Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:11
(22/03/2000 - 28/03/2000)


Editorial:
Moralităţi
de Nicolae Manolescu

O cărticică publicată în 1996 la Editura "Jurnalul literar", sub îngrijirea d-nei Mihaela Constantinescu, şi cu prefaţa foarte documentată a d-lui N...

Contrafort:
Taifun în Calea Victoriei, 120
de Mircea Mihăieş

Am început să uit zilele înfricoşătoare ale lui decembrie 1989. Secvenţele mineriadei (trăite parţial la Bucureşti, parţial la televizor, acasă, la ...


Eugène Ionesco - un manuscris inedit
de Nicolae Manolescu

Domnule Director, Cu ocazia "premierei" româneşti cu Macbett, Teatrul Naţional /din Bucureşti/ mi-a solicitat o pagină manuscrisă ori inedită a...

Cronică Literară:
DUPĂ DOUĂZECI DE ANI...
de Alex. Ştefănescu

Seducerea şi abandonarea cititorilor Florin Sicoie a debutat în 1988, cu romanul Herbert, scris în perioada 1980-1985. Autorul, născut la 6 iul...

Cronică Literară:
Canonul feminin
de Gheorghe Grigurcu

Vrînd-nevrînd, în faţa oricărei poete ne punem întrebarea în ce măsură corespunde producţia ei "poeziei feminine". Întrebare pe care o precedăm cu ...

Lecturi la zi:
Restituirea unui adevăr istoric
de Eugenia Tudor-Anton

Memorialele celor care în puşcăriile comuniste au suferit batjocură, şi chinuri inimaginabile sunt necesare. Ele dezvăluie adevărul despre teroarea...

Lecturi la zi:
Izvoare dezgheţate
de Dorin-Liviu Bîtfoi

"Ce e mai important: izvorul care curge acuma din coasta muntelui, ori ploaia şi zăpezile care topindu-se an după an au pătruns în inima muntelu...

Lecturi la zi:
Poezia şi deşertăciunea
de Roxana Racaru

Apar nenumărate volumaşe de versuri pe care mai nimeni nu le cireşte. Poezia nu e "deşertăciune", încearcă totuşi să ne convingă Sică Popescu...

În replică:
"Contrafort", contra...
de Ioan de la Râşca

Nu ştiu dacă are vreo importanţă pentru d-l M. Mihăieş faptul că urmăresc rubrica domniei sale din "România literară" cu cel mai mare interes. "Cont...


Poezie
de Carmen Firan

Memoriale în absenţa istoriei imaginaţia îşi face aici de cap cîte o femeie dispare în fiecare seară sub ruinele vreunui imper...

Cronica ediţiilor:
Paul Georgescu epistolier
de Z. Ornea

Grupajul de scrisori adnotate ale lui Paul Georgescu, pe care le publică la Editura Biblioteca Apostrof dl Ion Simuţ mi-a readus în memorie persona...


MARTIE
de Gabriela Ursachi

Martie abundă în "ore astrale" ale lumii literare româneşti, iar resursele liberei asociaţii siderale par inepuizabile. În fond, ce pot avea în comu...

Păcatele Limbii:
Un sufix prietenos
de Rodica Zafiu

Între mijloacele de derivare care continuă şi astăzi să fie productive în registrul popular şi colocvial al limbii române, sufixul -os ocupă un loc...


Poezie "dialectală" romanică
de Matilda Caragiu Marioţeanu

Există în viaţa limbilor, ca şi în aceea a comunităţilor - mai mici sau mai mari - momente propice pentru utilizarea lor pe arii mereu mai întinse ...


Adio, ARGO!
de Rodica Binder

La ce mai slujesc revistele literare din exil cînd autorii români care trăiesc înafara frontierelor ţării pot publica nestînjeniţi, "acasă"? Iată ...


EMINESCU ÎN MANUALELE ŞCOLARE
de Mircea Anghelescu

Studiul intrării unui scriitor clasic în "canon", în conştiinţa publică şi în ierarhiile stabilizate ale unei epoci, sau ale istoriei în general, es...


Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal
de Matei Vişniec

(fragment) Scena 3 Grigori Dekanozov îl prezintă pe Iuri Petrovski corpului medical al spitalului. Tot personalul este aliniat ca ...

Teatru:
27 martie, Ziua Mondială a Teatrului
de Michel Tremblay

Ziua Mondială a Teatrului a fost creată de Institutul Internaţional de Teatru în cadrul Congresului Mondial din 1961, la Viena şi a fost sărbători...

Cronica Filmului:
Bunul simţ şi al şaselea simţ
de Eugenia Vodă

O, zei! Am trăit s-o citim şi pe asta! În "Naţionalul" din 11 martie (într-un amplu Drept la replică), Sergiu Nicolaescu îşi "trage" (din toate di...

Dans:
ŞCOALA PALUCCA
de Liana Tugearu

Nu de mult Bucureştiul a fost gazda a două spectacole prezentate de studenţii Şcolii superioare de dans Palucca. Înfiinţată cu 75 de ani în urmă,...

Prepeleac:
Drum bun, Frederik! (intermezzo)
de Constantin Ţoiu

În februarie trecut ziarele anunţau plecarea într-o expediţie lungă în Groenlanda a prinţului moştenitor Frederik al Danemarcei. Însoţit de cinci ...

Ochean:
Marea nenorocire
de Paul Miron

Am stat trei zile la ei. Încet-încet m-am împrietenit cu bătrînul. Au fost trei zile teribile, pentru că am aflat de o întîmplare înspăimîntătoare ...

Cartea Straina:
A rîde pe socoteala altora
de Andreea Deciu

De la serialele de televiziune pînă la, mai recent, o serie de talk-showuri, umorul a devenit, din ce în ce mai mult, un produs de import în România...


Jorge Luis Borges - Biblioteca personală
de Andrei Ionescu

Fray Luis de León Cîntarea Cîntărilor. Expunere a Cărţii lui Iov Biblia, al cărei nume grecesc este un plural, înseamnă "cărţile...


Tzvetan Todorov: Un nou moralism
de Marina Vazaca

În cunoscuta publicaţie franceză Le Débat, Ţzvetan Todorov publică, în cel mai recent număr care ne-a parvenit, un text excepţional, atît prin i...

Interviu:
Gion Deplazes: Romanşa îmi venea din stomac
de Magdalena Popescu-Marin

M-am întâlnit cu Gion Deplazes în luna noiembrie a anului trecut la Cuera (Chur), capitala cantonului Graubünden, cu un prilej fericit pentru min...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Marele joc La a doua apariţie, revista de dialog cultural Est-Vest-CONTINENT, editată de Centrul de Studii şi Analize Suceava (redactori: Con...

La microscop:
Oamenii de neînlocuit după ce au fost înlocuiţi
de Cristian Teodorescu

Chiar dacă sînt convins că (aproape) oricine poate fi înlocuit mai mult îmi plac cei care se simt de neînlocuit decît cei ce acţionează în numel...


Lista Autorilor din numarul curent