Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:13
(05/04/2000 - 11/04/2000)


Editorial:
Glose
de Nicolae Manolescu

Cu acest titlu a publicat Mircea Zaciu (1928-2000) prima carte de critică şi istorie literară care-l definea. Nu-l cunoşteam personal în 1970. Am s...

Contrafort:
Fanţii catodici
de Mircea Mihăieş

O idee perversă care, ca toate cacialmalele, şi-a croit drum glorios spre canalele de televiziune, este aceea că, la zece ani după căderea comunismu...

Actualitatea:
Orice om este păzitorul fratelui său
de Mihai Stoian

Xenofobul este semenul nostru care, de regulă, se dovedeşte a fi ostil străinilor. "Motive" cu duiumul! Căci nu există om fără defecte, la fel cum n...

Cronică Literară:
Cine a fost Cristian Popescu?
de Alex. Ştefănescu

O viaţă trăită prea repede Redacţia revistei Manuscriptum a realizat şi pus în circulaţie un număr special Cristian Popescu, însoţit de o edi...

Cronică Literară:
Poezia Ilenei Mălăncioiu
de Gheorghe Grigurcu

În poezia Ilenei Mălăncioiu domină contractul dintre Eros şi Thanatos. Contract vechi, răspunzînd la ceea ce Georges Bataille numeşte "identitate...

Lecturi la zi:
Despre I.D. Sîrbu, altfel
de Luminiţa Marcu

Cartea Sorinei Sorescu despre I.D. Sîrbu este o monografie specială din toate punctele de vedere, mult deosebită de orice demers omagial aşa c...

Lecturi la zi:
"Dublu click pe inimă"
de C. Rogozanu

Cartea lui Ioan Morar, Şovăiala, este un dublu apel la inima cititorului sau, cum spune inspirat într-un vers însuşi autorul, un "dublu click"...

Lecturi la zi:
Proză de cameră
de Geo Vasile

Manifestându-se cu bune rezultate, în eseu şi studiul de istorie literară (Ochiul ciclopului. Tudor Arghezi, prozatorul Ed. Eminescu, 1981; Introduc...

Diagonale:
"Marea paradă"
de Monica Lovinescu

Ultimele pagini din cartea devenită testamentară a lui François Furet Trecutul unei iluzii păreau adumbrite de o sumbră presimţire. După ce consta...

Păcatele Limbii:
Respectivul, împricinatul ...
de Rodica Zafiu

În limbajul contemporan, în formele lui scrise dar şi în cele orale, unul din rolurile textuale tradiţional îndeplinite de articolul hotărît, de pr...


Poezie
de Alexandru Dohi

VETIVERIA ZIZANOIDES (poeţi nebuni) Meandre, - Prăbuşit în tăcerea nopţii... Gîndurile în voie vin şi pleacă, Ni...

Cronica ediţiilor:
Secretarul perpetuu al Junimii
de Z. Ornea

Merita oare Iacob Negruzzi un studiu monografic închipuit în forma unei cărţi în colecţia de prestigiu "Universitas" a Editurii Minerva? Sau, porni...


BARBIANA
de Marin Mincu

De curând, pe 19 martie, s-au împlinit 105 ani de la naşterea lui Dan Barbilian - Ion Barbu. Ca un omagiu, în 1999, a apărut, prin osârdia aceluiaşi...

La aniversara:
Ce poate critica?
de Monica Spiridon

În urmă cu exact patru decade, Mircea Martin - pe atunci student al filologiei bucureştene (cum trece timpul!) - a debutat pe scena criticii noast...

In Memoriam:
Scrisori din "deceniul satanic"
de Gabriel Dimisianu

Public alăturat trei scrisori primite de la Mircea Zaciu în anii '80, primele două datând de la începutul, iar a treia de la sfârşitul acelui inter...

In Memoriam:
EXEMPLUL
de Ion Pop

A trecut, iată, în lumea Drepţilor, şi Mircea Zaciu, prelungind, în chip tot atât de neaşteptat, linia ce se tot deplasa, ca o frontieră neagră, ...


Două cărţi despre ierarhii noştri
de Ion Buzaşi

Amintirile Mitropolitului Antonie se realizează sub formă de interviu. Din convorbirile cu cei doi ziarişti se conturează treptele biografice şi de ...


Capela de iarnă
de Adrian Popescu

Am găsit-o destul de uşor. şi mai ales la timp pentru călătoria matinală, capela numită de iarnă, "la cappella invernale", ca...

Cronica Plastică:
Tînărul Ion Dumitriu
de Pavel Şuşară

Cu doi ani în urmă, la începutul lui martie, Ion Dumitriu deschidea la Timişoara, în minuscula galerie a soţilor Bădescu de pe Brâncoveanu 28, penul...

Dans:
Culoare spaniolă şi o primă balerină absolută
de Liana Tugearu

Un spectacol vivace, spumos, menit - prin chiar intenţia declarată a celui care l-a pus în scenă, Mihai Babuşka - să destindă, să bine dispună, a fo...

Cinema:
Oscar 2000: Punga de plastic şi statueta de aur
de Eugenia Vodă

Pe scena Oscarurilor, tînărul Alan Ball ("cel mai bun scenariu original" - American Beauty) după ce a mulţumit agentului, bunicii, familiei, colegil...


Clermont-Ferrand 2000: Sindromul "privirii" la francezi
de Mihai Chirilov

Există, de cîţiva ani încoace (nu mulţi!), un cuvînt de ordine nelipsit din vocabularul cinematografic francez. Juraţii îl scot ţanţoş în faţă a...

Prepeleac:
Statuia Libertăţii
de Constantin Ţoiu

Soarta a decis ca statuia europeană construită în secolul al nouăsprezecelea de Frédéric Bartholdi şi Gustave Eiffel (executînd interiorul), oferi...

Ochean:
Vin ploile
de Paul Miron

Apoi au venit ploile. Cu ajutorul lui Uriel am reuşit să îmbarcăm pe toată lumea, oameni, dobitoace, gîngănii ş. c. l. Calabalîcul nostru, sac...

Cartea Straina:
Religia suferinţei
de Andreea Deciu

"Cu mulţi ani în urmă trăia la Zuchnow un om pe nume Mendel Singer. Blînd, smerit şi umil, el era un evreu cît se poate de obişnuit." Cu un început ...


Tîrgul de carte de la Leipzig
de Rodica Binder

Supus necruţătoarei concurenţe pe care i-o face în fiecare toamnă Tîrgul Internaţional de carte de la Frankfurt pe Main, Salonul de primăvară de ...


John Keats
de Miron Kiropol

De la bun început îmi mărturisesc vina. Nu cunosc limba engleză, nu o simt. Abia dacă mă descurc cu dicţionarul prin hăţişul ei. Atunci cum de îndră...

Cronica Traducerilor:
O viziune (mai) coerentă a lumii
de Magda Cârneci

Puţine titluri mai incitante şi mai provocatoare ar putea fi citite pe piaţa românească de carte decît acest Manifest al Transdisciplinarităţii, s...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Zona Almosnino Dacă ne-am lua după autoevaluările publice arogante, după revendicările vanitoase de lauri, pămîntul lumii noastre literare ar...

La microscop:
Datul peste bot în numele ţării
de Cristian Teodorescu

A trecut mai bine de o săptămînă de cînd dl Ion Iliescu a mai înregistrat un scandal în contul său. De această dată unul lingvistic. La Chişin...


Lista Autorilor din numarul curent