Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Arte:
nopţile cu poveştile şi visele lor de Marina Constantinescu

cîndva, de mult, un rebel s-a ascuns în sufletul meu. Nu m-a întrebat dacă aş mai avea loc şi pentru el. Dacă nu e vreun pericol interior să se ciocnească de cuvintele mele ascuţite şi grave, dacă nu cumva se poate rătăci printre incertitudinile şi fricile mele, dacă suma negaţiilor mele o poate concura pe a lui, dacă se poate odihni în zgomotul lacrimilor care se prăvălesc în hău ca de la înălţimea Niagarei, dacă fragilitatea lui nu se vede prea clar în lumina Lunii care ajunge în sufletul meu, dacă puterea lui nu este ameţitoare pentru mine, dacă toate personajele lui acceptă atîta înghesuială printre întîmplările din viaţa mea. Dincolo de timp, în sufletul meu există un locatar permanent. Pentru mulţi din afara regatului meu, a fost mai mereu un tip incomod. Imprevizibil. Un tip cu gesturi clare, categorice, brutale, cu un fel tranşant şi oarecum nenegociabil de a-şi spune un punct de vedere, un artist cu păreri pe scenă şi în afara ei, de multe ori subiectiv şi recalcitrant. Taciturn ca să lase loc izbucnirilor şi furtunilor. Glaciar ca să aibă ce topi tandreţea. Un artist, însă, fragil şi vulnerabil, în ciuda tuturor aparenţelor, devotat, fidel, naiv, un copil necrescut, cu ochii mari, deschişi, privind în jur cu pasiune şi curiozitate, lăsînd să-l pătrundă miracolul. Al vieţii, al scenei, al iubirii, al prieteniei, al dedicaţiei, al întîlnirilor. Poate că şi de asta are atîta forţă să o ia mereu de la capăt. Cu fiecare dimineaţă, cu fiecare repetiţie, cu fiecare text, cu fiecare spectacol, cu fiecare „nu“ pe care îl rosteşte apăsat şi sever devierilor de la ce este normal. De fapt, el este omul care adoră normalitatea. Liniile clare, ferme, dar şi cele mai aiuritoare propuneri pentru salturi mortale dacă sînt motivate simplu, cu un firesc al cuvintelor cele mai banale. Asta îi dă siguranţă. Poate să facă, atunci, roluri şi zboruri fantastice pentru că el crede că aşa e normal. Pentru că nu complică, simplifică. Pentru că tace cînd trebuie ca să audă răspunsurile care îl pot conduce afară din orice labirint sofisticat. Uneori îl cheamă Caliban sau Ivan Kuzmici, alteori, Pelasgos sau Lear sau Richard al II lea sau Goring-Hubby, Serebreakov, Fetisov, Jevakin, Bubnov sau Jamie, Bottom, Serebreakov, Pampon... Bérenger Întîiul, Regele... Cîte lumi şi-au făcut loc în sufletul meu, aduse, încet, încet de acest locatar disciplinat, riguros şi rebel, visător de nevindecat, taciturn, de neoprit cînd are ceva esenţial pentru el de spus, care te salvează din furtuni şi e fericit de cîte ori ascultă liniştea.

Nu ştiu cînd l-am cunoscut pe Victor Rebengiuc. Mi se pare că de mult de tot a început călătoria asta pe tot felul de suprafeţe line sau accidentate, pe dealuri şi munţi cu lumină binecuvîntată, într-un mic şi tăcut popas în care privim amîndoi cum se sparg apele de un mal, în tenebrele întunericului prea comod instalat în gînduri, reflexe, laşităţi, spaime, pe tot felul de scene, în tot felul de ficţiuni şi în tot atîtea realităţi. Sau în amestecul lor. Uneori mă trezesc într-o gondolă pe Canal Grande. Aud numai apa cum clipoceşte, boscorodeşte, cleveteşte, murmură, plescăie. Alteori mă văd dormind pe o banchetă, într-un tren ciudat, primitiv, dar încăpător pentru poveştile noastre din care sînt trezită brusc, în gara Buşteni, ca să văd Crucea de pe Caraiman şi Bucegii mei care înţeapă cerul senin şi răbdător. Ori de cîte ori ajung la Roma îl simt lîngă mine. Agitat, curios, fremătînd ca un tînăr în faţa minunilor Dumnezeieşti, făcînd zeci de kilometri într-o zi ca să cuprindă necuprinsul. Furişată în sala „Grădina Icoanei“ de la „Bulandra“ anilor nouăzeci, mă uit ce poate să facă cu şi din Culea-Fundulea, ţesător, devenit Bottom cel viril şi dorit. Îl urmăreşte pe Ciulei aşa cum o fac marii muzicieni cu marii dirijori. Este sedus şi înaripat, fără urmă de astîmpăr, dominat de vitalitate, cu un instinct treaz, cu o disciplină bine calculată. Se nasc scene atît de naive, de un comic imens, irezistibil, inepuizabil, parcă, scene onirice, fantastice, cînd Shakespeare dezleagă limbile, Ciulei biciuieşte imaginaţia, cînd nu-ţi mai dai seama pe unde te afli, dacă nu eşti şi tu în pădurea magică a unei nopţi de vară, îmbătat de mirosuri de ierburi ciudate, care-ţi dau puteri halucinante în toiul solstiţiului de vară. S-a întors la Craiova şi la Teatrul Naţional de acolo după aproape patruzeci de ani de cînd l-a urmat pe Vlad Mugur şi pe cei mai mulţi colegi ai lui din promoţia 1956. Generaţia de aur. Cu Cozorici, Rauţchi, Amza Pellea, Sanda Toma, Titi Rucăreanu, Sanda Băncilă. Acum a venit după un alt regizor, şi nu numai, în care crede: Silviu Purcărete. Pe străzile cenuşii ale Craiovei din 1994 ţîşneau culori din toate amintirile lui. Şi căldură. Şi emoţie. Cădea în timp şi îşi lua de departe energie, mister, forţă, farmec, rezistenţă şi, iarăşi, disciplină. Într-o noapte, la Avignon, în spaţiul magic al Carierei de la Boulbon, mi s-a părut că Pelasgos al lui coboară din ceruri pe o dîră lăsată neglijent şi incert de Lună pe pămînt. Înainta încet sub povara celor cincizeci de pelerine ale celor cincizeci de danaide. Simţeam că acea greutate mă încovoia dureros şi pe mine. S-a oprit. Am crezut că nu mai poate. Am vrut să sar de sus, de pe ultimul rînd de gradene. Purcărete m-a prins de mînă şi mi-a spus scurt „Ce te-a apucat? Victor controlează tensiunea din aer şi respiraţia fiecărui spectator!“ M-am ghemuit şi am plîns de ruşine că m-am îndoit o fracţiune de secundă de Puterea şi de Nebunia lui pe scenă.

Mă gîndesc la tot ce mă leagă de el. De toţi cei care mai sînt... Mariana, Tudor, Mircică, Viorica, Radu, Lucian, Silviu, Yura, Andrei... Luca... de toţi cei care nu mai sînt... Vlad, George, Amza, Vasile Niţulescu, Olga, Gina, Liviu, Gigi, Marinuş, Titi, Valerică, Michetta, Poldi...

M-am dus prima oară la „Regele moare“ de la Teatrul Naţional din Bucureşti cu cele mai mari emoţii pe care le-am avut în ultimii ani. La fel şi a doua oară, şi a treia. Nu am simţit niciodată, în vreo montare, dimensiunea poetică din această piesă complicată, filosofică şi metafizică a lui Eugène Ionesco, aşa cum am simţit-o acum, aş spune în special datorită interpretării lui Victor Rebengiuc – Béranger Întîiul, Regele – şi a Marianei Mihuţ, Regina Marguerite, prima soţie a Regelui. Joc foarte modern, suplu, flexibil, acut, la amîndoi, şi foarte diferit. Regizorii Andreea şi Andrei Grosu au mizat pe aceste nume, iar teatrul românesc, spectatorii au cîştigat una dintre cele mai tulburătoare experienţe teatrale. Fiecare cuvînt rostit îţi rămîne înfipt în creier. Nu doar ideile sau sensul cuvintelor lui Ionesco. Totul este dramatic, pe muchie de cuţit, pe viaţă şi pe moarte, replicile plutesc prin aer şi coboară adînc în suflet. Ludicul sporeşte tensiunea, jocul, joaca. Fiecare poartă în el un Rege, adevărul şi minciuna, degradarea, fiecare dintre noi este prizonierul prejudecăţilor, al metafizicii şi al inocenţei, al viselor şi neputinţelor. Fiecare poate să fie captivul propriului regat. Absenţa devine Prezenţă. Béranger se recompune şi se ridică din letargie. Din somn. Din veghe. Din tronul-mormînt. Vede altfel. Aude clar ce i se spune: „Rege, am vrea să vă anunţăm că veţi muri“. Întreabă: „Poporul meu ştie că mor?“ Şi ştie că nu se mai poate ajuta. Roagă Soarele să-l ajute „O, soleil, aide moi soleil, chasse l’ombre, empèche la nuit. Soleil, soleil, eclaire toutes les tombes, entre dans tous les coins sombres et les trous et les recoins, pénetre en moi.“... Doamne!... Ce şi cum rosteşte Victor Rebengiuc este cît o şcoală mare de actorie. Cît o Lecţie de Teatru Mare. Cît o viaţă plină cu de toate, cu încercări, cu extaz şi bucurii, cu solitudine, cu desprinderea de ceilalţi, cu ce este greu şi adevărat fiinţei, cu imponderabilitatea fragilităţii din om, cu faptul de a trăi singur, etern, în deşertul fără frontiere, cu ce crezi şi speri că e iubire... sau nemurire... sau glorie... sau deşertăciune. Clipă sau eternitate. O dată l-am urmărit doar pe Victor Rebengiuc în acest Béranger. Altă dată, doar pe Marguerite, Regina Marianei Mihuţ. Înălţare şi coborîre. Replică, plan de ascultare. Oare cine mai respiră? Acest Béranger frămîntă scena, este tulburat şi speriat, moare şi învie, este Zeu şi Om, se îndoieşte, îngenunchează, plînge, se tînguie şi speră, moare... Fiecare cuvînt este povară şi uşurare. În acelaşi timp. Rigoare. Calcul matematic. Nebunie. Frică. Credinţă. Această Marguerite a Marianei Mihuţ, Regina lui dintîi, îl poartă pe ape. Le desparte şi le îmblînzeşte cu forţa şoaptelor ei. Cu forţa harului ei. Vine spre noi. Înaintează. Uşor. Păşeşte pe ape. Uşor. Şi Regele nu mişcă, nu respiră în spatele ei. I se abandonează...

nu am ştiut niciodată să-i spun cît îl iubesc. El timid, eu, timidă. N-am ştiut niciodată să le spun cît îi iubesc. Tîmpită pudoare, uneori. M-am străduit ca unele gesturi să vorbească ele despre dragostea mea. Despre respect. Despre admiraţie. Am învăţat să convieţuiesc cu Victor, rebelul din sufletul meu şi să călătoresc cu ea, cu Mariana, una dintre cele mai frumoase şi mai senzuale femei, prin vîltoarea apelor de pretutindeni. Un Rege. O Regină.

Azi, 10 februarie, Victor Rebengiuc împlineşte 85 de ani. Şi sîntem împreună!

„E nebunie
spune raţiunea
Este ceea ce este
spune iubirea
E nenorocire
spune judecata
Nu e decît durere
spune frica
E fără perspective
spune înţelepciunea
Este ceea ce este
spune iubirea
E ridicol
spune mîndria
E necugetat
spune prudenţa
E imposibil
spune experienţa
Este ceea ce este
spune iubirea“

(Erich Fried. Traducere de Grete Tartler)

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara