Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

România Literară Nr:8
(20/02/2015 - 26/02/2015)


Editorial:
125 de ani de la moartea lui Alecsandri
de Nicolae Manolescu

Cel pe care Hasdeu îl socotea mai presus de Eminescu, iar Maiorescu îl aşeza în centrul tabloului junimist este nu numai cel mai de seamă poet din gen...

Poemul săptămânii:
Elegie în februarie
de Ion Horea

Pornit în căutarea de noi itinerarii,
Apuc pe drumul ţării cu nucii tot mai rarii,
În spate cu desaga de cărţi şi manuscrise,
Imaginând prin ...

Actualitatea:
In memoriam Pavel Gătăianţu
de Virgil Mihaiu

Pavel Gătăianţu s-a născut în comuna Sân-Mihai din Banatul Sârbesc în anul 1957. A decedat, fulgerător, la începutul anului 2015. Deşi n-am avut şansa...

Calendar:
Calendar
de Nicolae Oprea

19.02.1633 –s-a născut Miron Costin (m. 1691)
19.02.1864 – s-a născut Artur Gorovei (m. 1951)
19.02.1904 –s-a născut Mircea Vulcănescu (m. 1952)...

Lecturi libere:
Frumoasa epocă
de Gabriel Dimisianu

Ştefan Cazimir şi-a intitulat noua carte La belle époque, precizând, în cuvântul introductiv, că nu va fi vorba în ea de intervalul istoric denumit un...

Cartea de critică literară:
Privirea care înnobilează
de Gabriel Coşoveanu

După cum admitem că o privire ignară echivalează cu o ucidere în efigie, putem afirma că o privire cultivată, iscoditoare şi îndrăzneaţă, poate extrag...

Cartea de proză:
Concentrat de roman cu arome naturale
de Irina Petraş

Apărut în urmă cu un an şi escortat de Ion Bogdan Lefter (care vede în M.D. un „cehovian şi caragialian în reţetă proprie, observator atent al realită...

Cronică Literară:
Monografii (I)
de Cosmin Ciotloş

Treizeci şi patru de ani (1930 – 1964) au trebuit să treacă până când poezia lui Ion Barbu să redevină accesibilă publicului. În parte, pentru că auto...

Poezii:
Poezie
de Liviu Ioan Stoiciu

Uitată din copilărie

Se întoarce din drum, închide şi
deschide
ochii, e adevărat, nu i se pare? Vaca
paşte pe malul
râului morţii. ...

Cronica Ideilor:
Chinuitul
de Sorin Lavric

Eo intenţie augustă ca, adunînd mărturiile pe care gura semenilor le-a rostit despre Dostoievski, să le aduni într-o antologie de evocări făţişe. „Făţ...

Cartea Românească:
Viaţa la ţară
de Daniel Cristea-Enache

La finele anului trecut, am citit cu surprindere un text al lui Marius Chivu, Încă un bilanţ, în care, pe lîngă confundarea lui Tudorel Urian cu Dan C...

Actualitatea:
Metamorfozele bicicletei
de Nichita Danilov

Un lung, nostalgic remember, construit pe trei paliere, prezentprezent, prezent-trecut, trecut-prezent-viitor, punctat cu note de lamento abia ghicit ...

Eseu:
Caragiale – tatăl şi fiul
de Mihai Zamfir

Fiul natural şi primogenit al lui I.L. Caragiale, Mateiu I. Caragiale, a rămas în literatura noastră un scriitor izolat, oarecum rătăcit în epoca sa, ...

Cronica ediţiilor:
C. Stere: „germanofil“, trădător sau vizionar?
de Răzvan Voncu

Am arătat, încă de la primul volum al ediţiei C. Stere – Publicistică, îngrijită de Victor Durnea, că ne aflăm în faţa unui eveniment care ar trebui s...

Poşta redacţiei:
O uitare fără toarte. Cînd o face plopul „amin“
de Horia Gârbea

Cristian Badrajan. Ce „critic constructivă” mai vreţi cu ortografia asta? Gîndu-le (sic!), fii cal bălan:/ Iamă-n (sic!) şaua ta de stele/ Şi mă du pr...

Noul val:
Un roman al maturizării forţate
de Alex. Ştefănescu

Ca să scrii despre romanul Kinderland de Liliana Corobca, trebuie să-l citeşti de două ori. Prima dată te impresionează ca o poveste de viaţă şi nu-l ...

Actualitatea:
O pagină „antieminesciană“, uitată, a lui Vasile Lucaciu
de George Vulturescu

Ironia sorţii a făcut ca „galaxia” antieminescienilor să apară la Blaj, oraşul („fântână a darurilor” numit de Petru Pavel Aron, sau „şcoală a şcolilo...

Semn De Carte:
Donjuanism liric
de Gheorghe Grigurcu

Ceea ce se constată numaidecît în versurile lui Nicolae Leahu este tentaţia unui limbaj abstractizant, compozit, ticsit de aluzii livreşti ducîndu-ne ...

Însemnări:
Însemnări
de Livius Ciocarlie

Închei partea întâi, fără s-o fi citit până la capăt, mi-e totuşi peste puteri, şi trec la partea doua. Fie ce o fi!
Mâna îmi alunecă, întoarce vr...

Arte:
Balet la Operă
de Liana Tugearu

Recitalurile de balet, frecvente altădată în repertoriul Operei bucureştene, au devenit în prezent o raritate, ceea ce ne-a făcut să aş- teptăm cu mul...

Cronica Filmului:
Eroul-biftec semipreparat
de Angelo Mitchievici

Nu ştiu dacă cineva remarcă faptul că prima parte a filmului lui Clint Eastwood este împachetată între parantezele aceluiaşi punct culminant ca o secu...

Anul Nou chinezesc:
Dumnezeu şi viaţa l-au ales pe acela care simte întunericul
de Roxana RÎBU

Discursul lui Yan Lianke la primirea Premiului „Franz Kafka“, 2014

Pe 19 februarie începe Anul Nou chinezesc, un motiv, nu chiar atât de frivo...

Anul Nou chinezesc:
Mei Sheng
de Florentina Vişan

Mei Sheng ( ?- 140 î. Chr.) este autorul a nouă poeme în proză ritmată –genul fu din dinastia Han de Apus (206 î.Hr. -24), între care Cele şapte încer...

Anul Nou chinezesc:
Bufonerie şi virtuozitate
de Elisabeta Lăsconi

Roman popular şi crud

Ţara Vinului confirmă originalitatea şi valoarea operei lui Mo Yan, scriitorul chinez care se află între primii scriitor...

Ochiul Magic:
Ochiul magic
de Cronicar

Apariţii editoriale recente

Fără să simtă nevoia să facă zgomot în jurul numelui său, Grete Tartler, colaboratoarea revistei noastre, îşi cont...


Lista Autorilor din numarul curent

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara