Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:10
(26/03/2010 - 01/04/2010)


Editorial:
„Centrul“ şi „marginea“
de Nicolae Manolescu

Asa-numiţii formalişti ruşi au înlocuit în studiul „evoluţiei" istorice a literaturii criteriul biologic al „vârstelor", generaţiilor ori secolelor,...

Poemul săptămânii:
Sfânta Ecaterina
de Constanţa Buzea

Să simt ceva fără însemnătate ca torsul, şi fără greutate ca somnul şi ca scrisul, ceva care nu doare la unduitoare fără venin, respirând, atingere...

Tema lunii: modele, antimodele, false modele:
Conştiinţele vii
de Ioan BUDUCA

A spune că „tinerii nu mai au modelele de altădată, eroi, artişti, oameni împlinţi profesional sau măcar oneşti" (Nicolae Prelipceanu, România liter...

Cronica Optimistei:
De ce s-a supărat Ion Barbu?
de Ioana Pârvulescu

În 1921, de Crăciun, pe când Ion Barbu se afla la Gottingen, ca să-şi desăvârşească studiile matematice şi trăirile erotice, în ţară îi apărea, în v...


Recenzii
de ---

Ambasadorul de Ionii Mihai Cochinescu Bucureşti, Cartea Românească, ediţia a doua, 2010, 382 p. Alexandru, un tânăr cu un trecut tumultuos, o...

Cronică Literară:
Convergenţă şi divergenţe
de Cosmin Ciotloş

Cartea Monicăi Spiridon (Eminescu sau despre convergenţă) ar părea să cadă peste o idee deja în uz: aceea că imensa cantitate de publicistică a poet...

Inedit:
Poezii
de Aurel Dumitraşcu

Babilonul memoriei sau Biblioteca fără personal - În fiecare sertar era aşezat creierul unui om nu întîmplător încăperile miroseau a ilu...

Cronica Ideilor:
Memorii albinoase
de Sorin Lavric

E un imbold firesc ca, povestindu-ţi amintirile, să te arăţi despot în selecţia lor. Le alegi după plac şi le nuanţezi după voie, şi asta chiar dacă...

Proză:
Castel la Carrara
de Vitalie Ciobanu

Când profesorul de lingvistică s-a dus să vadă cine a bătut în uşa auditoriului, întrerupându-i discursul soporific de la catedră, am avut presimţir...


Unelte de dormit
de Ioan Es. Pop

Cântec de leagăn Mi-au poruncit: mergi cu noi la biserică duminică de duminică. M-am dus şi mi-am pierdut credinţa. Mi-au poruncit: mergi cu noi ...

Restituiri:
O poezie necunoscută a lui Nicolae Labiş
de Nicolae Scurtu

Biografia şi bibliografia poetului Nicolae Labiş (n.1935- m.1956) conţin, încă, unele necunoscute care se cer a fi elucidate spre a întregi imaginea...

Prin anticariate:
Stele
de Simona Vasilache

Două sunt, înrudite doar prin bunăvoinţa metaforei, înţelesurile pe care le acoperă acest plural. Steaua, si stela. Scrisul în stele are, asadar, si...

Păcatele Limbii:
„Încontinuu“ şi „non-stop“
de Rodica Zafiu

Limba vorbită îsi reface permanent, din materiale noi, instrumentele necesare: prepoziţii, adverbe, mărci de superlativ, conectori de diverse tipuri...

Semn De Carte:
Melancolia cunoaşterii
de Gheorghe Grigurcu

Difuză dintotdeauna în materia creaţiei literare, psihologia a devenit în era modernismului una din emblemele acestuia, socoteşte Maria-Ana Tupan, „...

Prepeleac:
O ceartă în tramvaiul 26
de Constantin Ţoiu

"Distinsa pivniţă" literară comentează I cât de slobodă fusese la gură „ticăloasa prăsilă", care îi trădase pe Vlad şi ai săi, când se deghizaseră e...

Arte:
Multiplele faţete ale unei personalităţi
de Liana Tugearu

Neobosit, de zece ani, Răzvan Mazilu ne dăruieste, alături de creaţiile sale de interpret si coregraf, o serie de spectacole concepute de el sau de ...

Cronica Plastică:
Doina Lie, schiţă de portret (II)
de Pavel Şuşară

La celălat pol, dar orien-tînd cercetarea formei şi resursele limbajului în aceeaşi direcţie şi păstrînd poziţionarea polemică faţă de mimetismul sc...

Cronica Filmului:
Profetul, drogurile şi italienii
de Angelo Mitchievici

Arabi, corsicani, egipteni, italieni, negri, marocani etc., niciunde ca într-o pus-cărie aceste delimitări etnice nu devin mai profunde, mai concret...

Avanpremieră editorială:
Vasili Grossman - Viaţă şi destin
de Laurenţiu Checicheş

Viaţă şi destin, considerată una dintre capodoperele literaturii ruse şi universale, este o carte cu o istorie ieşită din comun. Fără a se lăsa desc...

Cartea Straina:
Ca în Psycho au ralenti
de Felicia Antip

După 15 romane în care a descurcat intrigi abil încurcate în prealabil şi a jonglat cu formule literare extravagante, străduindu-se să-şi convingă c...

Meridiane:
Unica necesitate
de Gabriela Melinescu

Stockholmul a devenit la începutul acestui an solar un oraş înzăpezit şi eu mă văd înaintând dimineaţa prin ninsoare, cu toată oboseala acumulată în...

Ochiul Magic:
Actualitatea
de Cronicar

Primul milion de prefeţe Cine spunea că Paul Cernat n-are umor? În numărul 2 al revistei ACADEMIA DE POEZIE (foarte bună de altminteri, cu semnăt...


Lista Autorilor din numarul curent