Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Dans:
Fundaţia PROIECT DCM de Liana Tugearu


Aşa cum era şi firesc, tânăra generaţie de dansatori şi coregrafi din ţara noastră s-a adaptat rapid noilor condiţii apărute după 1990 şi şi-a creat pârghiile necesare, adică instituţiile de care avea nevoie pentru a putea crea şi a-şi face cunoscute creaţiile, atât în ţară, cât şi în străinătate.
Una din primele şi dintre cele mai eficiente instituţii de acest fel este Fundaţia culturală "Proiect DCM - Dans, Cultură, Management", realizată de dansatorul şi coregraful Cosmin Manolescu. În 23 ianuarie 2002, Fundaţia a împlinit cinci ani de la înfiinţare şi bilanţul realizărilor ei este de-a dreptul impresionant. Cele două deziderate pe care şi le-a propus, şi anume, pe de-o parte susţinerea coregrafilor independenţi, creîndu-le un cadru propice manifestărilor lor artistice şi procurându-le fondurile necesare şi pe de altă parte promovarea dansului contemporan românesc în străinătate, au fost îndeplinite ,,cu asupra de măsură''.
Între acţiunile derulate de Fundaţia PROIECT DCM se numără: cursuri de dans pentru profesionişti şi amatori; producţii şi co-producţii de dans; ateliere internaţionale; rezidenţe coregrafice pentru artişti străini; burse de studii pentru dansatori români; mese rodunde şi seminarii pe teme de dans; sprijin managerial pentru artiştii români care între 1997 şi 1999 au avut la dispoziţie şi un studio de dans unde să poată crea; ateliere pentru dansatori şi persoane cu deficienţe motorii; organizarea unor festivaluri cum ar fi Zilele dansului contemporan portughez, Platforma dansului românesc (1998, 2001), Festivalul Internaţional de Dans BucurESTI-VEST (2001); pagina web dans.ro; lobby naţional şi internaţional pentru creaţia coregrafică românească.
Dacă am înşirui, în detaliu, toate realizările acestei fundaţii create de Cosmin Manolescu, am umple foarte multe pagini. De aceea ne vom mărgini să mai amintim doar câteva dintre împlinire sale: coordonarea secţiunii de dans din cadrul Festivalului de Artă Medievală de la Sighişoara (1998), participarea la prima ediţie a festivalului Balkan dance platforme (noiembrie -decembrie 2001), realizarea şi distribuirea în ţară şi în străinătate a primei casete video, promoţională, despre dansul contemporan românesc, care însumează fragmente din creaţia a şaisprezece coregrafi, din câteva generaţii (noiembrie 2001-februarie 2002). În fine, trebuie să pomenim şi faptul că, între 1997 şi 2001, Fundaţia a realizat unsprezece producţii şi coproducţii scenice, în coregrafii de Mihail Mihalcea, Florin Fieroiu, Manuel Pelmuş, Brynar Bandliem, Vava Ştefănescu, Karine Ponties, Cosmin Manolescu, Damiano Foa şi Olivier Renouf, Katharine Vogel, Marie Gabrielle Rotie şi Cosmin Manolescu.
Programul pe care şi-l propune Fundaţia PROIECT DCM pentru viitorul apropiat este şi el amplu şi cuprinde, între altele: transformarea şi modernizarea paginii www.dans.ro acordarea unei rezidenţe coregrafilor Manuel Pelmuş şi Eduard Gabia, care vor fi sprijinite managerial, logistic şi financiar pentru a-şi realiza proiectele; participarea românească la Târgul Internaţional de dans Global Dance, de la Düsseldorf (august 2002); organizarea celei de a II-a ediţii a Festivalului Internaţional de Dans BucurESTI-VEST (septembrie 2003) etc.
Desigur, toate aceşte proiecte realizate, sau în derulare, au putut prinde contur nu numai prin iniţiativa personală a lui Cosmin Manolescu, ci şi prin spiritul de echipă creat între el şi colaboratorii săi, prin conlucrarea cu Centrul MultiArt Dans, prin sprijinul altor organizaţii culturale din ţară şi din străinătate, pe prim plan situându-se Fundaţia Pro Helvetia şi Gabriela Tudor, dar şi KulturKontakt, Fundaţia Culturală Europeană, Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile - programul Phare, ARCUB - Centrul de proiecte culturale al Primăriei Municipiului Bucureşti, London Arts Board, Danish Theatre Council etc. etc. etc. şi undeva la urmă de tot, Ministerul Culturii şi Cultelor, cu rare şi minime subvenţii. De altfel, la conferinţa de presă organizată cu prilejul împlinirii celor cinci ani de activitate ai Fundaţiei, preşedintele ei, Viorel Daniel, şi directorul executiv, Cosmin Manolescu, au pomenit de faptul că printre recentele premii acordate de ministerul nostru de resort unor artişti din diferite domenii de creaţie, nici unul nu a fost destinat vreunui dansator sau coregraf, deşi şi printre aceştia se află creatori de valoare de talie naţională şi internaţională. S-a mai amintit şi faptul că singura artă care nu are în Minister nici un consilier, specialist în domeniu, este dansul şi că postrul respectiv a fost, pe parcursul ultimilor doisprezece ani, în două rânduri înfiinţat şi apoi desfiinţat, ultima oară, în anul 2001.
Dacă dinlăuntrul breslei dansului efortul a fost considerabil şi realizările pe măsură, ar fi timpul ca acestei arte cu limbaj internaţional, deschisă înţelegerii oricărui spectator de pe glob, să i se acorde mai multă atenţie, consideraţie şi sprijin real, concret, eficient, de către toate instituţiile care urmăresc promovarea culturii româneşti în lume.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara