Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Meridiane:
În Orientul Apropiat, cu multe secole în urmă de Edward Sava

Muzeul Metropolitan din New York are ca niciun altul experienţa şi capacitatea organizatorică care să-i îngăduie să pună în lumină, cu ajutorul unor exponate împrumutate din toate colţurile lumii, un anumit cadru istorico-geografic. Mai multe expoziţii de anvergură organizate recent şi-au propus să accentueze aspecte mai puţin cunoscute ale istoriei multimilenare a Orientului Mijlociu. Punând în evidenţă trăsături comune ale unor civilizaţii disparate, manifestările au adresat implicit şi dezastruoasa situaţie actuală a acestei părţi a lumii.

Importanţa culturală a celor trei secole scurse de la moartea lui Alexandru Macedon (323 î. C.) la bătălia de la Actium (30 î. C.) şi cucerirea Egiptului ptolemaic de către romani a fost adesea minimalizată. Lăsându-şi amprenta pe un teritoriu uriaş, de la izvoarele Indului la stânca Gibraltarului, civilizaţia elenistică nu este doar o placă turnantă între cultura clasică greacă şi cea romană dar şi o extraordinară împletire de influenţe occidentale, mediteraneene şi orientale. După prăbuşirea imperiului persan, trupele şi administraţia lui Alexandru au implantat elemente ale civilizaţiei greceşti într-un sol fertil, adoptând în acelaşi timp acele caracteristici ale unor culturi autohtone, „barbare”, care li se păreau meritorii. Acest proces de hibridizare a continuat câteva sute de ani în regatele guvernate de Diadohi, generalii lui Alexandru, şi urmaşii lor. Departe de a fi o perioadă de decădere culturală, elenismul, termen definit de Johann Gustav Droysen la mijlocul secolului al XIX-lea, este o verigă esenţială a lanţului evolutiv al civilizaţiei occidentale. Răspunzând comenzilor patricienilor romani, meşteşugari din lumea elenistică au produs mii de copii după statui clasice păstrând astfel aceste imagini pentru posteritate. Totodată, aşa cum o dovedeşte selecţia de la Metropolitan, ei au creat o serie de piese de mare originalitate, de la podoabe la sculpturi în marmură şi bronz… Există trăsături ale artei elenistice care o aproprie, neaşteptat, de creaţii mult mai târzii. Artiştii perioadei conferă realizărilor lor un patos ce nu caracteriza sculptura clasică grecească. Mai mult, sădind îndoieli în privinţa acurateţei percepţiilor senzoriale ale privitorului, ei au modificat, precum mulţi creatori ai secolului al XX-lea, raportul dintre acesta şi opera de artă pe care o are în faţă.

Dintre toate statele elenistice, Pergamul a avut o soartă aparte. Aliat fidel al Romei în timpul dinastiei attalide, devenit provincie romană în 133 î.C., oraşul-cetate a păstrat intacte structurile monumentale din perioada sa de glorie, devenind un important punct de convergenţă între civilizaţia elină şi cea romană. După secolele de uitare, importanţa culturală a Pergamului a fost reafirmată la sfârşitul secolului al XIX-lea când, în urma săpăturilor arheologice germane, imensul altar construit în prima jumătate a secolului al II-lea î.C., în timpul domniei lui Eumenes al II-lea, a fost reconstruit într-un muzeu berlinez. Profitând de faptul că Pergamon Museum este închis pentru o perioada de renovări, Metropolitan-ul a făcut din împrumuturile aduse de la Berlin nucleul unei manifestări dedicate civilizaţiei elenistice. Faimoasa serie de basoreliefuri care istorisesc lupta dintre zeii Olimpului şi titani a fost, fireşte, invocată doar prin mici fragmente şi panouri fotografice. Au trecut însă Atlanticul porţiuni destul de semnificative aparţinând unei frize secundare, reprezentând naşterea şi copilăria lui Telephus, fiul lui Heracle şi întemeietorul mitic al cetăţii… Expoziţia „Pergamul şi regatele elenistice ale lumii antice” a fost mai puţin o manifestare tematică şi mai mult o înşiruire de obiecte de o excepţională calitate: bijuterii, fragmente de mozaic, vase din sticlă sau aur, sculpturi din bronz. Un singur exemplu: cameele aduse de la Viena şi Atena, mărturii ale rafinamentului atins de meşteşugarii epocii care au preluat din Mesopotamia şi au desăvârşit arta dăltuirii unor mici pietre semipreţioase.

Superbe realizări individuale – ceramică, textile, dantelării incizate în lemn, stuc sau metal – au „ancorat” şi expoziţia „Curte şi Cosmos” dedicată civilizaţiei selgiucide care şi-a făcut destul de brusc apariţia în aproximativ acelaşi spaţiu geografic un mileniu mai târziu. Într-o perioadă relativ scurtă, 1038-1307, o arie din vestul Asiei, cuprinsă între Iran şi Anatolia, a fost profund transformată de urmaşii direcţi şi indirecţi ai legendarului Selgiuc. Deveniţi protectori ai califatului Abbasid, selgiucizii au fost în timpul hegemoniei lor oblăduitorii unui schimb de influenţe fără precedent între tradiţii disparate: turkmenă, persano-arabă, bizantină, armenească, inclusiv – prin intermediul armatelor cruciate – cea a Europei occidentale.

Greu de circumscris cu exactitate atât geografic cât şi istoric, fără să lase în urmă simboluri imediat recognoscibile precum piramidele sau Partenonul, epoca selgiucidă a fost caracterizată de o remarcabilă efervescenţă intelectuală şi artistică. La curţile princiare a fost încurajat interesul pentru cercetări în medicină şi astronomie. Lideri locali s-au înconjurat cu obiecte de un lux ce rivaliza cu cel din epoca elenistică. O carafă din bronz, de exemplu, adusă de la British Museum, este încrustată cu decoraţii în cupru şi argint reprezentând în detaliu scene cu muzicieni, banchete şi vânători în acţiune. Datând din 1232, acest vas – cunoscut sub numele de „Blacas ewer” după numele unuia dintre foştii săi proprietari – este opera meşteşugarilor din Mosul, un faimos centru de prelucrare a metalelor în vremea respectivă, acelaşi Mosul a cărui deplorabilă distrugere face azi obiectul ştirilor zilnice.

Provenind din stepele Asiei Centrale, selgiucizii nu au impus în teritoriile pe care le-au ocupat un sistem propriu de valori. Adoptând islamismul de tip Sunni, ei au construit moschei, şcoli, palate dar au lăsat meşteşugarii locali să-şi folosească propriile tradiţii. În general, ei au permis înflorirea unei civilizaţii pluraliste, remarcabil de tolerante. Este posibil ca aceeaşi artişti să fi lucrat pentru clienţi de religii diferite. Astfel, o cupă cu inscripţii în ebraică a fost finisată într-un stil asemănător pieselor islamice incluse în expoziţie... Coran-uri şi manuscrise creştine din secolul al XII-lea au fost decorate cu motive similare…

Organizatorii celei mai recente dintre manifestările de la Metropolitan – „Ierusalim 1000-1400” – au avut un dublu ţel. Pe de o parte şi-au propus să „nareze” aspecte ale vieţii de zi cu zi în Ierusalimul medieval. Pe de alta, au vrut să exemplifice, prin intermediul unor exponate de o mare varietate, ce însemna ideea de Ierusalim pentru adepţi ai celor trei religii avraamice, aflaţi la mii de kilometri distanţă… O imensă casetă- relicvariu din cupru aurit, împodobită cu emailuri şi pietre semipreţioase, făurită la Limoges în secolul al XI-lea, reprezintă Ierusalimului ceresc sub forma unei biserici cu turle şi ferestre… Inele de nuntă evreieşti din Germania medievală au fost decorate cu imagini tridimensionale ale Templului… Pagini dintr-un manuscris persan din secolul al XVlea ilustrează ascensiunea spre ceruri a profetului Mohamed…

Fără a fi un centru de inovaţie artistică, Ierusalimul a atras creatori de pretutindeni, veniţi aici să satisfacă nevoile numeroşilor pelerini, negustori, turişti. Alegând obiecte de artă asociate cu locuitorii oraşului din perioada medievală, curatorii au pus accentul pe exponate caracterizate de un suflu sintetizator, ce transcende diferenţe etnico-religioase… Un manuscris din secolul al XIV-lea pare, uitându-te la caligrafie şi la elementele decorative, un Coran. De fapt este o colecţie în arabă a celor patru Scripturi… Un vas cilindric, datând din perioada în care selgiucizii şi-au extins stăpânirea asupra Ierusalimului, este împodobit cu imagini care alternează teme creştine şi decoraţii islamice… Pe o teacă curbată, cu inscripţii în arabă, apare silueta în relief a Sfântului Gheorghe… într-o carte de rugăciuni (1135) care a aparţinut lui Melisende, regina Ierusalimului din timpul cruciaţilor, sunt alăturate reprezentări de inspiraţie estică, ortodoxă cu altele de tradiţie franceză…

Imaginea propusă de organizatorii expoziţiei de la Metropolitan este însă unilaterală şi înşelătoare. Începutul celui de-al doilea mileniu a fost o perioadă de decădere în raport cu secolele anterioare. Departe de a fi un model de convieţuire paşnică şi armonioasă, viaţa locuitorilor Ierusalimului a fost marcată de crunte războaie etnice şi religioase. Bisericile au fost distruse în timpul Fatimizilor. Majoritatea locuitorilor musulmani şi evrei au fost ucişi de soldaţii cruciaţi care au capturat cetatea în 1099. La rândul lor, creştinii au fost expulzaţi, transformaţi în sclavi sau ucişi când oraşul a fost recucerit de Saladin în 1187. Urmează o nouă cruciadă în 1227… Oricât ne este de greu să recunoaştem, intoleranţa de azi are rădăcini adânci…

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara