Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Articole de: Nicolae Manolescu


Articole din: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998      Toate articolele
Nr. 52 / 2008 - Scriitorii şi Securitatea
Consiliul U.S.R. a hotărât încă de acum trei ani să solicite CNSAS răspunsuri privind eventualele colaborări ale membrilor săi cu fosta Securitate. Au fost înregistrate douăzeci şi patru de asemenea r...
Nr. 52 / 2012 - Când începe literatura română?
Este întrebarea pe care şi-o pune Mihai Zamfir în prologul Scurtei istorii, reeditată recent la Cartea Românească. Autorul nu crede în consensul realizat fără dezbatere, adică, de la sine înţeles, de ...
Nr. 52 / 2013 - După 45 de ani
România literară a împlinit nu demult 45 de ani de existenţă. Aproape jumă- tatea de secol scursă de la apariţia primului număr pe 10 octombrie 1968 n-a fost lipsită de evenimente. Mă voi referi mai j...
Nr. 52 / 2016 - Studii de istorie literară
Răzvan Voncu, Arhitectura memoriei. Studii de istorie literară clasică şi contemporană, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016, 412 pag.

Întrerupându-mi exerciţiul săptămânal al croni...


Nr. 52 / 2017 - tânărul Maiorescu

înainte de a se încheia 2017 – Anul Maiorescu în critica literară, pe care l-am anunţat într-un editorial din penultimul număr pe 2016 al revistei, mă simt obligat să fac, dacă nu neapărat un bil...


Nr. 51 / 2005 - Statul şi literatura
Ar fi fost, poate, cazul să închid anul literar, în acest ultim număr al revistei noastre, cu un bilanţ. însă, pe de o parte, nu mai urmăresc decît superficial apariţiile şi evenimentele din actuali...
Nr. 51 / 2005 - Et in Samos ego!
Si eu am fost pe Insula Samos, luna trecută, cu ocazia dezvelirii unei plăci comemorative Ion Ghica. Puţini mai ştiu astăzi că marele prozator a fost, între 1854 şi 1859, guvernator al insulei, numi...
Nr. 51 / 2003 - Ion Minulescu
(7 ianuarie 1881-11 aprilie 1944) Cea mai faimoasă definiţie a poeziei lui Ion Minulescu este aceea, deseori citată şi reluată, a lui G. Călinescu din Istorie : „Ion Minulescu (literar vo...
Nr. 51 / 2002 - Biblioteca de zece cărţi
Sub acest titlu publicaţia Deci, editată de Academia Caţavencu şi cu sprijinul Fundaţiei Anonimul, reia un joc inventat în prima parte a secolului trecut de Gide şi Valéry. E vorba de a numi cele ze...
Nr. 51 / 2009 - Un nou „format”
De la jumătatea lunii ianuarie 2010, România literară va apărea înt-un nou "format". Nu e prima oară când revista îşi schimbă într-o anumită măsură înfăţişarea. E un lucru cât se poate de normal şi ...


Inapoi