Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cartea de critică:
Gabriela Adameşteanu, monografic de Adrian G. Romila

Şerban Axinte, Gabriela Adameşteanu Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2015, 278 pag.

Există un risc când scrii o carte despre un autor în viaţă. E vorba de un oarecare provizorat al opiniilor, care ţine în primul rând de activitatea încă în derulare a autoruluisubiect. Dacă, însă, monografia e rotundă, argumentată, scrisă temeinic, cu textele pe masă, dacă e valabilă ştiinţific, nu prea îi poţi aduce reproşuri de altă natură. Prejudecata ca interpretările să fie obligatoriu postume nu e funcţionabilă, neapărat, dacă aceste interpretări justifică un contur critic pertinent, bine instrumentat analitic. Chiar provizorie, o carte de critică bună e, pur şi simplu, bună şi... atât.

E ceea ce se întâmplă cu lucrarea cercetătorului literar ieşean Şerban Axinte, care şi-a extins pasiunea pentru o mare prozatoare. Monografia cuprinde o privire asupra întregii opere de până acum a autoarei în cauză, de la proza scurtă din Dăruieşte-ţi o zi de vacanţă şi Vară-primăvară, trecând prin romanele-i atât de cunoscute (Drumul egal al fiecărei zile, Dimineaţă pierdută, Întâlnirea şi Provizorat), până la jurnalistica „efemerităţii” din Obsesia politicii, la memorialistica ce „verifică circularitatea temelor” din Anii romantici şi la confesiunile din câteva relevante interviuri. E, am zice, un portret critic complet, în volute foarte ample şi ramificate. Hermeneutica textelor literare (cu tot cu anexa unei scurte antologii comentate, confruntate cu alte opinii din mainstream-ul autohton şi occidental) e completată de poziţionarea civică a unei scriitoare ce a decupat un spaţiu ficţional şi atitudinal distinct, în cultura ultimilor zeci de ani româneşti.

Asumând poziţia unui interpret work in progress, Şerban Axinte riscă şi o abordare împotriva curentului. În opinia sa, de pildă, proza Gabrielei Adameşteanu nu poate fi redusă la Dimineaţă pierdută şi nici nu poate fi delimitată între un „înainte” şi un „după” acest roman (deşi nu exclude dimensiunea lui generativă, de sumă a unor prezenturi care se dezvăluie, treptat, în cărţile următoare). Toată literatura autoarei afirmă o coerenţă ce trece din povestiri în romane, în ciuda faptului că există cezura lui 1989. E vorba de o coerenţă care „conduce către o reconfigurare ficţională a realităţii”, de o viziune originală şi cuprinzătoare asupra unei lumi care, sfâşiată de istorie (intrarea, respectiv ieşirea din comunism), se recompune de fiecare dată altfel, într-o uimitoare mobilitate a raporturilor dintre cadrele proprii şi elementele care le compun, în interior. O spune foarte elocvent autorul lucrării: „Lumea operei Gabrielei Adameşteanu este cea în care trecutul e mai surprinzător decât viitorul, pentru că nu se ştie niciodată cum va fi recitit acel trecut”. Această mobilitate a realităţii face ca proza în cauză să fie compusă din anticipări şi reveniri, astfel încât nuvelele anunţă romanele, personajele migrează dintr-un text în altul, iar cititorul poate observa cum un destin aparent abandonat revine, surprinzător, printr-un rol important într-o neaşteptată intrigă viitoare. Acest fapt conferă operei un caracter deschis, caracterizat, în primul rând, printr-o tipologie umană personală şi printr-un univers cu mai multe intrări şi ieşiri. Ceea ce înseamnă că avem de-a face cu o istorie în mişcare, cu o „reflectare prismatică şi polifonică a realităţii în sens clasic/modern”: realitatea şi ficţiunea se întrepătrund, în lupta pentru dominaţia (şi reflectarea) reciprocă.

„Acumularea” şi „contrapunctul” sunt pivoţii teoretici prin care Şerban Axinte citeşte, până la urmă, întinsa operă a Gabrielei Adameşteanu, de la ficţiune la jurnalism şi la biografie. „Acumularea” se referă la dezvoltarea, pe orizontală, a temelor din naraţiuni: neliniştea, frica, angoasa, exilul, drumul închis, oglindirea, anxietatea, marginalitatea, trecutul, amintirile, identitatea, jocul cu trecutul şi cu aparenţele, anxietatea, autismul social trec dintr-un text în altul, multiplicând feţele realului. Apoi, „contrapunctul” animă, pe verticală, perspectivele, conducând la imprevizibilitate, la contacte surprinzătoare, la revelaţii parţiale. E aici şi un fel de extindere a ideii de „provizorat”, preluată, ca mecanism poetic, din interviurile cu autoarea. Fiecare carte e una nouă, căci nimic din ce ai scris înainte nu te ajută – sugera Gabriela Adameşteanu. Aşa se explică legătura, făcută prin personaj, dintre cumulul de perspective şi construcţia narativă în mai multe feţe. Istoria e, în esenţă, o realitate care se dezvoltă în salturi inegale, meritând să primească, întrepătrunse, atât prelungirile ficţiunii, cât şi participările efective ale celui care le-a creat.

Cartea lui Şerban Axinte este o bună lucrare despre autoarea Dimineţii pierdute. Originalitatea ei rezidă în coerenţa unei viziuni asupra unei opere complexe şi, deopotrivă, în folosirea documentelor cu libertatea criticului exersat. Ceea ce nu e deloc puţin.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara