Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Prepeleac:
Facerea (III) de Constantin Ţoiu


Primul care contravenise planului Creaţiei este şarpele, (politicianul princeps) bineînţeles, întâiul deghizament al răului, al perversităţii, jivină astuţioasă, pe care Dumnezeu o pedepseşte crunt, să se târască pe pământ, să mănânce numai ţărână, femeia să-i zdrobească ţeasta, oriunde îl va întâlni, iar el să-i înţepe călcâiul, - indicaţie ciudată.

Foarte importantă va deveni de aici înainte relaţia Creatorului cu omul. Psihologia Celui de sus fiind croită după cea a viitoarei fiinţe terestre urgisite ce va stăpâni lumea de jos, - răzbunare, invidie, gelozie, grijă să nu-i fie încălcată autoritatea şi celelalte apucături tipice rasei umane, vor fi întâlnite şi la Atoatefăcător. Fiindcă, de exemplu - după ce El osândeşte pe om la cele mai mari cazne,... să facă din greu agricultură în condiţii aproape imposibile,... să-şi mănânce pâinea cu sudoarea frunţii şi celelalte, care mai de care mai anevoioase, după ce îi îmbracă pe amândoi făptaşii în haine de piele ori de blănuri, de unde slăbiciunea fiicelor Evei de mai apoi pentru pieile jupuite ale animalelor, de pradă, mai ales; după ce Dumnezeu, în sfârşit, le atrage atenţia asupra faptului că acum, gustînd din Pomul cunoaşterii binelui şi răului, adică al Ştiinţei, amândoi ar putea să aibă pretenţii, de exemplu să fie egali cu El şi cine mai ştie ce le va mai trece prin minte tot mîncând la mere interzise, ...să ajungă, probabil, nemuritori? - să trăiască în veci!...

Ei bine, din cauza aceasta, El se vede obligat să-i dea afară din Paradis, punct! Să nu fie probleme... Şi izgonind pe Adam, l-a aşezat în preajma Raiului celui din Eden şi a pus heruvimi şi sabie de flacără vâlvâitoare să păzească drumul către pomul vieţi...

E vorba numai de Adam. Femeia devenind, nu fără motiv, secundară. Multă vreme, în istorie, de ruşine, probabil, ea va călca întotdeauna spăşită în urma bărbatului...

Astfel, Testamentul vechi stabileşte că păcatul originar al omului, pentru care toată seminţia viitoare e condamnată să-şi ispăşeacă din greu vina, este tocmai ceea ce încoronează fiinţa excepţional de dotată în raport cu lumea instinctuală, necuvântătoare - cunoaşterea supremă a binelui şi răului, ştiinţa, regina rasei umane. E ca un regim autoritar, care, de teama unei revolte, ordonă o cenzură aspră. Biserica, occidentală mai cu seamă, ca instituţie, prin inchiziţia ei şi prin arderile pe rug ale teologilor inspiraţi ca şi ale marilor cărturari, a dovedit din păcate acest lucru.

Începe viaţa obişnuită de familie, cu necazurile ei.

Cap 4. Cain şi Abel. Urmaşii lor. 1.

... După aceea a cunoscut Adam pe Eva, femeia sa, şi ea, zămislind, a născut pe Cain şi a zis: "Am dobândit om de la Dumnez u.

Care, mai târziu, preferă jertfa lui Abel ce seamănă cu eroul tragic al Mioriţei, Cain îl pizmuieşte din cauza aceasta pe fratele său binecuvîntat şi îl ucide, pedepsit desigur de Cel de sus, însă cu o dispoziţie blândă, surprinzătoare pentru noi, justiţiarii, de a nu fi totuşi ucis, oriunde va fi găsit, ...ca şi cum ar avea circumstanţe atenuante..

De fapt, e vorba de cel dintâi ucigaş de la Facerea lumii. Savanţi ecologi, şi nu numai, au observat, studiind activităţile din cuiburile de păsări, că unele odrasle, golaşe, se luptă între ele, pentru supravieţuire... Dacă, de pildă, mâncarea, adusă tot timpul în cioc de părinţi, se împuţinează, puii hămesiţi îşi dau în creştet lovituri puternice, omorându-se, ca să-i revină celui mai înzestrat, celui mai puternic, rămas în viaţă, câtimea de hrană necesară pentru continuarea speciei.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara