Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:32
(01/08/2014 - 07/08/2014)


Editorial:
Lao Tse şi USR
de Nicolae Manolescu

Ca să înţelegeţi legătura dintre marele filosof chinez Lao Tse din secolele VI-V înainte de Christos, fondatorul taoismului, şi Uniunea Scriitorilor d...

întoarcerea la cărţi:
Pe urmele Luceafărului
de Mircea Mihăieş

Despre Eminescu se scrie, din fericire, continuu, nu doar la noi, ci şi aiurea. Fervoarea fetişistă din urmă cu 10-15 ani dă semne de potolire, iar re...

Actualitatea:
De bello second
de Ştefan Cazimir

Lectura cea mai atrăgătoare, în afara lucrărilor de specialitate, mi-o oferă cărţile de istorie şi, cu precădere, cele despre al Doilea Război Mondial...

Calendar:
Calendar
de Nicolae Oprea

1.08.1883 - s-a născut Pan Halippa (m. 1979)
1.08.1895 - s-a născut I. Valerian (m. 1980)
1.08.1913 - s-a născut Coca Farago (m. 1974)
1.08.1...

Contrafort:
Să nu crezi o pasăre cobitoare
de Mircea Mihăieş

ANew Literary History of America, girată de Greil Marcus şi Werner Sollors, publicată în 2009 de Harvard University Press, oferă, probabil, cea mai sp...

Cartea de proză:
O simfonie animalieră
de Adina Diniţoiu

Veronica D. Niculescu (n. 1968) a debutat în 2004 cu volumul de proză scurtă Adeb (Ed. Limes); în 2008 a publicat volumul de proză Orchestra portocali...

Cartea de poezie:
Decăderea începută din timpul vieţii
de Gabriel Coşoveanu

În reţeta lirică a lui Marian Drăghici intră leacuri pentru cicatrizat sufletul după pierderi personale inenarabile, incantaţii pentru îmblânzirea efe...

Cronică Literară:
„Inimi mari, tinere încă”
de Cosmin Ciotloş

Foarte bună ideea lui Lucian Vasiliu de a-şi reedita Mona-Monada! El se alătură astfel unei serii de poeţi optzecişti de prim nivel1 şi consolidează u...

Poezii:
Poezii
de Elena Ştefoi

Câmp şi cărare

Cunosc pe de rost câmpul
şi mă rătăcesc pe cărare
un pantof desperecheat
alunecând fără martori
dintr-o ladă cu vech...

Actualitatea:
Poeme din turnir
de Aurel Pantea

Gînduri fade. Dispersie lentă. Viaţa interioară: inexistentă. Salut
cunoscuţi vagi. Fără memorie, fără gînduri, fără dorinţă de
acţiune. Întins....

Cronica Ideilor:
Apostrofic şi aporetic
de Sorin Lavric

Cînd savanţii intră în altercaţie doctă, tensiunea dialogului e dată de cruzimea cu care fiecare vrea să- şi învingă adversarul. E ca într-un duel cu ...

ex libris:
Sebastian şi lumea lui
de Mircea Anghelescu

Apariţia Jurnalului lui Sebastian, despre care se ştia demult şi pe care unii îl şi văzuseră, a creat – în 1996, când l-au publicat Gabriela Omăt şi r...

Actualitatea:
Fete pierdute - O celebritate necunoscută (Ana Carenina)
de al. cistelecan

Avem şi noi, nu numai Tolstoi şi ruşii, o Ana Carenina. Spre deosebire de a lor, a noastră e chiar poetă. Din păcate, deşi autoare de trei cărţi - Poe...

uricele şi iscusinţele:
Ilie Constantin – „poetul ca ostatec“
de Andrei Ionescu

Cărţile ştiute şi neştiute ale poetului...

În 1960, când intra în literatură, alături de Nichita Stănescu şi Cezar Baltag, începea un timp al ...

In Memoriam:
Paza bună trece primejdia rea
de Ioan Holban

Întâmplarea a făcut să încheiem „uricul” pentru harţ, hârjoană şi harcea-parcea cu îngerul de pază, cel care veghează cu „mulţime de oaste (harjis) ce...

In Memoriam:
Lumină şi întuneric
de Ioan Holban

George Astaloş a părăsit România în 1971, în acelaşi timp cu Ilie Constantin şi, de atunci, cărţile sale au fost trecute la „fondul special” al biblio...

Restituiri:
Adrian Marino şi unii dintre colaboratorii săi
de Nicolae Scurtu

Un capitol esenţial al biografiei spirituale a istoricului literar şi comparatistului Adrian Marino (1921–2005) îl constituie, desigur, activitatea de...


Constantin Pacea – o retrospectivă
de Catalin Davidescu

Ar fi fost dificil de urmărit traseul unui artist atât de discret, cum este Constantin (Dinu) Pacea, fără să fi avut „probele materiale” ale acestui d...


Socializarea bârfei eterne
de Daniel Ilea

Monte Medio performance* este un spectacol prin excelenţă postmodern, un experimentsinteză: text, muzică preclasică, imagine, mimică şi voci preînregi...

Artişti în expoziţie:
Jurnal estival secvenţial
de Petre Tănăsoaica

Muzeul Naţional de Artă Contemporană pare debranşat de la relaţia cu publicul şi aşteaptă instalarea noului director. Pasul de trecere se face pe unde...

Meridiane:
Mărturisiri la rupere de vremi şi cutremur de destine
de Leo Butnaru

Romanul memorialist-eseistic Pe mine mie redă-mă este documentul unei stări de spirit în deschidere spre lume, spre înţelegere, în trecerea ei, cu înc...

Avanpremieră editorială:
Care Santos Aerul pe care îl respire
de Cornelia Radulescu

CARE SANTOS s-a născut în 1970, în oraşul Mataro din apropierea Barcelonei. A scris de la vârsta de opt ani, câştigând prima competiţie literară la 14...

Meridiane:
Scriitori de limba engleză în România contemporană
de Mihaela Mudure

Cu excepţia unor personalităţi canonizate, de felul lui Eugen Ionescu, Emil Cioran sau Norman Manea, Andrei Codrescu, din generaţia mai tânără, marea ...

Meridiane:
Meridiane
de ---

Fără cărţi neterminate

Din colaborarea dintre Editura Penguin şi o agenţie braziliană de publicitate, a ieşit o campanie de încurajare a lectu...

Actualitatea:
Ochiul magic
de Cronicar

O instituţie de cultură în pericol

În revista 22 (nr. 29) citim un interviu cu directorul recent numit al Muzeului Literaturii Române, Ioan Cr...


Lista Autorilor din numarul curent