Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Comentarii Critice:
iarba verde de acasă de Angelo Mitchievici

„Putem să discutăm tangoul şi-l discutăm, dar el închide, ca tot ceea ce este autentic, un secret.“ Fraza îi aparţine lui Borges şi ea mă intrigă printr-o asociere neliniştitoare, aparent improprie, cea dintre autenticitate şi secret. Ca şi cum deschisul autenticităţii prevede o retractilitate, o mişcare de recul, în închisul secretului. Orice autenticitate posedă un secret, iar generalizarea poate fi regândită în cadrul unei arte particulare, dispunând de propria coregrafie: literatura. Romanul lui Augustin Cupşa, Aşa să crească iarba peste noi (Editura Humanitas, Bucureşti, 2017) mi se pare că poate fructifica pe deplin această evaluare a unei autenticităţi revelatoare diferită de autenticismul programatic al scriitorilor generaţiei 27, mai aproape de hiperrealismul prozei optzeciste. Cum aş putea să ajung la acest secret, nu la un secret anume, ci la posibilitatea lui? Cred că strategia pe care Cupşa o împărtăşeşte cu prozatori remarcabili ţine de identificarea unui moment de autenticitate în personajele sale, moment care nu ţine de sinceritatea lor, de registrul confesiv, de verosimilitate sau de un corect decupaj social, de „felia de viaţă“ zolistă, ci de mobilizarea în direcţia unei intensităţi. Ca în Scurta viaţă fericită a lui Francis Macomber sau Dealuri ca elefanţi albi ale lui Ernest Hemingway sau în povestirea Duelul a lui Borges, există în romanul lui Cupşa astfel de momente care se impun cu forţa unei intensităţi. Aş numi aceste momente cu o expresie a lui Roland Barthes din eseul său Camera luminoasă: „mici singurătăţi“. Cealaltă dimensiune pe care o explorează Cupşa în romanul lui este aşa cum o şi numeşte întrun text recuperabil de pe manşeta a treia, o „stare“, care nu coincide cu o circumstanţială état d’âme. În cuprinsul acestei stări nostalgia acompaniază un profund sentiment al eşecului ca mod de viaţă propriu marginilor, periferiilor, locurilor fragile, neglijent cadastrate. „Am scris despre Sud pentru că Sudul este o stare, şi chiar dacă pleci de acolo, Sudul vine cu tine oriunde te-ai duce.“ Romanul lui Cupşa reflectă această stare prin care periferia se eternizează în cei care o locuiesc sau au locuit-o şi care, chiar în situaţiile rare ale unei evaziuni reuşite din spaţiul ei, se repatriază nostalgic intimităţii ei. Prozatorul se adresează fragilităţii constitutive, alchimiei inefabile a adolescenţei într-un mod care îmi aminteşte de Ian McEwan cu povestirile sale din Prima dragoste, ultimele rituri şi cu romanul Grădina de ciment şi de povestirile crude ale lui Antonio Soler, Patru povestiri despre moarte. În centrul romanului stau aventurile modeste ale unor băieţi ezitând pe pragul fragil al adolescenţei spre o maturizare incertă, undeva la periferia Craiovei, pe care autorul o cunoaşte foarte bine chiar şi atunci când îi recompune geografia.

extensia acestei periferii este o periferie mai amplă, cea a Sudului, un Sud generic, o lume cu un climat al ei, cu o geografie filtrată emoţional, reconstruită în tablouri impresioniste. Sudul are propria sa mitologie, Borges era fascinat de această dimensiune, fără a eluda geografia dezmărginirii ilustrată de pampasul sud-american, însă recuperând-o din existenţa misterioasă a marginalilor gauchos şi a cuţitarilor de tavernă. Un „stil de viaţă“ în termenii lui Marielle Macé se insinuează şi aici, şi prozatorul ne atrage atenţia în numeroase împrejurări asupra scenariilor previzibile, unde violenţa joacă rolul unui liant social între membrii unei comunităţi restrânse cu ierarhii stricte. Locurile de margine sunt teritorii disputate între diferite „triburi“ locale, ciocnirile constituie aceste forme de revendicare a unui iluzoriu titlu de proprietate al diferiţilor flotanţi pauperi. Grupul condus de Edi, alcătuit din Pisică, gemenii Mânzu, Tomi Ţiganu, un băiat cu o formă nedefinită de autism şi Tobă, se ocupă de capturarea păsărilor sălbatice. Păsările sunt vândute pe piaţa neagră printr-un intermediar local, Văru’, şi ajung în Italia servite ca delicatese în restaurante de lux. Dar toate întâmplările ies de pe circumferinţa acestor circumstanţieri în spaţiul plin de capcane al cartierului. Capturarea ilicită a păsărilor reprezintă o ocupaţie pasageră, dar ea constituie centrul romanului în jurul căruia gravitează personaje emblematice ale cartierului, de la Tuică, care antrenează porumbei cu care participă la concursuri, la Larisa, fata de cartier, practicând o insolenţă juvenilă, vânzătoarea de flori cu care se iubeşte Edi. Un aer de familie poate fi trasat aici cu romanul Prada al scriitorului bulgar Georgi Grozdev pornind de la vânătoare ca pretext pentru explorarea unei lumi marginale, devastate, blocate într-o tranziţie fără sfârşit şi fără perspective.

Cupşa survolează această relaţie asimetrică dintre masculul alfa al cartierului, Edi, şi protejatul său, introspectivul Pisică, la fel ca Panait Istrati în Codin, doar că aici dinamica acestei relaţii e imprevizibilă, iar ataşamentul mult mai opac, mai confuz. Secretul acestei prietenii nu iese la suprafaţă aşa cum inefabil rămâne şi ceea ce o desface, dincolo de împărtăşirea unui secret dificil de gestionat, o crimă la care Pisică este martor, iar Edi este autorul. Edi înseamnă pentru tânărul său discipol protecţia acordată în raport cu membrii altor găşti, dar el impersonează şi un model al bărbatului care- şi croieşte drumul prin ceaţa groasă a incertitudinii. Edi este mardeiaşul-vagabond, bărbăţia sa juvenilă articulată pe argumentul forţei fizice, al îndrăznelii, al siguranţei de sine este relativizată în urma unui periplu în Italia de unde se întoarce schimbat după o experienţă probabil traumatică pe care nu o mărturiseşte. Cupşa, ca şi Salinger, şi-a ales ca narator al poveştii lui un adolescent cu o sensibilitate aparte, Pisică, un Holden Caulfield local, vulnerabil, însingurat, trăind în umbra nesigură a unui tată absent de la care păstrează o fotografie şi prea puţine amintiri, cu o soră plecată în Italia pentru a îngriji o bătrână şi o mamă trăind alături de un bărbat faţă de care adversitatea naturală a fiului e dublată de desconsiderare.

Prozatorul nu rezolvă nicio situaţie, explicaţia unor gesturi e aparentă, spre exemplu bătaia pe care Tobă i-o administrează lui Tomi Ţiganul pentru că a eliberat păsările prinse sau chiar crima pe care o comite calculat Edi într-o bătaie care se putea termina şi altfel. În primul caz nu e vorba de o corecţie, aşa cum al doilea caz nu presupune o adversitate reală. Ambele scrutează acea intensitate care constituie secretul autenticităţii, expresia unui sentiment acut al eşecului, eşecul ca mod de viaţă, ca rost paradoxal ivit în urma absenţei rostului, ca ratare înscrisă destinal în existenţa personajelor. Ea este numitorul comun ca şi limitarea pe care viaţa o impune oricărui orizont într-o lume din care taţii sunt absenţi, nu doar ca autorităţi morale, ci şi ca posesori ai unei minimale ştiinţe a vieţii. Astfel, fiecare tânar este crescut sub protecţia unui surogat patern, la întâmplare, minat de incertitudini, dorind să evadeze cumva. O tentativă există chiar şi la Pisică, fuga în Italia pe care o tatonează ca posibilitate depăşeşte cadrul unei simple aventuri. Ea reprezintă o traiectorie posibilă pe care o ia propria angoasă. Astfel că „micile singurătăţi“ devin revelatoare, ca şi acest moment în care păsările legate cu sfoară creează iluzia unui cer răsturnat în apă, iar cel care le dirijează zborul se vede pe sine tot răsturnat, păpuşarul care manevrează marionete fiind înlocuit cu o păpuşă acţionată de o forţă obscură. „Am legat cu sfori două coţofene şi le-am dat drumul în văzduh. Păsările se învârteau prin sineala tulbure a cerului ca nişte peşti în apă, dacă ai fi răsturnat cerul şi pământul ai fi zis că pescuim, că am pus undiţele pe mal şi am fi coborât firele printre valurile care se frământau ici şi colo, pe suprafaţa apei, chiar aşa mi se părea că făceam, că stăteam pe fundul unui lac uriaş cu mâinile sub cap, şi cerul întrezărit printre ramurile arinilor e oglinda lui amăgitoare. Şi m-a apucat aceeaşi senzaţie că nu sunt acolo, ci în altă parte, că treaba aia nu e reală, şi că nu făceam nimic din proprie iniţiativă, mă fâţâiam de colo, colo. Făceam, dregeam chestii şi aveam impresia că le fac pentru că vreau să le fac, dar, ca în vis, altcineva trăgea sforile, şi cel mai nasol era că şi dacă m-ar fi lăsat lumea să pornesc eu ceva de capul meu, după atâta orbecăială, aş fi rămas descumpănit.“ De remarcat stilistica impecabilă a acestui prozator care trişează minimalismul şi anticalofilia lui printr-o frază extrem de lungă, atent la detaliul lucrat în filigran, generând o peisagistică sensibilă, fără recurs la metaforă, mai degrabă o acuarelă acidă. În chip de concluzie aş spune că Augustin Cupşa deschide un nou câmp de posibilităţi literaturii actuale cu acest roman care ar trebui să atragă atenţia tuturor.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara