Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Păcatele Limbii:
Facil de zis... de Rodica Zafiu


Între perechea de antonime moştenite - greu / uşor - şi cea a neologismelor facil / dificil echivalenţa e doar parţială, raportul - asimetric. Ca în multe alte cazuri, termenii pătrunşi mai tîrziu în limbă au sensuri mai puţine, mai precise, intră în mai mică măsură în expresii şi locuţiuni. în uzul limbii actuale există însă o aplecare către preţiozitate - care evoluează simultan cu direcţia opusă, de accentuare a caracterului oral, popular şi chiar vulgar, fără ca una să o stingherească pe cealaltă. Preţiozitatea se manifestă în mod tipic în tendinţa de a substitui prin neologisme elementele vechi, chiar acolo unde ar fi preferabil să se păstreze distincţiile semantice şi mai ales stilistice. în cazul dat, impunerea perechii dificil / facil se justifică destul de bine prin dorinţa vorbitorilor de a evita o polisemie uneori supărătoare a termenilor greu / uşor: care au atît sensul concret (referitor la greutatea fizică, la apăsarea mare sau dimpotrivă redusă a unei mase materiale), cît şi pe cel abstract (referitor la ceea ce e complicat, întîmpină obstacole, cere eforturi - respectiv e simplu, lesne realizabil). Dificil şi facil au intrat în limbă ca împrumuturi din franceză (modelate şi după latină, în genere după limbile romanice), devenind sinonime pentru sensurile abstracte ale perechii; e însă interesant că cei doi termeni ai opoziţiei nu au acceptat la fel de uşor dublarea inovativă: greu a fost mai puternic concurat de dificil, care s-a impus în multe contexte tipice: întrebare dificilă, situaţie dificilă etc. Uşor a cedat mai puţin din spaţiul său lui facil; nu ştiu dacă în această direcţie a jucat vreun rol existenţa subsensului negativ al neologismului (facil - "prea uşor"; "superficial").

Astăzi facil e însă tot mai des folosit, mai ales în limbajele tehnice, ca determinant tipic al unor substantive precum acces, transfer etc., cu sensul "lesnicios" şi cu o conotaţie clar pozitivă: "această bară permite accesul facil la cele mai uzuale opţiuni ale browserului" (mihai-dan.go; exemplul acesta şi cele care urmează sînt culese din Internet); "sistemul asigură suportul necesar ghidării utilizatorului şi navigarea în cadrul produsului prin intermediul unui dialog facil şi prietenos" (ici.ro); "un instrument software complet, facil şi chiar ieftin (domino.kappa.ro); "mentenanţă (sic!) şi suport tehnic facil" (microsoft.com/romania). Răspîndirea termenului e susţinută de existenţa familiei sale lexicale: verbul a facilita, substantivul facilitate (mai ales la plural: facilităţi) circulă la fel de mult în limbajul tehnic, şi datorită corespondentelor lor din engleză (mai ales a lui facility ).

Mai puţin aşteptată şi mai puţin convingătoare e utilizarea tot mai frecventă a lui facil ca adverb, cu sensul locuţiunii "cu uşurinţă" - "desenele pot fi însoţite de liste de materiale create automat sau inserate facil de către utilizator" (pcreport.ro) - şi mai ales în structura prepoziţională cu supinul: facil de... (în franceză: facile à...): facil de utilizat, facil de manevrat. De vină e presiunea traducerilor, chiar dacă indirectă, pentru că este vorba mai ales de transpunerea structurii englezeşti easy to... (în Internet, la o căutare cu motorul Google, aceasta apare cu peste 6 milioane de atestări!). în textele publicitare care recomandă diverse mijloace tehnice, ideea uşurinţei de mînuire - easy to use, easy to learn etc. - revine cu o frecvenţă extremă. în acest caz, substituţia sinonimică uşor / facil nu are însă nici o funcţie de dezambiguizare: construcţia sintactică priveşte doar sensul abstract al lui uşor, folosirea lui facil fiind deci o preţiozitate supărătoare. Numeroase citate care îl conţin provin din prospecte tehnice publicitare, clar debitoare textului-sursă, abundînd în calcuri sintactice şi împrumuturi lexicale: "Cu un design stilizat, facil de utilizat cu ajutorul unui performant remote control cu mouse incorporat" (pro.ro/sony); "Bursa de Joburi este un catalog facil de utilizat" (myjob.ro); "este un comprehensiv, rapid şi facil de folosit serviciu gratuit" (medinfo.umft); "Produsul program este mai mult decât prietenos, instructiv şi facil de manevrat. Provoacă în permanenţă utilizatorul la dialoguri" (ici.ro); "Un site placut, facil de accesat" (dir.bumerang.ro) etc. Uneori este evidentă specializarea semantică uşor / facil - un utilaj este "puternic dar uşor şi foarte facil de manevrat" (btromania.netfirms) - , sau dorinţa de variaţie stilistică: "Uşor de accesat, facil de manevrat" (dir.bumerang.ro). Dacă mai adăugăm cîteva citate - "funcţii (...) mai facil de obţinut" (domino.kappa.ro); "site-uri (...) facil de navigat" (servicii. rosite.ro), "operaţiune (...) facil de îndeplinit" (datalog.ro); "deja devine facil de concluzionat că..." (quadrant.ro) - banalizarea prin repetiţie riscă să îşi atingă scopul: construcţia începe să ni se pară aproape normală...