Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronică Literară:
„Fasciştii“ noştri dragi de Nicolae Manolescu

Z. Ornea, Anii treizeci. Extrema dreaptă românească, ediţia a IV-a, prefaţă de Marta Petreu, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2015.

Când, în 1995, a apărut la Editura Fundaţiei Culturale Române prima ediţie a cărţii lui Z. Ornea, Anii treizeci. Extrema dreaptă românească, scriam, între altele, în România literară:

„Scrisă în bună parte înainte de 1989, această carte n-a avut nici o şansă de tipărire în anii din urmă ai regimului naţional-comunist. Z. Ornea nu întreprindea pur şi simplu o critică de la stânga a ideilor de extremă dreaptă, deşi marxistul care era nu se dezminţea, ci şi una plină de bun-simţ şi respectuoasă faţă de adevărul istoric. Înainte de a se declanşa, urmare a publicării unor texte uitate sau ignorate, campania contra «fascismului» lui Mircea Eliade şi al congenerilor săi, Z. Ornea a analizat cu fineţe şi fără spirit de revanşă deriva lor ideologică. Z. Ornea s-a priceput ca puţini alţii să înfrunte riscul de a transforma examenul critic al ideilor într-un dogmatism. Şi, în loc să ocolească monstrul, i-a făcut faţă. El era un socialdemocrat căruia epoca de după 1971 îi oferea o nouă provocare. A fi de stânga în plin protocronism constituia o neşansă, ca şi a fi obiectiv în plin dogmatism de tip nou. Alunecarea spre şovinism a ideologiei comuniste în deceniile 8 şi 9 ale secolului XX confirma analizele despre deceniul 4 şi făcea similitudinile cu atât mai izbitoare cu cât devenise mai uşor să critici stânga socialistă decât dreapta legionară. Monografia despre Gherea publicată în 1982-1983 nu i-a creat nici pe departe atâtea greutăţi cu cenzura câte i-ar fi creat aceea despre extrema dreaptă încredinţată tiparului – et pour cause! – cinci ani după Revoluţie”.

În 2015, la Cartea Românească, apare, iată, a IV-a ediţie, cu prefaţa Martei Petreu. Nu-mi amintesc, din păcate, când şi unde au apărut celelalte două. Nici dacă au prilejuit vreun comentariu. Referitor la asta, Marta Petreu nu spune nimic în prefaţa ei, care constituie o lucidă analiză a cărţii. E singurul punct de referinţă de care dispun încercând să-mi aduc la zi propriul comentariu din 1995, ceea ce mă pune într-o oarecare încurcătură, dat fiind că ecoul unui astfel de studiu, imposibil de publicat înainte de 1989, este necesarmente diferit în primul deceniu postcomunist de cel previzibil astăzi. Aşteptând actualele comentarii, pot doar să sugerez de ce sunt sigur de această diferenţă.

În anii 1990, erau recuperaţi cu un entuziam explicabil, nu neapărat şi pe de-a-ntregul justificat, Mircea Eliade, C. Noica şi ceilalţi corifei ai extremei drepte interbelice. Z. Ornea recunoaşte el însuşi în Preliminarii a nu fi voit să tulbure opera de reeditare şi analiză aflată în curs. Pe lângă asta, nenumărate teze de doctorat din epocă aveau ca obiect scrierile autorilor în chestiune, privite de obicei dintr-un unghi emoţionalhagiografic. Adevărata bibliografie critică va mai avea nevoie de un deceniu ca să apară. Spre a nu vorbi de biografii. Se cuvine adăugat un lucru: după decenii de prohibiţie ideologică şi practică, extrema dreaptă interbelică îi fascina din nou pe tineri, care nu numai îi redescopereau ideile, dar erau gata să creeze formaţiuni politice de acelaşi tip. Se cunosc şi câteva tabere legionare în munţi, unele rezistând până în ziua de azi, sub denumiri înşelătoare, din cauza promulgării, la un moment dat, a legii care condamna totalitarismul. Nu aveam cum să-mi dau seama atunci, dar mi se pare limpede acum că studiul lui Z. Ornea nu pica deloc bine în acea atmosferă mai degrabă festivă decât obiectivă. Chiar dacă nu putea fi respins pe faţă, nici nu se putea bucura de opinii favorabile, mai cu seamă din partea criticilor tineri. Extremismele unor Eliade sau Cioran din trecut erau grijuliu ascunse până şi de editori serioşi, cum ar fi „Humanitas”, care preferau ediţii ad usum delphini. „Fasciştii” noştri dragi se cuvenea a fi cruţaţi. Ceea ce, cu toată precauţia de care a vorbit el însuşi, Z. Ornea nu făcea.

După două decenii, astăzi, mediul de receptare arată complet diferit. Extrema dreaptă nu mai joacă nici un rol politic. (Nu sunt sigur că vor avea un ecou deosebit Marian Munteanu şi alţi câţiva intelectuali care au creat recent o mişcare conservatoare, vizibil inspirată de ideile dreptei extreme din interbelic). Din acest punct de vedere, România nu seamănă cu alte, destule, state din UE, în care dreapta naţionalistă se află la putere. Naţionalismul nostru este, cel puţin deocamdată, un populism de stânga. Avertismentele din studiul lui Z. Ornea, valabile după mijlocul anilor 1980, nu mai sunt neapărat ascultate la mijlocul anilor 2000. Nici motivele invocate de el, când tipărea studiul în primă ediţie, nu mai contează. Au fost publicate între timp contribuţii esenţiale la cunoaşterea epocii interbelice, a vieţii şi operei corifeilor ideologiei cu pricina. Autoarea prefeţei la ediţia a IV-a, Marta Petreu, a oferit ea însăşi, nu o dată, exemple de analize neinfluenţate de simpatie faţă de ideologia cu pricina, ca şi Florin Ţurcanu, autor al primei biografii temeinice a lui Mircea Eliade. Ştim azi o mulţime de lucruri care lui Z. Ornea nu-i erau cunoscute, de pildă că Mircea Eliade a fost membru cu acte în regulă al Gărzii de Fier sau că, şi după dezvăluirile lui Norman Manea din Felix culpa, a continuat să-şi ascundă această apartenenţă, chiar şi în celebra şi întristătoarea scrisoare adresată marelui istoric al iudaismului Gershom Scholem, care îl invitase pentru un ciclu de conferinţe în Israel. Nici despre antisemitismul lui Mihail Sebastian din articolele din „Cuvântul”, Z. Ornea nu avea cunoştinţă, Marta Petreu revelându-le după moartea lui. Nici cu plagiatul lui Nae Ionescu, dat la iveală de aceeaşi, Z. Ornea nu era la curent. Aceste absenţe nu trebuie luate drept reproşuri.

Studiul lui Z. Ornea este impecabil informat, ca toate ale sale, ceea ce s-a schimbat este informaţia însăşi şi contextul receptării. Impermeabil, spre deosebire de anii 1990, la ideile în vogă cu o jumătate de secol în urmă, el nu mai permite nici măcar acea minimă îngăduinţă la care era silit autorul studiului, când îl publica, cu întârziere, prima oară. El nici nu foloseşte direct termenul de fascism, deşi întreaga lui demonstraţie conduce spre acest mod de a percepe şi interpreta idei şi evenimente, atitudini şi reacţii, în definitiv, rolul jucat în istorie de oamenii epocii interbelice.

Z. Ornea rămâne un marxist moderat şi în această din urmă monografie importantă, din seria deschisă de Junimismul, căruia i-au urmat Ţărănismul, Sămănătorismul, Poporanismul şi, imediat în ascendenţa studiului de faţă, Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al treilea. În miezul acestui din urmă studiu se află o vecche dispută dintre sociologi referitoare la felul cum a evoluat România odată intrată în zodia capitalismului. Se ştiu cele două puncte de vedere, exprimate deja în interbelic: al lui Ştefan Zeletin din Burghezia română, care susţinea, urmându-i pe Marx şi Sombart, că o ţară înapoiată intră în orbita civilizaţiei în mod necesar pe calea economiei capitaliste; şi al lui E. Lovinescu din Istoria civilizaţiei române moderne, care era de părere că alinierea se bazează pe cultură, existând un saeculum, un spirit al veacului, care face ca ideile s-o ia înaintea economicului şi să grăbească procesul de înnoire pe toate planurile. Z. Ornea nu optează decis pentru o cale sau alta, dar, identificând o „necesitate sociologică” în procesul cu pricina, îşi dezvăluie discret preferinţa pentru teza marxistă a lui Zeletin. În ce mă priveşte, eu pariez cu Lovinescu şi, în definitiv, cu Maiorescu, pe cel de al doilea punct de vedere. Z. Ornea rămâne la interpretarea tradiţională şi greşită a teoriei maioresciene a „formelor fără fond”, care nu remarca tocmai încrederea lui Maiorescu în necesitatea înălţării poporului român la înţelegerea formelor împrumutate pe calea culturii şi a educaţiei. În plus, aş introduce întreaga problemă în contextul mai larg al istoriei ideilor la noi: reacţia naţionalismului la europenism, semnalată de Zeletin în critica pe care o face naţionalismului, nu datează din epoca modernă, ci cu mult înainte de a se pune problema creării bazelor economiei capitaliste în România secolului XIX. Reacţia se manifestă deja în secolul XVIII, opunându-i pe Neculce şi Cantemir, sau în combaterea tot atunci a Bisericii Unite cu Roma în numele duhului local ortodox, care era în fond naţionalismul unor vremi în care conceptul nu exista, sau punând în contradicţie cutuma orientală cu noutatea occidentală la boierii din prima jumătate a secolului XIX, sau, în fine, imitând spiritul Revoluţiei franceze în 1848 contra tombaterelor antirevoluţionare, care nu-l vor vrea nici pe Cuza în 1859, nici pe Principele Carol în 1866. Să adaug că reacţia cu pricina nu încetează nici măcar în timpul regimului comunist, al cărui internaţionalism proletar de tip sovietic din anii 1950-1960 este transformat în naţional-comunismul voievodal al anilor 1970-1980 şi nici chiar îndată după 1989, dovadă recrudescenţ a, despre care am vorbit, a naţionalismului legionaroid în plină epocă de tranziţie spre democraţia de tip european.

Ce ar mai fi de spus este că o carte precum aceasta merită o discuţie fără prejudecăţi, nu de alta, dar chiar dacă fascismul nu ne mai ameninţă direct, cel puţin la un orizont apropiat, cu toată coada lui sinistră de cometă ideologică sau politică, reacţia de-a lungul întregii noastre istorii, pe care tocmai am semnalat-o, la orice modernizare menită a ne scoate din cuib şi a ne obliga să zburăm în marele văzduh al lumii, alături de alte popoare, se poate totuşi repeta. Poate, nu astăzi, poate, nici mâine, poate doar marginal, dar se poate, vai, repeta. Şi asta, fiindcă adevărata lege a fenomenelor istorice nu e aceea a condiţionării marxiste a ideilor de către economie: adevărata lege constă în permanenta confruntare dintre culturi, care însoţeşte fiecare pas înainte al organismului social de o reacţie de încetinire şi de blocare, indiferent de natura tradiţiei sau a modernităţii.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara