Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Restituiri:
Noi contribuţii la bibliografia lui Virgil Ierunca de Nicolae Scurtu

Bibliografia istoricului şi criticului literar, eseistului, poetului şi memorialistului Virgil Ierunca (1920 -2006) este imensă, deosebit de valoroasă şi, de aceea, se impune a fi cercetată, sistematizată, adnotată şi publicată în câteva tomuri, ce vor demonstra dimensiunea şi profilul unui autentic intelectual a cărui voce, timp de o jumătate de secol, s-a impus în alt spaţiu cultural.
Publicistica sa literară şi nonliterară se cuvine a fi investigată şi publicată în întregime întrucât, pentru cei mai mulţi dintre contemporanii săi, este complet necunoscută.
Virgil Ierunca a fost şi un excepţional epistolier, autor al câtorva mii de epistole, trimise familiei, prietenilor şi scriitorilor din ţară, din Europa şi din alte părţi ale lumii, şi în care se găsesc, întotdeauna, preţioase informaţii de istorie literară, culturală, socială şi politică.
Revelatoare sunt epistolele trimise lui Mircea Eliade, Constantin Virgil Gheorghiu, Geo Dumitrescu, Alexandru Busuioceanu, Emil Turdeanu, Emil Cioran, Constantin Noica, Alexandru Ciorănescu, Horia Stamatu, N.I. Herescu, Vintilă Horia, Mihai Fărcăşanu, Mircea Popescu, Perpessicius, Ioan Petru Culianu, Dumitru Micu, Marin Sorescu, N. Steinhardt, Vasile Spiridonică, Marin Bucur, Nicolae Florescu şi multor altora.
Important pentru istoria literară este faptul că aceste misive nu s-au rătăcit sau pierdut şi că, într-o zi, vor fi adunate, adnotate şi publicate în câteva corpusuri de documente, atât de necesare pentru elucidarea unor momente din evoluţia literaturii contemporane.
Restituim, aici, pentru întâia oară, epistolele trimise lui Perpessicius, poetei Victoria Ana Tăuşan (n. 1937) şi istoricului literar Marin Bucur (1929-1994), pentru care Virgil Ierunca a manifestat o preţuire specială, atât pentru opera lor, cât şi pentru atitudinea pe care au avut-o faţă de regimul abuziv şi totalitar de la Bucureşti.
Articolele şi intervenţiile radiofonice ale lui Virgil Ierunca şi ale Monicăi Lovinescu privitoare la cărţile Victoriei Ana Tăuşan şi ale lui Marin Bucur sunt elaborate, temeinice şi surprind, cu acuitate, rostul şi valoarea lor în evoluţia poeziei şi a istoriei literare contemporane.

*

[Paris, 17 ianuarie 1968]

Stimate domnule Panaitescu,

Foarte mişcat de scrisoarea dumitale, te rog să primeşti din partea mea şi a Monicăi Lovinescu toate urările de bine pentru soţia dumitale.
Am fi încântaţi să primim volumele din ediţia de autor1. Urmărim îndeaproape fenomenul românesc, dar nu ne îngăduim să vă solicităm altceva, deoarece ar trebui să vă propunem şi noi cărţi franceze şi, deocamdată, trecem printr-un fel de „strâmtoare”... financiară.
Ne amintim cu drag de articolele dumitale savante din domeniul literaturii italiene şi franceze, bineînţeles de cele publicate cu ani şi ani în urmă.
Încă o dată mulţumiri şi toate cele bune familiei Perpessicius de care ne simţim foarte ataşaţi.
Cu toată prietenia,
Virgil Ierunca

[Monsieur Panaitescu-Perpessicius, Strada Mihai Eminescu, nr. 122, Raionul 1 Mai, Bucarest, 9, Roumanie; Expeditor: Virgil Ierunca, Boîte Postale, 66, Saint-Ouen (Seine). France]

*

Paris, 18 ianuarie 1978

Prietenii noştri scumpi,

Bine aţi venit! Ne-aţi făcut o surpriză extraordinară, pentru că nu mai ştiam nimic despre voi.
Suntem prinşi şi ocupaţi mai mult ca oricând, însă sper ca măcar eu să fac un salt până la Bochum în iunie să vă revăd. Sper că staţi mai multă vreme în Germania.
Cum să vă mulţumesc pentru daruri? Aş dori să ştiu dacă pot vorbi la radio despre cartea2 Victoriei Ana Tăuşan, pe care o preţuiesc, şi eu şi Monica, mult. Ea e poezie şi-n existenţă şi în scris.
Îţi mulţumesc, domnule Marin Bucur, pentru datele despre Cioculescu, de multe ori îl înţep în emisiunile mele, pentru că îi cunosc „caracterul”.
Eu am cărţi de o parte pentru voi. Spuneţi dacă vi le pot trimite la Bochum. Vă interesează Soljeniţîn. Scrieţi-mi de ce cărţi aveţi nevoie.
Nu am, bineînţeles, nici volumul IV din Caiete3, nici Dicţionarul de rime4. Dar nu cred că trebuie să continuaţi să ne copleşiţi cu daruri.
Cred că aţi auzit de atentatul5 împotriva Monicăi. Era să-şi piardă viaţa. A scăpat ca prin minune. Acum e complet restabilită. Se odihneşte la munte până la sfârşitul lunii.
De altfel mă voi duce şi eu peste două zile să petrec cu ea măcar o săptămână.
Să nu uitaţi dragostea pe care v-o purtăm.
Încă o dată, bine aţi venit,

Virgil Ierunca

[Profesor Marin Bucur, Laerholzstrasse, 73, Bochum 4630 – Allemagne Fédérale – Expeditor: Virgil Ierunca, Boîte Postale 255, Paris 19e, France].

*

Paris, 30 aprilie 1978

Dragi prieteni,

Am primit azi scrisorile. Şi am fost atât de întristaţi de singurătatea în care vă zbateţi.
Ceea ce se întâmplă cu poezia Victoriei Ana Tăuşan în România e un scandal pe care nu mi-l pot închipui.
Ceea ce mi se pare extrem de grav este opacitatea unor critici nu lipsiţi de antene. Am să-mi exprim şi nedumerirea şi revolta în cronica pe care o voi face în vară la Europa liberă6.
Şi eu şi Monica – nu e la Paris în clipa de faţă să vă scrie –, vedem în V[ictoria] A[na] Tăuşan unul dintre cei mai autentici poeţi din ţară. Iar pecetea morală a atitudinii ridică poezia sa în spaţiul adevărului.
Acestea sunt simple consideraţii, în fugă, pe deasupra prieteniei şi dragostei pe care v-o purtăm. Şi suntem mândri de prezenţa unor astfel de oameni în peisajul mânjit de atâtea eclipse ale literaturii actuale.
Dragă domnule Marin Bucur, voi înmâna mâine seară afişul lui Eugen Ionescu. Ţi-am trimis volumul I de Amintiri de Mircea Eliade, pentru simplul motiv că nu există un al doilea. Mircea Eliade nu e în clipa de faţă la Chicago. Ceea ce explică lipsa de răspuns.
Cu poşta de azi v-am trimis şi Les Cahiers de l’Herne7, închinat lui Eliade, apărut acum câteva zile.
Îmi pare rău că plecaţi aşa de repede. Pe la sfârşitul lui mai, aş fi putut face un salt la Bochum să vă îmbrăţişez.
Acum nu pot, sunt prins cu o lucrare urgentă la Centre National de la Recherche Scientifique, unde muncesc într-un ritm prea obositor pentru mine care trebuie să fac în acelaşi timp o mie de proze politice.
Vă urmăm tot binele, fără să ne pierdem speranţa că ne vom vedea cu alt prilej.
Cu toată dragostea,

Virgil Ierunca

[Monsieur et Madame profesor Marin Bucur, Laerholzstrasse, 73, Bochum 4630 – Allemagne Fédérale; Expeditor: Virgil Ierunca, Boîte Postale 255, Paris 75922 Cedex 19, France].

*

Paris, 26 octombrie 1992

Dragă prietene,

Îţi mulţumesc, şi eu şi Monica, pentru darurile pe care ni le-ai trimis prin bunăvoinţa doamnei Monica Spiridon. Tot prin dşomniaţsa îţi trimitem şi noi câteva documente.
Îmi pare bine că am găsit numă- rul 1 din Fiinţa Românească. Ceea ce nu credeam, dat fiind haosul din biblioteca şi arhivele mele care au năpădit şi garajul şi podul casei.
Din Caiete de dor e tot ce am descoperit. Adaug la ele alte texte care ţi-ar putea folosi, mai ales cele din Limite care dezvăluie multe lucruri ocultate şi în exil şi în ţară.
Vă urmărim foarte greu fiindcă, deşi abonaţi la mai multe publicaţii printr-o agenţie americană, cele franceze au refuzat, nu primim mai nimic.
Vă îmbrăţişăm pe amândoi, cu toată prietenia

Virgil Ierunca

P.S.
Din puţinele texte poetice reţinute pentru o carte a mea ce urmează să apară la Humanitas, n-am uitat-o, cum au făcut toţi criticii, pe Victoria Ana Tăuşan.


Note
Originalele acestor epistole, inedite, se găsesc în Biblioteca Academiei Române – – cea către Perpessicius – şi în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureşti – cele trimise Victoriei Ana Tăuşan şi lui Marin Bucur.
1. Perpessicius – Opere. [Volumul] 1–2. [Bucureşti], Editura pentru Literatură, 1966–1967, 320 pagini (1) şi 467 pagini (2).
2. Victoria Ana Tăuşan – Cartea nopţilor. [Bucureşti], Editura Albatros, [1977], 68 pagini.
3. Caietele Mihai Eminescu. Studii, articole, note, documente, iconografie şi bibliografie prezentate de Marin Bucur. [Volumul] IV. Bucureşti, Editura Eminescu, 1977, 308 pagini.
4. Mihai Eminescu – Dicţionar de rime. Ediţie îngrijită de Marin Bucur şi Victoria Ana Tăuşan. [Bucureşti] Editura Albatros, [1976], 712 pagini. (Dicţionarul Albatros).
5. În ziua de 18 noiembrie 1977, la ordinul lui Nicolae Ceauşescu, securitatea din România, ajutată de mercenari palestinieni, încearcă să o asasineze pe Monica Lovinescu în faţa locuinţei sale din Paris, deoarece devenise incomodă pentru regimul autocrat de la Bucureşti.
6. Virgil Ierunca – Recensământul luminii în Subiect şi predicat. Bucureşti, Editura Humanitas, 1993, p. 140–145. [Este una dintre cele mai temeinice exegeze despre opera poetei şi traducătoarei Victoria Ana Tăuşan].
7. Les Cahiers de l’Herne: Mircea Eliade. [Paris, Editions de l’Herne, 1978], 413 pages.

· Pentru întregirea şi nuanţarea informaţiilor, cititorul interesat poate consulta, cu un real folos, cartea istoricului şi criticului literar Florin Manolescu – Enciclopedia exilului literar românesc. 1945–1989. Scriitori, reviste, instituţii, organizaţii. Ediţia a doua revizuită şi adăugită. şBucureştiţ, Editura Compania, ş2010ţ 830 pagini.