Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Calendar:
Noiembrie de Gabriela Ursachi


"Vizionar estetic al existenţei", un Odobescu mai palid în oglinda veacului de hotar, Petru Comarnescu (23 nov. 1905 - 27 nov. 1970) punctează temeinic, dar fără anvergura capodoperei în mai toate domeniile culturii: eseu, critică literară şi de artă, filozofie, estetică, teatru (prin anii '30 este inspector general la Direcţia teatrelor), traduceri şi, în sensul cel mai grav al efemerului, publicistică. Din paginile sale de jurnalist conştiincios - se estimează că acestea ar fi în jur de cinci mii - se conturează o personalitate cu vădit spirit organizatoric (întemeiază reviste, se ocupă de conferinţe - dezbateri, conduce, ca lider de generaţie, gruparea ,Criterion", organizează, pînă spre sfîrşitul vieţii, importante expoziţii de artă), dar şi un gînditor neoclasic care tinde, cel puţin declarativ, spre ,academismul" de tip Tudor Vianu. Interesant mi se pare, din toate punctele de vedere, Jurnalul dintre anii 1931 şi 1937, o mărturie a neaşezării valorilor spirituale din interbelic, dar şi un Bildungsroman de ocazie, cu ,personaje" extrem de vii în evocare şi tot atît de active în faptul de cultură: Mircea Eliade, Eugen Lovinescu, Mihail Sebastian, Constantin Noica sau Mircea Vulcănescu. Generaţia aceasta atît de dotată intelectual, ,cu merite şi infamii pe măsură", nu reuşeşte coagularea ideologică, ci dimpotrivă: zgîndără orgoliile ,bătrînilor" (Iorga, Ibrăileanu, Lovinescu), negîndu-le capacitatea de adaptare la vremurile noi, retează ,mijlocaşilor" elanul eroic de combatanţi într-o conflagraţie mondială (lui L. Blaga, Cezar Petrescu, Camil Petrescu, Perpessicius şi atîtor alţii le este demolată credinţa în ,sensul" războiului, în evident paralelism cu ,valorile pur spirituale"), considerîndu-se doar pe ei, tinerii, un fel de ,apostoli" ai purificării moravurilor, gata să deschidă un nou capitol în istoria ţării. Studiul lui Z. Ornea Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al treilea ţine cu greu balanţa obiectivismului necesar, lucru cu folos şi pentru amatorii de memorialistică şi adevăruri ,la cald". Oceanografia lui M. Eliade, acel Nu răspicat al lui E. Ionescu, Jurnalul propriu-zis al lui M. Sebastian demonstrează, o dată în plus, că generaţia lui Petru Comarnescu trăieşte sub apăsarea ideii de ratare, sub imperiul unui distinguo obligatoriu, fapt ce duce la serioase dereglări de comunicare între turnuri de fildeş cu podurile de acces veşnic ridicate. Notele tînărului Comarnescu pentru un atît de dorit, dar nerealizat ,roman" al generaţiei sale conţin microportrete lămuritoare: ,Cioran e inteligent, dar suferă şi e fatalist istoricist", T. Vianu apare ca ,bine informat, bun gînditor, deşi puţin greoi prin vroitul său academism", E. Ionescu este bănuit de a fi apucat drumul ,lichelei talentate", zeflemeaua acestuia la adresa lui Arghezi fiind împănată cu ,ţigănisme româneşti", în timp ce Dinu Noica, bunul său prieten, îşi dovedise cu prisosinţă maturitatea în gîndire, avînd la 18 ani mintea unuia de 40. Cu Dan Botta înoată la ,Lido" sau la ştrandul Kiseleff şi discută filosofie, pe Emil Botta îl consideră ,excepţional" ca actor, dar şi ca om şi îi va prefaţa, prin anii '60, volumul intitulat Poezii. Este prins, la rîndu-i, în păienjenişul de impresii, nu întotdeauna favorabile, al celorlalţi: M. Eliade îi reproşează ,sentimentalismul moldovenesc", M. Polihroniade îl numeşte, într-o polemică, ,bacil cultural", iar G. Călinescu apostrofează întregul grup de tineri insurgenţi că iscă scandal şi ,conturbă seninătatea literelor româneşti". Pe Comarnescu îl găseşte ,inteligent şi simpatic", dar îi displace profund rolul lui de ,organizator al celei mai detestabile insurecţii de colegieni". Rolul reputatului publicist interbelic nu este de neglijat în orice act de promovare culturală şi este bine subliniat în Nu-ul lui E. Ionescu, chiar dacă acesta adoptă stilul ironistului incurabil: ,Aspirantul literar trebuie să fie calm, răbdător, supus şi ascultător. Trebuie să asiste în primele bănci, la conferinţele hebdomadare organizate de societatea ,Criterion" şi să-l aplaude pe d. Petru Comarnescu. Va face în aşa fel încît să aplaude ultimul, în picioare, pînă se va enerva sala, pînă va observa şi se va bucura d. Petru Comarnescu şi se va irita d. Paul Sterian. Pe Calea Victoriei, la ,Capşa" unde, în mod inevitabil, va avea o regulată frecvenţă, la ,Corso", trebuie din nou să-l salute pe d. Petru Comarnescu, chiar şi mai ales dacă nu îl cunoaşte personal. D. Petru Comarnescu îi va răspunde, la început, aferat, dar amabil şi, odată şi odată, se va opri şi-i va adresa cuvîntul. Aspirantul va trebui să-i răspundă cuviincios, admirativ şi (...) mai ales să-l asculte, în tăcere, cu capul gol, pe d. Petru Comarnescu vorbind, vorbind, vorbind, vorbind." Am citat o mare parte din acest Itinerar tocmai pentru a învia, măcar pentru o clipă, atmosfera culturală a Bucureştiului interbelic, adevărat ,viespar" ce-şi distilează veninul în subtile controverse, între ,Capşa" şi ,Corso", între o masă de protocol şi una de petrecere autentică. Chiar dacă jurnalistul însuşi încearcă a se delimita de tinerii intelectuali, nu o dată petrecăreţi, printr-un ingenios calambur: ,Sunt un om al lumii şi nu un om de lume", iată cum se petrec, după conferinţe extrem de solicitante, micile ,descărcări" la cafenea: ,Am făcut dansuri de caracter, am boxat cu Vulcănescu cu şoşonii în mînă".

Petru Comarnescu este licenţiat în Drept, dar şi în Litere şi Filosofie, demonstrîndu-şi de timpuriu înclinaţiile de teoretician în general şi de comentator al Specificului românesc în cultură şi artă în special. După o bursă în S.U.A. (1929-1931), susţine teza de doctorat la Universitatea Southern din California, tradusă în limba română tîrziu, după cincisprezece ani, sub titlul de Kalokagathon (kalon = Frumos şi agathon = Bine). Fuziunea benefică dintre etic şi estetic devine un ideal şi totodată un imperativ pentru viaţa care se cere vieţuită, dar şi educată atent: ,Creează-te astfel încît toate acţiunile tale, în toată varietatea experienţei tale, să fie o unitate armonioasă, dreaptă şi frumoasă pentru tine însuţi şi pentru ceilalţi".

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara