Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:14
(23/04/2010 - 29/04/2010)


Editorial:
„În numele poporului”
de Nicolae Manolescu

Erik Zemmour e un personaj la modă astăzi în Franţa. S-a făcut cunoscut, nu atât prin cartea intitulată Melancolia franceză - în care susţine că int...

Actualitatea:
Katin, Czestochowa, Gdansk
de Adrian Popescu

Doliul Poloniei a fost unul dublu, recent, Katinul a îndoliat, atât prin trecutul lui, cât si prin prezentul său, o naţiune obisnuită cu jertfele. C...

Tema lunii: generaţii literare:
Divagări (in)utile despre generaţii
de Irina Petraş

Memoria mea se încăpăţânează să lucreze în contratimp cu modele. Sunt incapabilă să discern înnoiri nesmintit notabile pe secvenţe temporale strâmte...

Cronica Optimistei:
Caulfield şi Copperfield
de Ioana Pârvulescu

În mai 1849, un scriitor de 37 de ani, Charles Dickens începea să publice în foileton un roman cu un titlu de o lungime apreciabilă, după tradiţia s...


Recenzii
de ---

Umbre şi faleze de Dinu Flămând, ilustrată de Savina Tarsitano, Timişoara Timişoara, Editura Brumar, 2010, 141 p. Prin noul său volum de vers...

Cronică Literară:
Un roman din lest
de Cosmin Ciotloş

Sunt puţine lucruri de adăugat la cronica pe care Andrei Terian o dedică, în „Cultura", romanului (în sfârsit, romanului) lui loan Grosan, Un om din...

Poezii:
VIZUINA sau DUMNEZEU PLICTISIT
de Gellu Dorian

Nu toţi cei care privesc printr-o fereastră văd acelaşi lucru, dincolo este o lume care dispare în paharul gol al însetatului, aici chiar băut...

Cronica Ideilor:
Vetustele şi desuetele
de Sorin Lavric

Printr-o strădanie de transpunere în amănunt, Ana Irimescu ne pune sub ochi, în variantă bilingvă, o parte din tratatul Quaestiones disputatae selec...


Două cărţi despre Cantemiri
de Elvira Sorohan

În linii mari exhaustive, deocamdată, aproape simultan, două tomuri academice readuc în memoria Occidentului si Răsăritului european figuri cultural...


Adevăr şi ficţiune
de Alexandra Ciocârlie

La sfârşitul secolului al IV-lea, eruditul Macrobiu, originar, se pare, din nordul Africii, compune o enciclopedie istorică, literară şi religioasă ...

Poemul săptămânii:
Ritual
de Gheorghe Istrate

(doamne, iar ni se întâmplă...) Doamne iar ni se întâmplă să stăm tâmplă lângă tâmplă, năduseala Ta divină mă-nlumină în lumină vor...

Eseu:
Narcotice în proza românească interbelică
de Andrei Oişteanu

Stupefiantele în viaţa personajelor Narcoticele au devenit destul de prezente în viaţa personajelor din proza interbelică. Faptul nu trebuie să n...

Restituiri:
Întregiri la bibliografia lui Dinu Pillat
de Nicolae Scurtu

Bibliografia prozatorului, istoricului şi criticului literar Dinu Pillat (n. 1921 - m. 1985), riguros elaborată de pasionaţii cercetători George Mun...

Prin anticariate:
Europa 3/4
de Simona Vasilache

Risc, aici, o scurtă înşiruire a vârstelor europene, aşa cum s-au văzut ele de la porţile Răsăritului. Prima Europă, ispititoare şi iscând sentiment...

Păcatele Limbii:
„Retard“
de Rodica Zafiu

Termenii insultători şi injurioşi împrumutaţi din alte limbi beneficiază de la bun început de o anumită atenuare: imprecaţia şi insulta sunt agravat...

Semn De Carte:
Nostalgia concretului
de Gheorghe Grigurcu

Nu o dată poezia Letiţiei Ilea a fost pusă sub semnul golului, al vidului. Precum o barieră nec plus ultra, acesta e mărturisit de poetă, deşi cu un...

Prepeleac:
Clase renăscute
de Constantin Ţoiu

De când suntem liberi, parcă suntem mai... mitocani ca niciodată. Ca şi | cum, nouă, acesta ne-ar fi fost felul; dar, din lipsă de libertate, nu-l put...

Cronica Filmului:
Lumea artei şi educaţia sentimentală
de Angelo Mitchievici

În ciuda aparenţei de frivolitate care se transformă în graţie şi invers, în ciuda unei poveşti cu deznodământ predicti-bil, „prima (mare) iubire, p...

Teatru:
O gală cu nori
de Marina Constantinescu

E tîrziu, e foarte tîrziu în noapte. Încerc să scriu cîteva lucruri despre un moment important al breslei mele, un moment important pentru teatrul r...

Interviu:
Evgheni Evtuşenko „Eu însumi sunt o parte din Rusia“
de Ştefan Dimitriu

Ştefan Dimitriu- Draga Jenia, ultima oara ne-am văzut la Neptun, pe la jumătatea lunii iunie a anului 2007, când Uniunea Scriitorilor ţi-a decernat ...

Cartea Straina:
Poştaşul nu mai sună la uşă (II)
de Felicia Antip

Nu contează că selecţia lui Thomas Mallon pare aleatorie. Deşi criteriile ei nu sunt totdeauna evidente, scrisorile şi semnatarii meritau - din moti...

Ochiul Magic:
Actualitatea
de Cronicar

Cartea începe vineri Vineri, 16 aprilie, în cadrul programului Oraşul şi literatura, iniţiat de Uniunea Scriitorilor din România, Ioana Pârvulesc...


Lista Autorilor din numarul curent