

După trei luni de guvernare, guvernul Năstase începe să se dea sistematic în stambă. Dincolo de obişnuitele, cotidienele mişmaşuri (numiri abuzive...

Actualitatea:
Când lenea ajunge să fie iubită
de Gheorghe CeauŞescu

Cornelius Tacitus a debutat literar, publicând elogiul funebru al socrului său, Iulius Agricola, celebru comandant roman, cuceritor al Britaniei la ...

Scrisori portugheze:
Cotă
de Mihai Zamfir

Termen de aparenţe neutre, neologism cenuşiu de origine franceză, aflat deci printre cele mai şterse cuvinte ale limbii române, cota a avut şansa cî...

Cronică Literară:
Un roman care modifică ierarhiile literare
de Alex. Ştefănescu

Alina Mungiu-Pippidi ne face o surpriză de zile mari, publicând un roman, Ultima cruciadă, comparabil ca valoare cu Orbitor al lui Mircea Cărtăres...

Cronică Literară:
O nouă imagine a lui Ion Pillat
de Gheorghe Grigurcu

Propunîndu-şi a-l aborda pe Ion Pillat într-o nouă lectură critică, Al. Cistelecan îşi ia o seamă de măsuri de prevedere, de-o ironică transparen...

Lecturi la zi:
Hărţi inexistente
de Ioana Băeţica

Barbu Cioculescu, născut la Paris în 1927, se mută cu familia în Bucureşti în anii '30, urmează cursurile liceului Gh. Lazăr şi ale Colegiului Sf...

Lecturi la zi:
Un alt Agopian
de Iulia Popovici

Deja de ceva vreme cunoscut ca prozator (Tache de catifea, Tobit, Manualul întîmplărilor, Sara), declarîndu-se a fi fost odată, demult, şi poe...

Lecturi la zi:
La taifas...
de Bogdan Iancu

"...Aşa şi cu povestirile din volumul de faţă, sunt un fel de discuţii la masa de lemn din Pădurea Verde de la marginea Timişorii, la masa de lem...

JE EST UN AUTRE:
"Maria Walewska sînt eu!"
de Ioana Pârvulescu

Cînd se va scrie istoria nescrisă a postului de radio Europa liberă o mică parte îi va reveni şi doamnei Valeria Căliman" - spunea, în 19 iunie 1992...

Literatură:
Poezii
de Traian Furnea

Buze ca şi ale mele Copilul meu Stă pe genunchii mei Genunchi şi ei abia vindecaţi De zdreliturile copilăriei ...

Cerşetorul De Cafea:
Cîntec
de Emil Brumaru

Mă mîngîie că nu-s singur, Dulci, înrourate gînduri Coapte-n crinişti. Moale vine Marele Melc înspre mine. Şi mi-e d...

Cronica ediţiilor:
Documente inedite Eminescu
de Z. Ornea

Uimitor, după peste un secol de la moartea lui Eminescu, mai apar documente inedite despre viaţa şi creaţia sa. După publicarea extraordinarului s...

Polemici:
Neînţelegeri
de Mircea Iorgulescu

O curioasă ripostă a ţinut să dea Alex. Ştefănescu unui articol al meu din Dilema (nr. 416, 16-22 febr. 2001). Curioasă, mai întîi, prin pestriţul...

Comentarii Critice:
Identitatea fluidă a lui Cioran
de Gabriel Onţeluş

Cartea lui Ion Vartic, intitulată Cioran naiv şi sentimental şi publicată la sfârşitul anului trecut de editura clujeană Biblioteca Apostrof, repre...

Păcatele Limbii:
De Paşti
de Rodica Zafiu

S-ar putea face câteva observaţii lingvistice legate de sărbătorile abia încheiate. În momentul de faţă, numele sărbătorii Învierii circulă în două...

Interviu:
Nina Cassian - "Simţeam nevoia unei evadări într-o zonă în care se mai putea strecura feeria"
de Ilie Rad

Stimată Doamnă Cassian, aş dori, pentru început, să-mi vorbiţi despre anii copilăriei Dvs.! Vrând-nevrând, mă invitaţi să mă repet: acum mai...


Oroarea teatralizată
de Ruxandra Cesereanu

Teatralitatea supliciului nu este o creaţie a secolului XX: nu în zadar a glosat Michel Foucault pe marginea unui "teatru al pedepselor" şi al unor ...

Prepeleac:
O ipoteză trăznită
de Constantin Ţoiu

Evreu de origine, născut în Ucraina, Lev Davidovici Bronstein, cunoscut sub numele de Troţki, este expulzat din URSS în 1929, se refugiază în Mex...

Teatru:
Singur printre actori
de Nicolae Manolescu

După piesa în şase acte Cadavrul viu, Tolstoi n-a mai scris nimic important, în afară de nuvela Hagi Murad. Asta se întîmpla în 1900. Autorul avea 7...

Teatru:
Grandios în umilinţa lui
de Alex. Ştefănescu

Dintr-o întâmplare ca aceea "povestită" de Tolstoi în Cadavrul viu, noi am fi făcut o ştire senzaţională şi am fi publicat-o pe prima pagină a Eveni...

Teatru:
Un Protasov memorabil
de Gabriel Dimisianu

Mai întâi o mărturisire: suport din ce în ce mai greu, ca spectator de teatru, inovările pretins îndrăzneţe, acele actualizări trase de păr ale au...

Teatru:
Pei do dna!
de Adriana Bittel

Pentru generaţia mea, Cadavrul viu e mai plin de viaţă decît pentru alţii. Are vocea declamatoare a lui Ion Manolescu, la "teatru la microfon", în ...

Cronica Plastică:
Artă şi parteneriat
de Pavel Şuşară

Am invocat şi chiar am comentat pe larg, ori de cîte ori am avut prilejul, acele semne, uneori extrem de palide, ale unei anumite realaxări în ceea...

Ochean:
În căutarea rădăcinilor
de Paul Miron

N-am bănuit, cînd l-am cunoscut pe originalul nostru musafir, că e tărcat nu numai la îmbrăcăminte, ci şi la minte. La rugămintea d-lui Nelu, am c...

Cartea Straina:
Trecutul care nu există
de Andreea Deciu

Rusoaica Svetlana Boym a emigrat din Rusia sovietică la începutul anilor 80. Părăsind Sankt Petersburgul natal, a ales ca atîţia alţii America, unde...

Pornind de la Valery:
Spiritul şi viaţa
de Livius Ciocarlie

Spiritul, spune Valéry, se comportă ca şi cum nu l-ar atinge viaţa, moartea, pasiunile, nevoile, neliniştile şi nici măcar persoana celui ce gândeş...

Interviu:
David Lodge - Nu obiectez la caracterizarea "romancier comic afectuos
de Lidia Vianu

Foarte cunoscut romancier, critic literar şi editor, David Lodge s-a născut în 1935 la Londra. Între 1960-1987 a predat la Catedra de engleză a Un...

Corespondenta din Stockholm:
Serile Academiei
de Gabriela Melinescu

"Nu se poate trăi din merite vechi" - aceste cuvinte sunt un leit-motiv al vieţii active în Suedia. Acest fel de a gândi nu neagă vechile merite,...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Dl Alexandru George şi "intelectualii" Eseist şi critic extraordinar, romancier onorabil, dl Alexandru George se află de mai multă vreme într-o...

La microscop:
Întrebările unui scriitor alegător
de Cristian Teodorescu

N-am o imagine de ansamblu a alegerilor din asociaţiile Uniunii Scriitorilor. Experienţa de la secţia de proză a Asociaţiei din Bucureşti mi-a stâr...


Lista Autorilor din numarul curent