Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

 
Moravuri universitare de Margareta Feraru

De curînd am avut surpriza să regăsesc prefaţa pe care am publicat- o în 1975 la volumul Aspecte şi direcţii literare de N. Davidescu (Editura Minerva) reprodusă, cuvînt cu cuvînt, sub semnătura doamnei Mirela Mitu, în lucrarea sa de doctorat (Nicolae Davidescu. Viaţa şi opera, capitolul N. Davidescu - critic literar), tipărită în 2009 la Craiova, de Editura Aius. În partea a doua a capitolului menţionat este transcris, fără ghilimele, articolul Un critic damnat : N. Davidescu, publicat de Gheorghe Grigurcu în Steaua din august 1979 şi reluat în 1983 în volumul Între critici.
Din juxtapunerea celor două texte, o prefaţă din 1975 (p. 171-207)* şi un articol din 1979 (p.207-228), copiate automat, fără un minim control, se creează situaţii cel puţin ciudate : una dintre referirile lui Gheorghe Grigurcu la ediţia din 1975 conţinea o obiecţie pe care Mirela Mitu o preia (p.209- 210), fără să observe că, numai cu două pagini înainte (p. 207), transcrisese conştiincios şi îşi însuşise fraza vizată. Astfel, în mod cu totul original, „autoarea” îşi citează critic „propriile” afirmaţii.
Rămîne ca altcineva să vadă cui aparţin celelalte capitole ale cărţii semnate de doamna Mirela Mitu. Totuşi, întîmplător, am identificat în secţiunea consacrată prozei lui N. Davidescu (p. 139, 140, 141 ) cîteva fraze sau paragrafe din notele pe care le-am publicat în volumul Poezie.Proză.Teatru în 1977, la Editura Minerva (p. 753, 756, 757). În aceeaşi secţiune (p. 141) o parte din textul lui Perpessicius citat la pagina 758 a volumului din 1977 este reprodusă în nume propriu, fără ghilimele, în bizara lucrare de doctorat validată de Universitatea din Craiova.


* Cu excepţia paginilor 175-176 şi 190-198, acestea din urmă fiind copiate după articolul lui Şerban Cioculescu Detractorii lui Caragiale publicat în Revista Fundaţiilor Regale din 1 octombrie - 1 noiembrie 1935.


Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara