Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
Manifestări universitare italo-române de Emilia David Drogoreanu

La iniţiativa profesorului Bruno Mazzoni, decanul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Pisa, a avut loc, joi 29 noiembrie, o dezbatere ştiinţifică universitară pe tema România - o altfel de latinitate. Discuţiile s-au purtat, în deosebi, asupra volumului L^altra latinita. Il romeno fra Oriente e Occidente (Verona, Edizioni Fiorini, 2007), de Alexandru Niculescu, profesor emerit la Universitatea din Udine - având ca principali referenţi, în această vie şi interesantă dezbatere, pe Alberto Varvaro, de la Universitatea din Napoli, reputat profesor de Filologie romanică, şi pe Bruno Mazzoni, românist de prestigiu, titularul catedrei de Limbă şi Literatură Română al Universităţii din Pisa. Au intervenit pe parcurs specialişti slavişti şi românişti, italienişti şi politologi, întrucât problema romanităţii româneşti interesează nu numai filologia romanică sau lingvistica, ci devine tot mai mult un obiect interdisciplinar de studiu, în urma deschiderii României spre ceea ce înseamnă apartenenţa sa la Uniunea Europeană.

Nu mai este nevoie să subliniem valoarea acestei manifestări într-un important centru universitar precum este Pisa pentru studiile româneşti din Italia, centru care, de mai multe decenii (începând din 1960) a conferit învăţării şi aprofundării limbii şi literaturii româneşti însemnătatea ce i se cuvine, atât prin deosebita pregătire ştiinţifică a cadrelor didactice cât şi printr-o constantă legătură a catedrei cu cele mai importante universităţi din România, cu filologi şi lingvişti români de prim ordin, frecvent invitaţi în ultimii ani să ţină aici lecţii şi conferinţe.

Altă reuniune, de aceeaşi înaltă calitate, s-a desfăşurat a doua zi, 30 noiembrie 2007, la Universitatea din Florenţa, în cadrul celebrului "Circolo linguistico fiorentino", prezidat actualmente de prof. Carlo Alberto Matrelli. La Florenţa s-a comemorat centenarul naşterii profesorului Gheorghe (Giorgio) Caragata (1907-1978), fondator în 1934 al seminarului de Limba Română în oraşul lui Dante Alighieri Gheorghe Caragata a servit cu egal patriotism şi dăruire profesională atât România sa natală cât şi Italia, ţara care i-a adăpostit suferinţele şi exilul. Au participat la acest eveniment, evocând figura celui ce a fost Gh. Caragata, foşti elevi sau persoane care l-au cunoscut şi apreciat. între aceştia, prof. Carlo A. Mastrelli, prof. Alexandru Niculescu, prof. Bruno Mazzoni, precum şi prof. Aldo Cuneo, al cărui omagiu a fost deosebit de emoţionant (fusese unul dintre ultimii săi elevi apropiaţi). A fost prezent şi fiul profesorului comemorat, Ion-Olimpiu Caragata. în această ambiaţă, prof. Angela Tarantino, coordonatoarea seminarului de Limba şi Literatura Română din Florenţa, a prezentat starea actuală întru totul satisfăcătoare a studierii limbii române la Universitatea florentină.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara