Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronică Literară:
Fluctuant nec mergitur de Cosmin Ciotloş

Scrisori către Rebreanu,
ediţie critică de Niculae Gheran, în colaborare cu Emese Cîmpean, Rodica Lăzărescu, Andrei Moldovan şi Lorenţa Popescu
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, 510 pag.

Despre devotamentul de editor al lui Niculae Gheran nu mai e nimic de spus. Numele său e definitiv legat de opera lui Rebreanu (de tot ce-nseamnă opera lui Rebreanu, vreau să zic), în aşa măsură încât, pur şi simplu, autorul lui Ion nu mai poate fi abordat astăzi cu seriozitate altfel decât pornind de la (sau măcar trecând prin) studiile şi ediţiille lui Niculae Gheran. Dincolo de ceea ce se vede cu ochiul liber (şi, fiind evident, e util sub raport documentar), aş spune că ele joacă şi un rol discret, de tonifiere morală, întreţinând nobila iluzie că, în ce-i priveşte pe scriitorii cu adevărat mari, aceştia sunt inepuizabili.

Nu ştiu ce surprize ne rezervă viitorul. Deocamdată, îmi fac datoria de a o discuta pe cea mai recentă. E vorba despre primul volum de scrisori avându-l ca destinatar pe Liviu Rebreanu. Suntem încă la începutul alfabetului (literele A-B, de la George Acsinteanu la Alexandru Buzescu). Proiectul, aflăm din cuvântul-înainte ale cărţii ar urma să mai conţină încă trei asemenea tomuri (în total, circa 2000 de scrisori).

Ce e extraordinar în ele nu ţine numaidecât de date şi de fapte. Informaţii există, fără doar şi poate, dar e dificil de spus în ce măsură ele aduc corecţii esenţiale biografiei-standard a scriitorului. În schimb, profilul interior pe care-l trasează, indiscernabil, din tuşe abia vizibile, face din aceste Scrisori către Rebreanu o lectură electrizantă. Scriam săptămâna trecută despre „conversaţia neîntreruptă” (Horia-Roman Patapievici) şi despre argumentele de tot subtile în virtutea cărora genurile biograficului fascinează. E, în aceste corpusuri, o senzaţie de profundă vitalitate, de adevăr indepingibil şi fragil, care scapă aproape întotdeauna produsului rotund şi compact care este opera. Despre această aură vorbeşte şi Niculae Gheran (explicând de ce asemenea indiscreţii sunt, de fapt, nevinovate) în prologul care însoţeşte volumul şi care lămureşte epuizantele tribulaţii care au condus la ediţia de faţă.

Nu e cazul să ne aşteptăm, parcurgând aceste pagini, la cine ştie de revelaţii intime: cea mai mare parte a corespondenţei vizează persoana publică a lui Liviu Rebreanu. Nu omului Rebreanu îi sunt adresate rândurile din volumul de faţă (chiar dacă efectele retorice ale epistolierilor îl pun mereu în centru), cât personajului instituţional. Adică scriitorului de imensă notorietate, adică directorului Teatrului Naţional, adică preşedintelui Societăţii Scriitorilor. E primul lucru de care trebuie să ţinem cont, în mod obiectiv.

Numai că, în ciuda acestei necesare precauţii, e imposibil să facem abstracţie de „zgomotul de fond” al întregului, care are o componentă umană vibrantă, deloc lipsită de dramatism. Căci, în spatele succesului social (meritat şi, cu siguranţă, dorit) spectacolul e totuşi străbătut de o undă de triseţe: practic, Rebreanu a stat, vreme de peste două decenii, la dispoziţia capriciilor tuturor acestor petenţi. Unii, desigur, persoane de o acută decenţă, alţii, ne putem lesne imagina, sâcâitori în cel mai înalt grad. Prezentul volum nu ne oferă decât în foarte puţine cazuri mostre din reacţiile scriitorului. Dar simpla consultare a inventarului face ca ele să nici nu mai fie necesare. Întregul scenariu, aşa cum mi-l reprezint la lectură, îmi evocă un termen de comparaţie provenind din artele vizuale recente: e vorba despre o serie de portrete realizate de Alexandru Rădvan şi expuse în ciclul Imperatores (2001). Ce era frisonant la ele era faptul că toate reprezentau figuri de mici magistraţi romani, de guvernatori ai unor castre de provincie, administratori ai câte unei regiuni uitate şi, deci, prăbuşite în propriul anonimat. Pe scurt, o serie de chipuri tumefiate de conflictul dintre vocaţia morală a acestor indivizi şi apăsarea continuă a funcţiilor (mari sau mici) care le fuseseră repartizate. Nu era nimic pamfletar în picturile lui Rădvan, dimpotrivă, sentimentul de fond avea ceva din tandreţea empatiei. Chiar malformaţi, funcţionarii aceia nu erau, propriu vorbind, monstruoşi, aşa cum rănile adânci lăsate de baretele sandalelor pe gambele unor decurioni aflaţi în marş spre Bithinia nu sunt dezgustătoare. Totul era, acolo, o întinsă excoriaţie sufletească.

E felul în care l-am putea deduce, de aici, pe autenticul Rebreanu, pus în faţa celuilalt Rebreanu, interfaţând tot felul de cereri şi rugăminţi, preocupându-se de neobosita mendicitate a scriitorilor, oamenilor de teatru, muzicienilor epocii. Toţi vor ceva de la el, toţi îl asaltează cu probleme care nu suferă nici amânare, nici refuz. Gesturi care, repet, nu ştiu dacă trebuie înţelese ca nişte confirmări ale gloriei sau, mai degrabă, ca nişte corvezi. Cu atât mai admirabili în context se dovedesc cei care, din delicateţe, se mulţumesc să-i trimită simple misive protocolare. Un asemenea caz ilustrează totdeauna discretul Bacovia. Scrisoarea lui (singura !) are patru rânduri şi un conţinut, etic vorbind, perfect salubru: „Dna şi Dl. G. Bacovia/ roagă pe Dl director al Teatrului Naţional să primească cele mai călduroase felicitări pentru noua demnitate, atât de binemeritată de cel mai talentat romancier român şi de cel mai bun preşedinte al Socşietăţiiţ Scriitorilor Români” (p. 88). În aceeaşi categorie se situează şi Arghezi (care, ştim, a întâmpinat romanul Ion cu zgomotoasă nemulţumire, ceea ce n-a dăunat pe termen lung relaţiilor cu Liviu Rebreanu). Sunt, cu totul, şase scrisori (în intervalul 1924-1943), exemple „de manual” aş zice pentru genul de raporturi afectuos-respectuoase care trebuie să existe între doi scriitori de primă mână. Nu pot să nu reproduc (pentru savoarea regiei) un fragment din cea de-a treia:

„Dragă Domnule Rebreanu,/ O piedică de ultim moment. În dorinţa de a-ţi fi agreabil, uitasem că, în furtul pe care l-am suferit acum doi ani, mi-a dispărut, în ziua de 1 ianuarie 1924, toată garderoba. Mi s-au furat atunci lucruri în valoare de peste trei sute de mii de lei şi am rămas de atunci totalmente gol: de două ierni umblu într-un pardesiu de primăvară. Examinându-mi costumul şi încălţămintea, în care trebuie să mă prezint astă-seară, îmi dau seama că mi-e absolut cu neputinţă să ies pe scenă cu hainele lustruite şi în ghete roşii. Am căutat să salvez aparenţele cu peria şi cu ciuinul şi mi s-au micşorat hainele cu două numere; sunt exact ca dracul. O elementară decenţă şi un onest simţ al ridicolului îmi recomandă să mă abţin de-a apărea pentru prima oară în public în halul acesta. Te rog să mă ierţi şi înainte a a mă ierta te rog să mă înţelegi” (p. 69).

Figură frumoasă face, cu jocurile lui lexicale (absolut gratuite, în spiritul de mai târziu al lui Şerban Foarţă), violonistul Mircea Bârsan (pp. 206- 208). Şi alături de el, alţi câţiva pentru care, se vede, Liviu Rebreanu înseamnă, înainte de toate, un prieten (sau un obiect al admiraţiei), nu o funcţie. Campionul acestei din urmă forme de spoliere simbolică rămâne, din punctul meu de vedere, Camil Baltazar. Dar despre el, ceva mai încolo. Deocamdată, notez în treacăt câteva situaţii pasabile, unele melancolice, altele pur şi simplu amuzante. E curios, de pildă, graficul pe care evoluează atitudinea poetului în cele câteva scrisori trimise de Lucian Blaga. Scopul e clar: reprezentarea Meşterului Manole pe scena Teatrului Naţional. Dacă la început înregistrăm o deferenţă orgolioasă (speranţele timide şi siguranţa de sine alternând proporţionat), de la un punct încolo insistenţa atinge paroxismul, iar încrederea lasă locul unei manii a persecuţiei (pp. 264-269). Ceea ce, nefiind grav sau reprobabil, nedumereşte, totuşi.

De un haz caragialesc (am în minte Telegramele acestuia, desigur) e subiectul în jurul căruia gravitează Ioan Bianu: e vorba despre un manuscris al unei piese semnate de o anume Irina G. Lecca, amică literară a bibliografului, care i-o propune lui Rebreanu spre montare. Cum răspunsul întârzie să sosească (uneori tăcerile spun mai mult decât o mie de vorbe), sarabanda începe: autoarea îşi vrea textul înapoi. Iar Bianu nu ratează nici o ocazie să-i amintească directorului Teatrului amănuntul. Până şi scrisorile de felicitare trimise scriitorului se încheie neabătut cu această apostilă, devenită prin repetiţie, de un comic uriaş. Să mai spun că piesa cu pricina purta titlul gingaş-memorabil Sluţica ? Alt cui al lui Pepelea aparţine obscurului D.V. Barnoski, autor al câtorva romane, printre care ceva mai cunoscutul Cărvunarii. Omul vrea să intre în Societatea Scriitorilor Români şi încearcă să-l descoasă pe preşedintele acesteia (tocmai pe el !) în legătură cu şansele pe care le-ar avea. Declară chiar, cavalereşte, că orice ezitare a decidenţilor l-ar descumpăni şi l-ar face să dea înapoi, ca pe unul ce respectă enorm instituţia şi se supune până la capăt rigorilor ei statutare. Numai că, ştim asta din cărţi, cavalerismul înseamnă nu doar eleganţă, dar şi bravură şi, la rigoare, un strop de nebunie. E deajuns ca reţinutul Barnoski să afle că intenţia sa întâmpină anumite piedici pentru ca pragurile dintre acestea să fie trecute în galop: „Scrisoarea d-tale a deşteptat luptătorul din mine. Este drept că doarme iepureşte, dacă cel mai mic lucru îl trezeşte... Ţi-am scris cu toată sinceritatea că dacă înscrierea mea nu merge singură, renunţ. Şi iată că îndată ce se ivesc dificultăţi – la care nu mă aşteptam – mă pasionez pentru reuşită. Se vede că un lung antrenament în a-mi scoate dreptatea numai cu lupta, mi-a făcut zbuciumul mai scump decât liniştea” (p. 164). Şi aşa mai departe... Evident că sărmanului Rebreanu i se trimit „cărţi, broşuri, articole etc.” (p. 165) menite să probeze o valoare pentru care, se pare, nimeni n-a avut ochi...

În sfârşit, spuneam că niciunul dintre protagoniştii acestui corpus nu rivalizează cu Camil Baltazar. E imposibil să rezum aici cele aproape 50 de pagini (cât însumează scrisorile acestuia). Senzaţia de parazitism afectiv e, însă, o constantă. Fie că se plânge de lipsă de bani (problemă pe care Rebreanu o rezolvă, nu o dată, din propriul buzunar), fie că vrea condiţii de cazare mai bune la o pensiune montană (sarcină pe care tot prozatorul are a o duce la bun sfârşit), fie că „şantajul” e înteţit prin recursul la condiţia fizică precară, Baltazar exaltă în aceste pagini o prietenie în care el însuşi nu pare să vadă decât valenţa lucrativă.

Ceea ce dă nota fundamentală de tristeţe a cărţii şi-l înalţă, odată în plus, pe infinit generosul Liviu Rebreanu.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara