Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Cerşetorul De Cafea:
Şi inima va fi un raft adînc şi cald... de Emil Brumaru


Prietenia e o disciplină. După cum, tot o disciplină este şi parfumul. Să nu ne ducă în eroare dezordinea lui; ştie că trebuie să fie mirosit. Caută nara omului, mai degrabă, decît pe cea a boului! Se visează inspirat, absorbit pînă-n alveola intimă, ascunsă, a pulmonului înfrăgezit de nostalgii secrete. Prietenia-i mireasma florilor, enorm ţîşnite-n clipă, ce sîntem. Nu porii zidului îi înfundă ea, ci pe-ai sufletelor. Pătrunde cu tenacitate, fără răgaz, sau cu răgazuri impuse doar din afară. Să scriem un manual al bunei păstrări a prieteniei şi inima va fi un raft adînc, şi cald, şi pulsatil, pe care vom aşeza în teancuri moi aromele.