Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Cerşetorul De Cafea:
Întîmplare de Emil Brumaru


Deodată, roua-mi sparge ochii,
Aud tiptil sosind un înger.
Caut să scăp de el şi-n fugă
Mîinile-mi grele mi le-nsînger.
Şi-o rană e în tot ce pipăi,
zidu-i chircit, uşa-i cleioasă,
cuiele cresc din duşumele,
crinii sorb camera-ntr-o vază
Şi-n gură simt gust vechi de soare,
Creierii-mi ard iar în răsfrîngeri.
Deodată roua-mi sparge ochii
Şi-aud sosind flămînd un înger...