Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Centenar:
Dreptatea de Angelo Mitchievici

filmul istoric românesc, în special filmele care au alcătuit marea epopee naţională în Epoca de Aur, nu ocoleşte aproape niciunul dintre momentele augurale ale istoriei naţionale, Burebista şi Decebal, Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan, Unirea realizată de Mihai Viteazul, Revoluţia lui Tudor Vladimirescu de la 1821, Revoluţia de la 1848, Războiul de Independenţă, Al Doilea Război Mondial. În centrul panteonului comunist stă evenimentul fondator de legendă istorică, 23 August 1944, sau în termenii vehiculaţi de istoricii de serviciu ai regimului „revoluţia antifascistă şi antiimperialistă de la 23 August 1944“. La pachet cu evocarea unor momente istorice importante erau confecţionate cinematografic după un tipar ideologic inconfundabil al unui patriotism de operetă, triumfalist şi adesea xenofob, o serie de personaje istorice în care tot mai adânc şi voluminos era tentat să se reflecte însuşi primul secretar al partidului, Nicolae Ceauşescu. Dintre toate aceste subiecte cu caracter exemplar, unul singur a fost înconjurat cu o calculată uitare, momentul Marii Uniri din 1918. Ce anume a făcut din cel mai important eveniment în ordine istorică unul atât de puţin vizitat de cineaştii români?

răspunsul este recuperabil din cele câteva cărţi esenţiale despre comunismul românesc, dintre care optez pentru cea semnată de Vladimir Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate. Nimic din moştenirea comunistă, aflată la acea dată exact la polul politic opus aspiraţiilor unioniste şi a dezideratelor naţionaliste, nu revendica un rol istoric convenabil. Partidul Comunist din România, un partid de buzunar, sucursală bolşevică, populat cu figuri marginale, evidenţia voinţa unui stat ostil apărut în urma revoluţiei bolşevice din 1917. În altă ordine de idei, Marea Unire realizată în detrimentul Rusiei bolşevice umbrea momentul capital de la care se revendicau liderii comunişti români, şi anume Revoluţia din Octombrie.Oricum, 1917 bolşevic nu se vedea bine dinspre 1918. Comuniştii fuseseră adversarii implacabili ai statului naţional şi implicit ai Unirii din 1918, prin aderarea la agenda cominternistă impusă de Lenin. În plus, printre figurile simbolice asociate marelui eveniment se aflau Regele Ferdinand I, evidenţiind rolul capital jucat de monarhie, dar şi marii oameni politici ai momentului, reprezentanţii marilor partide istorice, Ion I.C.Brătianu şi Iuliu Maniu, ultimul exterminat în închisorile comuniste. Această moştenire simbolică era dificil de asumat, ca şi istoria în care sectar antinaţionalul PCdR nu jucase niciun rol.

de aceea, Dreptatea, filmul lui Andrei Blaier consacrat acestui eveniment, apărut în 1989 şi retras după o săptămână din cinematografe, ca şi Noiembrie, ultimul bal al lui Dan Piţa suscită nu doar interesul criticului de film, ci şi pe cel al istoricului ideilor. În Nepoţii gornistului din 1953, după un scenariu semnat de Cezar Petrescu şi Mihai Novicov şi scris evident de primul, regizorul Dinu Negreanu înghesuise evenimentul într-o paranteză hilară şi complet deformată ideologic. Astfel, filmul lui Andrei Blaier este paranteza care închide o absenţă semnificativă şi totodată un corectiv tardiv. Scenariul semnat de Titus Popovici, probabil cel mai prolific scenarist din epocă, trebuia să facă faţă unor provocări ideologice majore. Atât regizorul, cât şi scenaristul au încercat să îmblânzească cenzura prin transpunerea evenimentelor istorice pe un fundal de lovestory cu puternice accente melo. Romeo şi Julieta mai precis Remus şi Ilonka nu sunt despărţiţi de adversităţi familiale întemeiate pe considerente istorice şi de clasă, chiar dacă este sugerat un conflict în acest sens. Fiul de memorandist acceptă iubirea unei fete rezultate dintr-o mezalianţă cel puţin stranie. Mama, o unguroaică bovarică cu aspect de ţaţă butaforică invocă originea nobiliară a unui conte scăpătat, iar tatăl, cizmar, originea sănătoasă a unui socialist educat de scrierile social-democratului german Karl Kautsky, sau în termenii lui Lenin, „renegatul Kautsky“.

e posibil ca Blaier să fi intenţionat ca prin profesia socialistului să amintească de meseria calfei revoluţionare, Ceauşescu, fapt deloc flatant pentru secretarul general. Oricum, socialist benign, cizmarul este ucis în calitate de agitator bolşevic de naţionaliştii maghiari. Dificultatea majoră întâmpinată de Andrei Blaier a constat în evocarea fie şi prin delegaţie a figurii lui Iuliu Maniu, incarnată în personajul doctorului Emil Sever, preşedintele Partidului Naţional (şi atât). Dacă tatăl lui Remus, profesorul David Tiberius, un naţionalist fervent, redactorul ziarului „Ardealul“, face parte din categoria idealiştilor obstinaţi, în schimb, deputatul Sever este un om politic abil, analizând lucid oportunităţile pe care i le oferă momentul istoric şi luând decizii pertinente. Echilibrat, calculat, emfatic la modul unui bun uzaj al artei oratorice, – la antipodul bâlbâielilor incontinente ale liderului maxim – Blaier îi face prin intermediul actorului Alexandru Repan un portret nu doar elogios, ci şi nuanţat, după un tipar ieşit din uz. Trebuie să fi stârnit o impresie dezagreabilă şi invocarea apăsată a principiilor wilsoniene, apelând chiar la citat, principii după care s-au trasat graniţele noilor state rezultate în urma destrămării imperiului Austro-Ungar. Dacă apelează la caricatură pentru a-l creiona pe contele Palfi, interpretat de Mircea Albulescu ca într-o piesă de Goldoni, – toţi ungurii din film vorbesc „ardeleneasca“ lui Titus Popovici – în schimb, concede unei părţi a nobilimii maghiare o demnitate care străluceşte crepuscular, cu o aură tragică. Alt conte maghiar savurează în compania muzicii de cameră şi a unui mobilier stil Empire presărat printre grămezi de moloz ultimele clipe înainte de sinucidere. Pentru că trebuiau să poarte un nume şi să fie prezenţi la marele eveniment, comuniştii sunt reprezentaţi faute de mieux de social democraţi. Ei sunt prezenţi ca parte a delegaţiei maghiare la negocierile cu delegaţia română, dar şi în dialogul politic cu liderul Partidului Naţional. Iar această prezenţă e şi ea caricaturală, laconicul tovarăş Arpad, purtător al unei băscuţe din piele şi a unui cioc troţkist, strânge energic pumnul ca semn al apartenenţei ideologice la valorile revoluţiei bolşevice. Prin social-democraţii maghiari, proletarii pătrund şi ei pe scena istoriei cât pentru o fotografie de grup şi lateral printr-o sintagmă lansată în vacarmul adunării de la Alba Iulia, „reprezentanţii muncitorimii din oraşele mari“, lăsând să se înţeleagă că şi clasa muncitoare a contribuit decisiv la Marea Unire. Ceea ce pare iarăşi bizar pentru 1989 este invocarea unui ofiţer german care a făcut o carieră militară prodigioasă, Erwin Rommel, luptând evident de partea imperiului. Ofiţerului român Remus, un fel de Apostol Bologa mai norocos, dezertat la italieni, i se încredinţează misiunea de a-l captura, dar acesta cade în capcana întinsă de german. Cum a trecut micul exerciţiu de admiraţie de cenzură cu atât mai mult cu cât Rommel participase la complotul împotriva lui Hitler cu care Ceauşescu putea fi asociat? Momentul de apogeu al revendicării puterii de către omul politic român, deputatul Sever, alias Iuliu Maniu, primind pentru scurt timp dreptul de a opera militar din partea Ministerului de Război, este surprins într-o schiţă echivocă şi triumfalistă, debitoare contextului.

la fel de hilar imaginate sunt şi şedinţele parlamentare, regizorul calcă greoi pe istorie cu clişee propagandistice ale anilor 1950, iar o serie de chiriţisme dau nota comic-anecdotică a tabloului de familie. Melodrama întinereşte filmul, îi îmblânzeşte tezismul, diluează cabotinismul, unge mecanismul pe care se bazează partea sa istorică. Regizorul a încercat cu un mare efort să obţină o scenă cât de cât credibilă a adunării de la Alba Iulia, pe care a prins-o modular, pe grupuri, jucând şi pe cartea unui contrapunct dramatic. Toate cadrele înfăţişează grupuri compacte de oameni prinşi într-un vânt ceţos, acompaniate de fragmente de discurs tras în rafale. Ceea ce lipseşte aici este unitatea pe care ar fi adus-o o imagine panoramică, însă regizorul a fost confruntat cu un alt set de probleme tehnice privind dizlocarea unor mari mase de oameni, probleme pentru care a identificat o soluţie de compromis. Un ţăran îşi manifestă ignoranţa cu privire la ceea ce se spune, însă momentului de stupoare îi răspunde un moment al elucidării. Tribuna ia naştere spontan, tribunul se iveşte oportun pentru a risipi dezorientarea. Profesorul David le explică ţăranilor din proximitatea sa care este semnificaţia Marii Uniri într-un discurs sentimental făcut pentru poza de grup cu Istoria, în direcţia căreia priveşte necontenit.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara