Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Meridiane:
enigma trupului – de la Platon la Husserl de Paul Gabriel Sandu

„O, Criton, îi sunt dator lui Asclepios un cocoş, vă rog să nu uitaţi să i-l daţi!“ Aceasta este strania rugăminte de pe urmă a lui Socrate către discipolul său, care are, într-un sens, rol de testament filozofic. Căci acest îndemn, care încheie dialogul platonician Phaidon, resemnifică, de fapt, gestul final al condamnatului la moarte şi, prin aceasta, moartea însăşi. Cererea lui Socrate poate părea paradoxală, pentru că lui Asclepios, zeu al medicinei, grecii îi aduceau de obicei jertfe atunci când se vindecau de o boală grea. Pe Socrate, otrava pe care se pregătea să o bea era însă leacul care avea să-l „vindece“ de trup. În fond, pentru această „vindecare“ se pregătise toată viaţa, aşa cum încearcă să le explice o ultimă dată discipolilor veniţi să-l viziteze în închisoare şi care, adesea în pragul plânsului, par să nu înţeleagă lecţia socratică. Căci dacă filozofia este o pregătire pentru moarte, adică o punere între paranteze, o mortificare a trupului din îmbrăţişarea căruia sufletul trebuie să scape pentru a putea îmbrătişa, în sfârşit, Binele, atunci moartea, ca desăvârşirea despărţirii de trup, are sensul unei vindecări. E greu de imaginat cu câtă bucurie vor fi descoperit creştinii – pentru care trupul, prin pornirile şi înclinaţiile sale, era văzut ca „fratele porc“, ca veşnic inamic al sufletului – acesta şi alte texte platonice şi cât de profund îşi vor fi văzut confirmată în ele credinţa. Căci creştinismul însuşi propune, în fond, drept model de viaţă, un soi de pregătire pentru moarte, de „reducţie“ (mortificare) a trupului, paradigmatică pentru o viaţă fără păcat fiind viaţa pustnicului retras din lume, adâncit în sinele propriu ca un miner săpând după lumină, şi pe care trupul, cu pornirile lui, nu-l poate decât tulbura şi distrage de la întâlnirea cu Dumnezeul din lăuntru. De la Augustin, care face o analiză aproape fenomenologică a concupiscenţei, până la Tereza de Avila, care îndeamnă călugăriţele novice să nu-şi irosească iubirea pe prieteni şi familie, căci tot ce este trecător este lipsit de valoare, ci să se dăruiască cu totul lui Dumnezeu, această dualitate dintre trup şi suflet a fost constant reafirmată, iar eliberarea de trup, de pornirile şi înclinaţiile sale, de plăcerile mijlocite de el a fost privită drept singura cale către viaţa veşnică. O analiză caustică şi îndreptăţită, chiar dacă pe alocuri simplistă, a problemelor de ordin psihologic şi social generate de o astfel de raportare la trup poate fi găsită în opera lui Michel Onfray.

Această dogmă a naturii duale a omului, centrală tradiţiei creştine, a fost preluată însă şi de tradiţia filozofică occidentală, care s-a suprapus aproape în întregime cu cea dintâi până în perioada iluminismului, găsindu-şi expresia deplină în distincţia carteziană – paradigmatică pentru întreaga filozofie modernă – dintre res extensa şi res cogitans. Căci pentru Descartes, sufletul, ca principiu raţional, locuieşte trupul ca pe un soi de maşină, de automaton, cu ajutorul căruia se deplasează în lume. Această concepţie dualistă intens criticată în ultimul secol – ba chiar ridiculizată de către Ryle în lucrare sa fundamentală, The Concept of Mind, este prezentă în chip implicit chiar şi în proiectul fenomenologic husserlian, cu care a debutat, pe plan filozofic, secolul XX. Căci dintr-o anumită perspectivă, metoda reducţiei transcendentale, aşa cum este ea expusă pentru prima oară în Ideen, poate fi privită ca o reinterpretare a ideii socratice de filozofie ca pregătire pentru moarte. Căci prin reducţia transcendentală, Husserl pune între paranteze întreaga lume cu tot ceea ce ţine de ea şi astfel, implicit, propriul trup, pentru a ajunge la ego-ul transcendental, adică la eul „mortificat“, destrupat şi desprins de lume, care este temeiul constitutiv şi condiţia de posibilitate a acesteia (de aici şi calificarea sa drept „transcendental“) şi a cărui viaţă a conştiinţei devine domeniul de cercetare prin excelenţă al fenomenologiei. Ceea ce este însă interesant în cadrul fenomenologiei husserliene, e faptul că această concepţie dualistă este dusă, într-un sens, până la ultimele sale consecinţe, adică până în punctul în care suferă o implozie. Pentru că marea provocare cu care se confruntă Husserl nu este numai aceea de a explica ce înţelege prin concepte precum „viaţa conştiinţei“, dacă viaţa, cu tot ceea ce ţine de ea, a fost pusă între paranteze, ci trebuie să dea seama de ceea ce el numeşte „constituţia trupului“; adică trebuie să explice cum este posibilă „întruparea“ ego-ului transcendental.

În acest punct, Husserl se confruntă însă cu o uriaşă problemă, pentru că trupul nu îmi este numai dat într-un chip original, ci este în chip fundamental condiţia de posibilitate a donării în genere, adică cel care îmi mijloceşte accesul la lume (i.e. constituirea lumii) şi la fiinţele cuprinse în ea care îmi sunt date exclusiv în percepţie, pe calea simţurilor. Prin urmare, trupul nu poate fi conceput într-o manieră similară celorlalte obiecte care sunt constituite în conştiinţă, în bună măsură pornind de la adumbririle lor, adică de la perspectivele în care îmi sunt date. Ca o condiţie de posibilitate a fenomenalităţii în genere, trupul însuşi nu poate apărea ca fenomen altfel decât drept corp, rămânând, într-un sens, inaccesibil fenomenologiei în sensul ei husserlian. Problema constituirii trupului este, tocmai de aceea, una care îl preocupă pe Husserl încă din fazele incipiente ale proiectului său fenomenologic, pentru că el remarcă de la bun început strania interdependenţă dintre trup şi conştiinţă. Chiar dacă subliniază în repetate rânduri că trupul nu este o simplă reprezentare a conştiinţei, ci este ceva „ce se constituie în cadrul conştiinţei“ , Husserl sfârşeşte afundându-se şi mai mult în această aporie atunci când încearcă să înţeleagă trupul ca pe un corp căruia i se adaugă capacitatea de percepţie. Încercând să rezolve această dificultate, Husserl încearcă să conceapă, în câteva rânduri, un soi de „auto-constituire a trupului“, pe care n-o explică în detaliu şi care contravine flagrant ideii reducţiei fenomenologice, adică ideii că întreaga lume ar putea fi (şi ar trebui) constituită pornind exclusiv de la ego-ul transcendental. El recurge însă la un asemenea şi la alte artificii, tocmai pentru că orice constituire a trupului se serveşte, pune în joc în mod necesar, trupul, adică îl presupune de la bun început ca fiind deja constituit, având astfel un caracter eminamente circular. Există chiar unele pasaje în care Husserl renunţă cu totul să mai vorbească de constituirea trupului, propunând în loc ceea ce el numeşte „deducţia transcendentală“ a acestuia, care este la rându-i profund problematică. Dincolo de textele şi pasajele în care Husserl se străduieşte să dea seama de modul în care ego-ul transcendental destrupat se poate întrupa, există şi pasaje în care Husserl se apropie foarte mult de ideea ireductibilităţii trupului şi ajunge aproape să constate imposibilitatea „separării“ egoului transcendental de propriul trup, în maniera în care distingea altădată Descartes între res extensa şi res cogitans. Dacă Husserl nu ajunge să afirme răspicat o asemenea ireductibilitate a trupului e pentru că ea violentează, de fapt, întregul său proiect al unei fenomenologii transcendentale ancorate în ego-ul transcendental; tocmai de aceea, fenomenologia a trebuit să-l aştepte pe Merleau-Ponty pentru a putea formula în chipul cel mai radical imposibilitatea acestei reducţii şi absurditatea concepţiei potrivit căreia fiinţa umană trebuie concepută pornind de la cele două principii ireductibile carteziene.

Respingerea acestei dogme a naturii duale a omului n-a putut rezolvat însă problema trupului, ci a fost abia în măsură să pună în lumină, pentru prima oară, caracterul enigmatic şi inaccesibil al trupului, care tinde să se sustragă mereu reflecţiei filozofice. Căci trupul ca „aproape al nostru“ prin excelenţă ne este, cu o vorbă a lui Benjamin, exact din acest motiv în mod fundamental străin, o enigmă, un „lucru“ nefamiliar şi uitat, pe care poate tocmai de aceea filozofia s-a mulţumit, o vreme, să-l aşeze între paranteze. Şi poate că tocmai de aceea, dacă filozoful antic ne îndemna să-i jertfim lui Asclepios un cocoş, n-ar fi rău să-i jucăm o festă, aşa cum făcea el adesea conlocutorilor săi, şi să-i aducem Mnemosynei, care făcea parte, în fond, din acelaşi cult al lui Asclepios, jertfa, mulţumindu-i nu pentru că ne-a vindecat de trup, ci fiindcă ne-a vindecat de uitarea sa.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara