Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

întoarcerea la cărţi:
Jurnal şi jurnal de Mihai Zamfir

Jurnalul intim presupune, după cum îi spune şi numele, dezvăluirea intimităţii; un jurnal tot strict personal, dar întors mai ales spre exterior, ar ieşi bine din graniţele speciei şi ar trebui numit altfel. Doar Michel Tournier a scris şi scrie în continuare ceea ce el cheamă journal extime, un jurnal tentat de consemnarea realităţii materiale din jur. E pînă la urmă tot un jurnal intim, dar cu doza de intimitate ceva mai redusă.

În ultimele două secole şi jumătate, se stabilise un fel de convenţie tacită între autor şi public, între autor şi puterea politică: autorul acceptă să-şi dezvăluie doar în anumite condiţii paginile intime; iar autoritatea – statală ori religioasă – nu se amestecă în această poveste decît cel mult sub forma unor comentarii fără consecinţe. Cititorul avea impresia că intră în posesia unor confesiuni ce nu-i fuseseră destinate şi că viola astfel un secret bine ascuns.

Totul s-a petrecut de o manieră liniştită şi civilizată pînă în ziua cînd puterea politică a început să fie exercitată de comunişti: atunci vechile reguli s-au anulat. N-a mai fost voie să existe nimic „intim”. Cum să proclami drept strict personală o scriere ce trebuie să aparţină statului, adică unicului posesor al tuturor bunurilor naţiunii? După etatizarea uzinelor, minelor, pămîntului, muzeelor, teatrelor, editurilor ş.a., s-a trecut la etatizarea literaturii. Jurnalul intim trebuia adus, la rîndul lui, în piaţa publică; afacerile personale deveneau afacerile întregii colectivităţi. Consecinţele acestui mod de a vedea lucrurile au ieşit curînd din zona disputelor de teorie literară pentru a intra în aceea a politicului.

În romanul lui Ţoiu Galeria cu viţă sălbatecă, eroul va fi arestat, anchetat şi pînă la urmă va dispărea în închisoare tocmai din cauza unui jurnal intim, din cauza unor pagini scrise şi rătăcite, pe care nu avusese nici cea mai mică intenţie să le arate şi altcuiva. Un caz strict real a stat la baza subiectului cărţii. Alt personaj – de data asta cu identitate precisă, inginerul Gheorghe Ursu – va urma acelaşi traseu: arestat din cauza unui jurnal intim descoperit de Securitate, va fi ucis în închisoare. Sub comunism, jurnalul intim a devenit mai degrabă „jurnalul ascuns”.

Sub regimul politic în care orice foaie, tipărită sau nu, trebuia văzută de autorităţi, jurnalul proclamat de autor „intim” reprezenta prin el însuşi un delict. Să ne închipuim că un individ oarecare, perfect anonim, ar fi compus laude ditirambice la adresa lui Lenin sau a lui Ceauşescu, însă – timid din fire – n-ar fi avut curajul să le prezinte vreunei edituri, ci le-ar fi păstrat ascunse într-un sertar; ei bine, chiar şi astfel de însemnări ar fi devenit suspecte. Privirea unui cenzor atent ar fi descoperit în cele mai exaltate omagii adresate Marelui Conducător o imperceptibilă notă de ironie. Aşa că timidul şi obscurul autor ar fi terminat tot la Securitate şi apoi în închisoare.

Avem în literatura noastră jurnale de scriitori care s-au salvat printr-o succesiune de întîmplări fericite. Jurnalul în variantă integrală a lui Radu Petrescu sau Caietul albastru al lui Nicolae Balotă se înscriu în seria operelor miraculate, deasupra cărora a vegheat un deget divin. Pentru marele critic cerchist de la Sibiu, ca şi pentru prozatorul introspectiv îndrăgostit de pictură, descoperirea de către Securitate a paginilor în care stăteau de vorbă cu ei înşişi ar fi avut probabil drept consecinţă dispariţia fizică. De aceea amîndoi şi-au protejat cît au putut mai bine intimitatea; nu nutreau nici cea mai mică iluzie cu privire la regimul instalat după război în ţara noastră.

Astăzi, cînd posedăm integralitatea jurnalelor Balotă şi Radu Petrescu, rămînem surprinşi cît de redusă reflecţie politică cuprindeau ele. Cum? Doar atît? Pentru cîteva observaţii de bun-simţ a atîrnat de un fir de păr sabia asupra capetelor celor doi scriitori importanţi? Da! Chiar aşa! Istoria lui Chiril Merişor povestită de Ţoiu s-a desfăşurat în România anilor ’50 şi ’60 fără ca cineva să se mire, fără tulburarea spiritelor contemporane. Iar practicile brevetate s-au prelungit la noi pînă în anii ’80.

Morala? Să nutrim respect pentru paginile de aparenţe întîmplătoare, futile ori mondene, care ne scapă uneori din vîrful peniţei; din cauza unor asemenea pagini au fost oameni care şi-au pierdut libertatea sau viaţa. Şi ei nu erau nişte mediocri.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara