Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Arte:
în deplina desfăşurare a singurătăţii sale! de Petre Tănăsoaica

orice retrospectivă seamănă cu rememorarea unei întoarceri la şcoală, în ambele cazuri, dacă n-ai fost, înveţi, dacă ai fost, recapitulezi. Ăsta a fost sentimentul pe care l-am trăit din secunda în care am intrat în Galeria Romană, unde familia lui Mihai Horea a binevoit să ne aducă aminte că în lumea asta a noastră, plină de artişti şi mai puţin de artă, după cum ar spune unii şi chiar spun alţii, cel dispărut în urmă cu câţiva ani încă înseamnă ceva. Ceea ce este foarte adevărat. Iar cu ocazia predocumentării am reuşit să intru în posesia unei informaţii de-a dreptul surprinzătoare, anume că fratele pictorului, poetul Ion Horea, este la rândul său absolvent de Nicolae Grigorescu, de unde, îmi şi explic, acum, bineînţeles, cu ce instrumente lucrează poezia sa ale cărei imagini curg spre o temă ce tinde să îngheţe în ramă, precum se întâmplă în ciclul din cartea Umbra plopilor. Pentru că, mă pot lăsa certat aici de orice critic, cronicar, istoric de artă, teoretician sau cum ar mai vrea acela să se numească, tot traseul artei acesteia, căreia i s-a găsit şi o denominaţie mai potrivită, aceea de a fi vizuală, îşi cere dreptul de a fi, înainte de toate, o poveste... Unde este însă povestea din arta lui Mihai Horea, căreia alţi comentatori înaintea mea îi atribuiau spectaculoase etichetări, dintre care cea mai bine aplicată ar fi, tot după opinia mea, cea de abstracţionist de primă mână prin dedicaţia aproape eroică, aplecată asupra unei demonstraţii ce nu poate să-ţi aducă glorie, de excomunicare, culmea, a naraţiunii din ramă, în favoarea studierii infinitelor valori, date de adâncirea continuă înlăuntrul culorii, prin aplicarea tehnicii de supunere, prin confruntare, a opusului ei. O spune, nu cu aceste cuvinte, întrun interviu, cumnatul său, pictorul Mihai Sârbulescu, divulgând pasiunea care-l fixează pe Mihai Horea în faţa şevaletului, după întâlnirea cu arta lui Ciucurencu, dar mai ales după întâlnirea cu studiul culorii la care-l trimite, la fel ca pe protagoniştii experimentului timişorean, cunoscut sub numele de Grupul Sigma, Paul Klee sau celălalt teoretician al Şcolii Bauhaus, Johannes Itten, când descoperă că între cald şi rece sunt infinitele nuanţe ale cooperării. Să ne întoarcem la povestea, schiţată abia în retrospectiva de la Galeria Romană, pe care iniţiatorii au numit-o exact aşa, Cald şi Rece, sumară ce-i drept, dar suficient de argumentată încât să se lege într-o probă de rezistenţă a explicitării carierei artistice a lui Mihai Horea! Probabil făcut în timpul primei tinereţi, portretul tatălui lui Brassai, unde, pictorul îşi experimentează talentul de a portretiza pe un subiect, pe care-l aduce înlăuntrul ramei, ce poate fi el însuşi o provocare spre dezlegarea relaţiilor, poate în exerciţiul vreunei cercetări sau documentări, cum se întâmplă, se întâmpla şi atunci, cu studenţii, pe o temă dată, legate de viitor prin cunoscutul, de acum, artist fotograf. Abia mai târziu ajunge în librării cartea acestuia despre Paris şi Picasso, dar am luat această legătură ca pe o încercare de contextualizare în raport cu ce va putea să fie el însuşi, cu acest acroşament… parizian, în lumea artei româneşti. Mai există în această zonă, a începuturilor, lucrări care îl anunţă pe viitorul abstracţionist, dar nu putem să nu legăm toată această cădere în capcana modernităţii decât ca pe o şansă, tocmai prin faptul că se apropie de Hans Mattis – Teutsch, regăsit şi în expoziţia de aici prin câteva studii pe care le-aş rezuma ca încercări de a despărţi recele de cald, prin folosirea unor arce, mai întâi decupate din realitatea imediată, a grădinii, pădurii, cărora le smulge, cum făcea cu un secol şi ceva în urmă un Paul Gauguin, numai amănuntul acela, ramura, ramul, al interesului curiozităţii sale. Aşadar, acesta ar fi punctul de plecare spre etapa cea mai fructuoasă a carierei, căutând să aducă laolaltă recele şi caldul, pentru că – nu-i aşa? – nu există culoare pură, paleta sa de pictor este masa laboratorului său de lucru pe care aşază strat după strat, după minuţioase strategii, îmbrăţişându-le laolaltă pe cele calde cu cele reci. După cum observaţi, vorbim despre perechea cald-rece, nu despre rece şi cald, pentru că spaţiul dinlăuntrul exerciţiului său este unul încărcat de energii ce-şi asumă absorbţii de alinare pe măsura suportabilităţii fiinţei. Tehnic vorbind, povestea acestei forme de abstractizare aminteşte de ceea ce făcea Leonardo da Vinci cu cinci sute de ani în urmă, când executa acest fel de exerciţii de suprapunere de straturi de culoare ce se transparentizau, asumându-şi printr-un proces de contaminare fiecare umbra celeilalte şi invers... admitem că ne supunem unui exerciţiu de vizualizare a unui fenomen natural şi privim, cât putem să rezistăm, într-un punct fix al văzduhului şi avem în scurt timp efectul intrării într-un vortex, soarele se sparge ca un gălbenuş de ou şi inundă acel văzduh ce ar putea să ne absoarbă....

O vatră de jar se fărâmiţează pe măsură ce energia se duce spre margine; artistul creionează planul descompunerii, adăugând, pe măsură ce se depărtează sau se apropie de centru, culoarea temporizatoare şi obţine o unică apă a lunecării spre căutarea nuanţei visate a fenomenului fizic, observat cândva, poate la începutul facerii lumii. Altfel orice citire a suprafeţelor poate să devină greu de adus la o înţelegere, pe care artistul nici nu şi-a propus-o poate; cine a spus că arta abstractă nu se poate şi nici nu trebuie să fie interpretată, ar putea să aibă dreptate, dar sunt şi cazuri, ca în cel de faţă, când tehnicalitatea demersului este prin sine însuşi chiar artă! Iar această artă – sau non-artă, cum îi spunea cu o oarecare nesiguranţă un critic pe sub al cărui text trecea, paradoxal, vântul autosuficienţei hermeneutice – imortalizează emoţia dintr-un anumit punct al zilei, al anului, al vârstei, al timpului tău. Este, ar trebui să recunoaştem, în tot acest fenomen un frison existenţialist imortalizat în stare pură. Ca şi cum ai face un simplu exerciţiu de citire a fondului unui tablou înăuntrul căruia urmează să figureze Cézanne. Sau, cum spunea un confrate mai tânăr al artistului Mihai Horea, Christian Paraschiv, artistul se află în plină desfăşurare a singurătăţii sale!

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara