Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Puzzle:
Firul de aţă încâlcit de Gabriel Chifu

Nu e nevoie de cine ştie ce iscusinţă ca să-ţi dai seama că lucrurile nu merg bine cu noi toţi. E suficient să priveşti în jur ca să vezi semnele repetate ale acestei disfuncţionalităţi/degradări şi colective, instituţionale, dar şi, desigur, individuale.

Câteva exemple, aşa cum ne vin în peniţă: de curând, Alexandru Stroe, un om cu merite recunoscute în industria auto de la noi, a vorbit în termeni duri, exasperat de tergiversarea construirii autostrăzii Piteşti – Sibiu: „Este o băşcălie naţională ce se întâmplă. (…) Vor fi consecinţe incalculabile.” Într-adevăr, după 25 de ani petrecuţi în ceea ce se cheamă democraţie, dovedim o colosală neputinţă naţională: nu suntem capabili nici să construim o centură rutieră a Bucureştiului (Capitala noastră e singura din Uniunea Europeană aflată în situaţia asta!), nici să legăm acest oraş de aeroport printr-o linie de metrou, după cum, nu reuşim nici să realizăm unirea provinciilor româneşti între ele şi a ţării cu Europa printro autostradă. Mereu: promisiuni amânate, neonorate, proiecte anunţate cu surle şi trâmbiţe de care se alege praful, şosele, autostrăzi care rămân doar pe hârtie şi pentru care, vai, am plătit şi plătim sume demne de cartea recordurilor. Autostrăzile acestea, care deşi nu există ne-au costat exorbitant de mult, constituie un paradox ce tinde să devină tipic românesc, tot aşa cum incapacitatea de a duce o treabă la bun sfârşit şi de a construi, zădărnicia aceasta repetitivă, desperantă în care ne zbatem devin şi ele un fel de marcă naţională.

Apoi, un alt exemplu de defecţiune în societatea românească: avalanşa, la care asistăm zilele acestea, de doctorate plagiate. Ea vorbeşte despre o tentaţie care se manifestă, mai nou?, în firea noastră: aceea a simulacrului, a mimării fără substanţă, a auto-atribuiri de calităţi pe care în realitate nu le ai. Să-ţi însuşeşti ceva ce nu e al tău înseamnă, direct spus, furt.

La fel, furt e şi cealaltă molimă a momentului: pe atâţia inşi care n-au nimic de-a face cu scrisul, de îndată ce ajung în puşcărie, îi apucă brusc creativitatea literar-ştiinţifică şi semnează pe bandă rulantă volume, fastidioase de altfel, pe care evident nu le-au scris ei.

Dar să mai culegem, parcă am culege maci de pe un câmp înflorit la început de vară, şi alte anomalii din lumea noastră: aşa cum ne arată televiziunile în diferite instantanee cu oameni de pe stradă, există atâţia contemporani de-ai noştri care au mintea în beznă. De pildă, întrebaţi câte zile are săptămâna şi câte laturi are triunghiul, unii răspund cu candoare că n-au habar. O halucinantă ignoranţă, un alt analfabetism stau să ne cucerească şi să ne sufoce, cu urmări grave (mai grave decât ale unui război?), pe atâtea planuri.

Sau cum să nu amintim de apariţia recentă a unei specii aparte, care face ravagii în mai toate domeniile de activitate: oameni noi lipsiţi de acele sentimente ce fac parte din armătura umană firească şi obligatorie (respect pentru cei dinainte, măsură, preţuirea valorii şi respectarea diferenţelor), dar animaţi, în schimb, de o insolenţă devastatoare, de o încredere nebunească în ei înşişi şi de o incomprehensibilă patimă destructivă. Aceşti mutanţi pricinuiesc un rău greu de estimat.

Uneori mi se pare că tot ce ni se întâmplă, starea actuală a societăţii româneşti seamănă cu un fir de aţă teribil încâlcit, plin de noduri complicate, pe care nu mai ştii cum să-l descurci. Şi totuşi, dacă ar fi să încercăm să-l îndreptăm şi apoi să-l înfăşurăm ordonat pe mosor, m-am întrebat nu o dată, de unde ar trebui să începem?

Nu e o părere originală, dar găsesc că e cea mai sigură cale şi probabil singura: primul pas îl reprezintă neapărat reformarea şcolii româneşti. Ea stă la fundamentul a tot ce facem şi a tot ce nu facem, a tot ce suntem şi a tot ce nu suntem.

Şi dacă am încerca să reformăm şcoala, nimerit ar fi să privim cu luare aminte spre popoarele în a căror tradiţie ştiinţa de carte este definitorie. De pildă, spre poporul evreu. Scrie Mordeacai Kaplan: „Nici o altă civilizaţie străveche nu egalează în intensitate accentul pe care iudaismul îl pune pe educarea celor tineri şi pe încercarea de a le inocula acestora tradiţiile şi cutumele propriului popor.” Într-adevăr, la acest popor, încă din vechime, băieţii erau daţi la învăţătură de la o vârstă incredibilă: de la trei ani, timp de zece ani, mergeau obligatoriu la şcoală (subvenţionată de comunitate!) şi învăţau limba ebraică, astfel încât să poată citi şi scrie. Diferenţa dintre ei şi băieţii aparţinând altor culturi: în vreme ce cei din a doua categorie rămâneau analfabeţi, fiind lăsaţi în grija mamelor până prindeau putere fizică cât să mânuiască plugul sau sabia, băieţii evrei erau familiarizaţi cu poveştile întemeietoare la doi ani (practic, imediat după ce erau înţărcaţi!), iar la trei ani şi jumătate erau deja alfabetizaţi, învăţând să citească.

Istoria aceasta pilduitoare am desprins-o dintr-o carte minunată, Evreii şi cuvintele, scrisă de Amos Oz şi de Fania Oz-Salberger, fiica sa, istoric. Remarcă autorii şi e un accent de reţinut: „.. încă din primul mileniu î.Ch., israeliţii vorbitori de limba ebraică aveau conceptul de popor centrat în jurul ideii de memorie textuală.”

Să observăm şi că, prin cei doi autori, avem în faţă un binom foarte important pentru această cultură, şi anume binomul părinte – fiu, un binom de care ar trebui să ne pese şi nouă ceva mai mult. După cum ar trebui să fim preocupaţi şi de un alt binom extrem de prezent în cultura iudaică, pe care, de altfel, Amos Oz şi Fania Oz-Salberger, îl invocă repetat, exemplificând cu nume faimoase: binomul profesor – elev, maestru – ucenic, călăuză – discipol sau, în termenii originari, rabin – talmid. Când aceste binoame (sau perechi, cu formularea lor) funcţionează cum se cuvine, atunci se creează marele lanţ al generaţiilor şi se creează acel continuum ce asigură accesul la o istorie durabilă şi semnificativă.

Rezum: dacă vrem să descâlcim firul de aţă, e obligatoriu să regândim felul cum concepem şcoala. Şi nu oricum, ci împrumutând de la alţii ideile strălucite, care şi-au demonstrat viabilitatea.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara