Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:14
(11/04/2001 - 17/04/2001)


Editorial:
Obsesia identităţii
de Nicolae Manolescu

Întrebat de Daciana Branea care sînt, în opinia lui, principalele caracteristici ale Europei Centrale, Tony Judt consideră drept un aspect esenţi...

Contrafort:
Poliţie politică, poliţie politicoasă
de Mircea Mihăieş

Brutalitatea, disperarea prin care principalii conducători ai ţării (Ion Iliescu şi Adrian Năstase) încearcă să arunce în caricatural activitatea ...

Actualitatea:
Româna de dincolo de hotare
de Valeria Guţu Romalo

Formularea din titlu presupune distincţia dintre limba (română, în cazul de faţă) vorbită ca limbă de stat, ca limbă oficială a unei ţări, a unei ...

Cronică Literară:
Penelopa lui Matei Vişniec
de Alex. Ştefănescu

Detaşarea care conferă farmec versurilor Penelopa lui Matei Vişniec este poezia. Ea îl tot aşteaptă de paisprezece ani, amânându-i pe nenumăraţ...


Un dicţionar fabulos
de Gabriel Dimisianu

Nu ştiu dacă Valeriu Cristea a apucat să-şi vadă tipărit Dicţionarul personajelor lui Creangă, carte al cărei an de apariţie, înscris pe copertă,...

Lecturi la zi:
"Singura revelaţie - limbajul"
de Iulia Alexa

Existenţa ca limbaj, exasperantă, dramele metafizice trăite numai prin posibilităţile cuvintelor, înguste, strâmbe, bizare, expresia ca un turbio...

Lecturi la zi:
Honeste legere
de Marius Chivu

Ultima carte, era să zicem năzbâtie, a profesorului (şi liber-schimbistului) Ştefan Cazimir se lasă cu greu încadrată într-un gen anume. Găsim î...

Lecturi la zi:
Cu mâna întinsă peste Atlantic... în semn de prietenie
de Ioana Băeţica

"Ca în patru părţi împart istoricii lumii... A patra ieste America, care parte ieste depărtată şi vine cum ar fi suptu noi (ce bine ar fi! - n.n.)...

Diagonale:
Trecutul restituit
de Monica Lovinescu

Precedentul deceniu nu-l mai evocăm decât prin păcatele lui acumulate: tranziţie cvasi blocată, compromiterea clasei politice, corupţie, dăinuirea...

Păcatele Limbii:
Dinamica limbii
de Rodica Zafiu

Aşa cum sugeram în această rubrică săptămîna trecută, mi se pare util să examinăm cîteva fenomene ale evoluţiei limbii române din ultimele decen...

Literatură:
Poezii
de Alexandru Muşina

O întrebare Din noi ce mai rămîne în Femeie? Cel mai ades, ne înecăm în acel Rîu de Sînge. Spurcat, ce ofileşte tot ce-atinge....

Cerşetorul De Cafea:
Reapariţia Empampei
de Emil Brumaru

Astfel m-a cunoscut Empampa, una dintre nenumăratele surori ale mamei fratelui lui Robinson Crusoe. Şi viaţa mi s-a îmbogăţit cu desăvîrşire în tufi...

Cronica ediţiilor:
Un episod dramatic din viaţa lui E. Lovinescu
de Z. Ornea

A apărut, în sfîrşit, cel de al patrulea volum din Agende literare. Sburătorul de E. Lovinescu. De fapt, aceste agende-jurnal au fost scrise cu sco...

Comentarii Critice:
Critică şi suprarealism
de C. Rogozanu

Cartea Simonei Popescu, Salvarea speciei. Despre suprarealism şi Gellu Naum, este în primul rînd o invitaţie serioasă la meditaţie asupra criticii. ...


Filozofia limbajului: Gândirea paradoxală
de Dorin-Liviu Bîtfoi

Nici că se putea o caracterizare mai concentrată ca Homo loquens pentru preocupările teoretice ale lui Henri Wald! Titlul ultimei sale cărţi e sum...

Interviu:
Gheorghe Grigurcu - "Viaţa mea la Târgu-Jiu? Neantul mobilat cu o bibliotecă..."
de Alex. Ştefănescu

La 16 aprilie 2001, împliniţi 65 de ani. Felicitări! Vă urez să aveţi în continuare succese ca poet, critic literar şi publicist. Dumneavoastră ce...


Din viaţa lui Mateiu I. Caragiale: Şeful de cabinet
de Barbu Cioculescu

La moartea tatălui său, în iunie 1912, Mateiu se prezentă la uşa locuinţei din Berlin, în mare ţinută de doliu, mai solemn ca oricînd, smulgînd s...

Prepeleac:
Război şi pace
de Constantin Ţoiu

Aerodromul din Ardeal, Vinţu de jos?, 23 august 1944, dimineaţa. Piloţii români, buni prieteni cu piloţii germani, alături de care au zburat dese...

Teatru:
Omenescul este uneori prea omenesc
de Marina Constantinescu

De zece ani, este prima oară cînd urmăresc la televizor transmisiunea Galei Premiilor UNITER şi nu din sala Teatrelor Odeon sau Naţional, a Operei ...

Muzică:
O reuşită
de Elena Zottoviceanu

Se ştie cât de semnificativă devine, într-o lume ce tinde spre globalizare, amprenta originală, identitară a culturii muzicale a unui popor şi ea n...

Cinema:
Et in Colosseum ego!
de Irina Coroiu

Cum au trecut de acum şi febra pronosticurilor, şi frisonul deschiderii plicurilor, ne putem permite cîteva reflecţii la OSCAR 2001. Sînt referiri...

Cronica Plastică:
Victimele tricolorului
de Pavel Şuşară

Săptămînile trecute s-a petrecut un eveniment care ar fi meritat un alt destin mediatic, măcar şi numai pentru proba de vigilenţă la care au fos...

Ochean:
Din baltă în baltă
de Paul Miron

Omul acela bizar care oprise mersul liniştit al programului nostru de lucru, începu să mă intereseze. Voind să mă cîştige în tabăra sa, îmi aduse ...

Cartea Straina:
Isaiah Berlin în Rusia sovietică
de Andreea Deciu

În toamna anului 1945, la doar cîteva luni după ce oraşul (pe atunci numit) Leningrad fusese aproape distrus de bombardamentele germane, Isaiah B...

Pornind de la Valery:
Limitele identităţii
de Livius Ciocarlie

"Nu aveam decât puţină încredere în mijloacele mele şi găseam fără greutate în mine tot ceea ce îţi trebuie ca să te urăşti; dar eram puternic prin ...

Eseu:
Autohtonismul românesc "faţă cu" italienii
de Doina Condrea Derer

Frapează şi, mai ales, ar trebui să ne pună pe gînduri convergenţa opiniilor care ne privesc, opinii exprimate probabil total independent, în trei m...


Paul Morand - Poeme
de Ion Pop

Cunoscut mai mult ca prozator - autor al unor volume de nuvele precum Ouvert al nuit (Deschis în timpul nopţii - 1922), al unor romane (Lewis şi Ir...

Cronica Traducerilor:
Patimile după Malaparte
de Geo Vasile

În 1933 Suckert-Malaparte, expulzat din Partidul Fascist din cauza unor scrieri critice publicate în Franţa, dă primele semne de îndepărtare de reg...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

"Era o spaimă absurdă, fără obiect" Remarcabila propoziţie din titlul însemnărilor noastre aparţine d-lui Ilie Merce, fost ofiţer de securitate...

La microscop:
Castanele uitate pe foc
de Cristian Teodorescu

Prima sută de zile a guvernării Năstase s-a scurs jalonată de cîteva scandaluri, de numeroase ezitări şi de cîteva gafe. Nu e loc în această rubrică...


Lista Autorilor din numarul curent