Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Păcatele Limbii:
"Draculalanduri" de Rodica Zafiu


Despre raportul semantic dintre strigoiul tradiţional şi vampirul modern (trecut prin faza bampir) am mai scris în această rubrică, acum vreo doi ani. între timp, proiecte turistice şi polemici jurnalistice au menţinut în actualitate respectivul cîmp lexical, îmbogăţindu-l nu numai cu creaţiile comerciale Dracula Park şi Dracula Land, dar şi cu alte derivate mai mult sau mai puţin stabile. Familia lexicală a vampirului cuprinde desigur substantive feminine, derivate moţional cu mai multe prefixe concurente. între ele, mai bine fixat pare vampiră ("contul şi numărul de la banca din Elveţia unde vampirul şi vampira au depus valută", infotim.ro; "imediat devine o vampiră, care îşi devorează victima", bmarian.netfirms), dar se întîlneşte cîteodată şi mai afectuos-ironicul vampiriţă ("a existat şi o vampiriţă în zona Făgăraşului", cotidianul.ro/anterioare/2002; "există chiar o scenă în care Antoine e sedus de trei vampiriţe", observatorcultural.ro). Dintre diminutivele posibile, am găsit atestat vampiruţ (într-un banc: "după 5 minute în acelaşi bar vine şi un vampiruţ", haha.ro). Deloc accidental, mai vechi şi bine fixat e abstractul vampirism ("Cum ne putem trata şi proteja de vampirism", inoan-press.com); în vreme ce verbul a vampiriza pare a fi folosit cu precădere în sensuri metaforice ("obiectivul poate "vampiriza" forţele active", civitas.ro; "Universitarul trebuie să scrie o teză de doctorat. S-a oprit fără ruşine la una din "temele" scriitorului pe care-l va vampiriza", interval/05-99; "a respins oripilat ideea de a vampiriza legenda pentru a face transfuzii de capital străin în arterele slăbite ale economiei româneşti", formula-as.ro/462). Dinamismul ariei lexicale vampirice are ritmuri asemănătoare în multe limbi actuale; sunt similare chiar formele - vampirism, vampiriza - ori tendinţele (formare de feminine, de diminutive, de adjective). în Oxford English Dictionary (ediţia 1989) sînt înregristrate, pe lîngă cuvîntul de bază vampire, substantivele abstracte vampirism şi vampiredom, verbele vampire şi vampirize, adjectivele vampiric, vampirine, vampirish. în română - unde, cum se vede, există deja un număr considerabil de derivate - intră în concurenţă între ele adjectivele vampiric şi vampiresc: primul e în mod clar mai frecvent şi mai "internaţional", al doilea mai rar şi adesea glumeţ. Primul are deopotrivă sensuri proprii ("se va desfăşura un Festival vampiric la Castelul Bran", portal.com.ro) şi figurate ("în România, s-a cultivat intens o imagine vampirică a Marilor Puteri", brasov. monitorul.ro /arhiva = MBv), fiind folosit şi adverbial: "campaniile prin care se exploatează vampiric nefericirea umană au ceva dezgustător" (unireapres/ arhiva/ 20.10.2001). Vampiresc e întrebuinţat cu o anume distanţare ironică: "un parc de distracţii, cu specificul vampiresc (?!)" (MBv); "o vilă construită în stil "vampiresc", destinată în special tinerilor" (bumerang.ro/ Turism).

În ceea ce priveşte denumirile comerciale (contestate sau apărate) Dracula Park şi Dracula Land, se poate observa o tendinţă de folosire a lor ca unităţi lexicale ("Vând casă la 7 km. de Draculapark", anunturi.online.ro; "s-ar putea ridica un Draculaland, adică, de dimensiunile şi felul Disneylandurilor amenajate în America şi Europa" (MBv); "cei care se opun construcţiei Draculaland-ului" (clipa.com/ pagpolitica); "muncă în folosul comunităţii în draculaland" (R@m Forum) etc. Opţiunea de a scrie contopit (uneori chiar fără majusculă iniţială) noul compus draculaland ascunde uneori o intenţie maliţioasă: pronunţia tinde să se îndepărteze de cea din engleză, accentuînd aspectul cacofonic şi sugestiile de imprecaţie ale alăturării (deviate, într-un joc de cuvinte nu tocmai reuşit, în Draculatralaland, în MBv).

Punctul culminant al jocului lexical mi se pare atins de generalizarea care - prin formarea unui plural - chiar transformă compusul în substantiv comun şi în categorie tipologică: "diplomaţii ospitalizaţi de H. şi M. pe la draculalanduri sau simpozioane" (Academia Caţavencu, 31.05.2001). Reflectată asupra numelui de origine, generalizarea ironică îi schimbă genul gramatical, creînd un nou obiect, o entitate difuză şi bufă: "dansăm frenetic printre Dracule dar distrugem arhive şi monumente de patrimoniu" (LA&I, 25, 2002, 1).